2017. május hónap bejegyzései

Hirdetések 2017. május 21.

Május 11-én, csütörtökön délelőtt 11h-kor csendítéssel jeleztük, hogy Nemes József egykori presbiter testvérünk, aki a nagyiváni szeretetotthonban élt, földi életének 79esztendős pályáját megfutva költözött az Örökkévalóságba. Mai alkalmunk után is az ő emlékére szólnak a harangok. Temetésére az elmúlt pénteken délután 1h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten vigasztalása a Római levélből 14. fejezet 8. versből hangzott: „Mert ha élünk, az Úrnak élünk; ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Azért akár éljünk, akár haljunk, az Úréi vagyunk.

A Minden Kegyelem Istene legyen a hátramaradottak vigasztalója.

Május 17-én, szerdán délelőtt 9h-kor harangszóval emlékeztünk Garabecz Sándor és Szúnyog Erzsébet testvéreinkre, akik a Nyulasszőlő úton laktak.

Szintén 17-én, délelőtt 10h-kor csendítéssel adtuk hírül, hogy 90 esztendős földi pályafutása után hazahívta a Mindenható Pálfi Lajos atyánkfiát, kinek földi sátorháza a Délibáb út 14. szám alatt állt. Temetésére a ránk következő kedden, délután 2h-kor kerül majd sor a tiszafüredi köztemetőben.

A szentlélek ereje legyen a gyászolók vigasztalása.

Az elmúlt szombaton délelőtt került sor a SzeretetHíd elnevezésű alkalmunkra, majd délután megtartottuk az V. Református GyermekNapot. Nagy szeretettel és Isten iránti hálával mondunk köszönetet mindazoknak, akik munkájukkal, vagy adományaikkal, vagy mindkettővel segítették a programok megvalósítását.

Hallgassuk meg heti rendünket: Ma este 5h-kor tartjuk „Az én Igém” elnevezésű alkalmunkat a közösségi házban. Az igét hozza: Fodor Istvánné. Hétfőn reggel 8h-tól hétkezdő áhítatot tartunk itt a templomban, majd este 5h-tól bibliaórát a parókián. Kedden délután fél5h-tól és csütörtökön este ¾6h-tól énekkari összpróbára kerül sor a közösségi házban. A Mennybemenetel Ünnepén, csütörtökön délelőtt 10h-tók tartjuk családi istentiszteletünket itt a templomban, majd délután ½2h-tól a Reformáció 500 ünnepségsorozatunk keretei között megrendezett ifjúsági bibliai rajzversenyünk elbírálására kerül sor a közösségi házban. Pénteken délután ½2h-tól, szintén a Reformáció 500 keretein belül ifjúsági zsoltáréneklő versenyre kerül sor, szintén a közösségi házban. Vasárnap délelőtt 10h-kor konfirmációs ünnepi istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket melyen jubileumi okleveleket adunk át az 50 éve és korábban konfirmált testvéreinknek is.

Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.

Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2017. május 7.)

  • Május 5-én, pénteken délelőtt 9h-kor emlékharang szólt Kulcsár Imre testvérünk hazatérésének 28. évfordulóján, aki földi életében a Húszöles úton lakott.
  • A Mindenható Isten adjon vigasztalódást és kegyelet teljes emlékezést a hátramaradottak számára. Ámen.
  • Hirdetem a testvéreknek, hagy május 13-án, szombaton délelőtt 10h-kor kerül majd sor a Szivárvány-ház Anyák Napi Ünnepségére, melyre nagy szeretettel hívják gyülekezetünk tagjait is.
  • Szintén 13-án, kerül sor a Református Kistérségi Találkozóra Békésen, ahol a békési, a csongrádi és a nagykunsági gyülekezetek tartanak közös megemlékezést a Reformáció 500 évfordulója alkalmából. A részvételi díj 750 Ft. Jelentkezni már lelet a Lelkipásztori Hivatalban.
  • Az énekkar tagjainak hirdetem, hogy csütörtökön a hétközi istentisztelet után összpróbát tartunk a közösségi házban.
  • Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-kor tartunk hétzáró alkalmat a közösségi házban. Hétfőn reggel 8h-kor hétkezdő alkalmat tatunk a templomban, majd délután 5h-tól tartunk bibliaórát a parókián. Csütörtökön délután 5-kor hétközi alkalmat tartunk a közösségi házban, majd imaórát a parókián. Vasárnap délelőtt 10h-tól istentiszteletet tartunk a templomban, majd este 5h-kor megtartjuk hétzáró alkalmunkat is a közösségi házban.
  • Az alkalmakra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
  • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.