2017. április hónap bejegyzései

Hirdetések (2017. április 30.)

 • Április 26-án, szerdán déli 12h-kor harangszóval emlékeztünk K. Szabó Mihályné született Tokaji Mária asszonytestvérünkre, aki a Húszöles út 128. szám alatt lakott, és 3évvel ezelőtt hagyta el ezt a látható világot.
 • Mai alkalmunk után ismét szólnak a harangok K. Szabó Zsigmondné született Kántor Ilona asszonytestvérünk emlékére, aki a Nyergesek út 1. szám alatti lakosunk volt és 17évvel ezelőtt hallotta meg Isten hazahívó szavát.
 • A Minden Kegyelem Ura adjon áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
 • Az énekkar tagjainak hirdetem, hogy a ránk következő héten, csütörtökön a hétközi istentisztelet után tart próbát a tenor és az alt szólam.
 • Már most hirdetem a testvéreknek, hagy május 13-án, szombaton délelőtt 10h-kor kerül majd sor a Szivárvány-ház Anyák Napi Ünnepségére, melyre nagy szeretettel hívják gyülekezetünk tagjait is.
 • REFORMÁCIÓ
 • Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól ismét „Az én Igém” elnevezésű alkalmunkra kerül sor. Az igét hozza: Takácsné Varga Eszter. Hétfőn (az ünnep okán) az alkalmain elmaradnak. Kedden reggel 8h-tól reggeli áhítatot tartunk, itt a közösségi házban. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi istentiszteletre kerül majd sor, ugyancsak a közösségi házban, azt követően pedig imaórát tartunk a parókián. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, majd délután 5h-tól megtartjuk hétzáró alkalmunkat a megszokott módon itt, a közösségi házban.
 • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2017. április 23.)

 • Április 18-án, délelőtt 9h-kor harangszóval emlékeztünk Vécsei István atyánkfiára, aki az Arany János út 31. szám alatt lakott és 17évvel ezelőtt költözött az Örökkévalóságba.
 • Mai alkalmunk után szólnak a harangok Borsós Jánosné született Tajta Lídia hazatérésének 40. évfordulóján és leánya Borsós Irénke elköltözésének 26. évfordulójára. Mindketten a Külsőkertsor út 35. szám alatti lakosaink voltak.
 • A Minden Kegyelem Örök Ura adjon vigasztalást és áldott emlékezést a hátramaradottak szívébe.
 • A Presbitériumnak hirdetem, hogy holnap délután 1h-tól rendkívüli gyűlést tartunk a Közösségi Házban. A meghívókat át lehet venni a Lelkipásztori Hivatalban.
 • Az énekkar tagjainak hirdetem, hogy a ránk következő szerdán délután ½6h-tól tart próbát a tenor szólam. Csütörtökön a hétközi istentiszteletet követően tart próbát a szoprán és az alt szólam.
 • A Nőszövetség tagjainak hirdetem, hogy a ránk következő pénteken, délután 4h-tól tartjuk soron következő gyűlésünket a Közösségi Házban.
 • Szintén pénteken, a Nőszövetségi gyűlést követően ½5h-tól gyülekezeti filmvetítést tartunk (a 2016-os Ben Hur c. filmet fogjuk megnézni) melyre gyülekezetünk minden tagját várjuk szeretettel.
 • Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután a hétzáró alkalmunk (a karcagi esperesbeiktatás okán) elmarad. Hétfőn este 5h-tól bibliaórát tartunk a parókián. Kedden reggel 8h-tól reggeli áhítatot tartunk, itt a közösségi házban. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi istentiszteletre kerül majd sor, ugyancsak a közösségi házban, azt követően pedig imaórát tartunk a parókián. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, majd délután 5h-tól kerül sor az áprilisi „Az én Igém”-re. Az igét hozza: Takácsné Varga Eszter.
 • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2017. április 16.)

 • Április 6-án, délután 2h-kor csendítéssel jeleztük, hogy 90esztendős földi vándorútjáról hazahívta az Örökkévaló Tajta Istvánné született Fazekas Mária asszonytestvérünket, kinek földi sátorháza a Bernát út 7. szám alatt állott. Mai alkalmunk után a harangok az ő emlékére szólnak. Temetésére az elmúlt héten, szerdán délután 1h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Istenünk vigasztalása Máté evangéliumából hangzott, a 20. fejezet 8. verséből: „Mikor pedig beesteledett, azt mondta a szőlőnek ura az ő vinczellérjének: Hívd elő a munkásokat, és add ki nekik a bért…” A Minden Kegyelem legyen a hátramaradottak vigasztalása a gyász napjaiban.
 • Április 11-én, déli 12h-kor harangszóval emlékeztünk Fodor Istvánné született Berta Margit egykori presbiter testvérünkre, aki az Akácfa út 6. szám alatti lakosunk volt és 4évvel ezelőtt hallotta meg Istenünk hazahívó szavát.
 • Április 13-án, csütörtökön délelőtt 10h-kor szóltak a harangok Fodor László testvérünk emlékére, aki a Húszöles út 35. szám alatt lakott és 13évvel ezelőtt hagyta el azt az általunk ismert világot.
 • Szintén 13-án, délután 1h-kor harangszóval emlékeztünk Sípos József atyánkfiára, aki a Tölgyes út 44. szám alatti lakos volt és 59évvel ezelőtt költözött az Örökkévalóságba.
 • Az Úristen kegyelmes vigasztalása kísérje a gyászoló szíveket a Szentlélek ereje által a megbékélés és az áldott emlékezés útján. Ámen.
 • Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól ismét ünnepi alkalmat tartunk, de már a közösségi házban. Hétfőn délelőtt 10h-tól szintén a közösségi házban tartjuk ünnepzáró alkalmunkat. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi istentiszteletre kerül majd sor, ugyancsak a közösségi házban, azt követően pedig imaórát tartunk a parókián. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket (melyet már ismét a templomban tartunk), majd délután 5h-tól megtartjuk hétzáró alkalmunkat is a közösségi házban.
 • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora.
 • Presbitériumunk és szeretteim nevében is kívánok kedves mindnyájuknak nem csak kellemes, de áldott és békés húsvéti ünnepeket. A feltámadott Krisztus legyen a mi hitünknek szilárd alapja! Ámen.

Hirdetések (2017. április 9.)

 • Március 30-án, csütörtökön délelőtt ¾10h előtt 5perccel csendítéssel adtuk hírül, hogy Kollányi György egykori gazdasági gondnok testvérünk, aki az Igari út 60. szám alatti lakosunk volt, éltének 65esztendős pályáját megfutva költözött haza Teremtő Urához. Testvérünk emlékére szóltak a harangok április 8-án, szombaton délelőtt ¾10h előtt 5perccel, valamint mai alkalmunk után az első harangszó megboldogult atyánkfia emlékére szól. Testvérünk temetésére április 8-án, délelőtt 11h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten vigasztaló üzenete Ézsaiás próféta könyvéből hangzott, az 55. fejezet válogatott verseiből: „Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti utaitok az én utaim, így szól az Úr! Mert a mint magasabbak az egek a földnél, akképpen magasabbak az én utaim utaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál! Mert mint leszáll az eső és a hó az égből, és (…) megöntözi a földet és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek: Így lesz az én beszédem, a mely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, a mit akarok, és szerencsés lesz ott, a hová küldtem. (…) A tövis helyén ciprus nő, és a bogáncs helyett mirtusz nő, és lesz ez az Úrnak dicsőségül és örök jegyül, a mely el nem töröltetik.” Az Örökkévaló Isten adjon áldott emlékezést és megbékélést a hátramaradott gyászoló szívek számára.
 • Április 5-én, reggel 8h-kor harangszóval emlékeztünk Hajdú Károly atyánkfiára, aki a József Attila út 14/a. szám alatti lakosunk volt és 8évvel ezelőtt hagyta maga mögött ezt a látható világot. Az Egy Igaz Isten adjon áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
 • Április 6-án, délután 2h-kor csendítéssel jeleztük, hogy 90esztendős földi vándorútjáról hazahívta az Örökkévaló Tajta Istvánné született Fazekas Mária asszonytestvérünket, kinek földi sátorháza a Bernát út 7. szám alatt állott. Mai alkalmunk után a második harangszó is az ő emlékére hangzik. Temetésére a ránk következő héten, szerdán délután 1h-kor kerül majd sor a tiszafüredi köztemetőben. A Minden Kegyelem legyen a hátramaradottak vigasztalása a gyász napjaiban.
 • Az énekkar tagjainak hirdetem, hogy a ránk következő héten kedden, a bűnbánati istentiszteletet követően tartunk összpróbát.
 • Végezetül hallgassunk meg heti- illetve ünnepi rendünket: Ma délután a hétzáró istentisztelet (a megszokott módon) elmarad. Hétfőn reggel 8h-tól tartunk hétkezdő áhítatot a közösségi házban, majd este 5h-kor bűnbánati alkalmat szintén a közösségi házban. Kedden reggel 8h-tól tartunk reggeli áhítatot a közösségi házban, majd este 5h-kor bűnbánati istentiszteletre kerül sor Szerdán este 5h-kor megint csak bűnbánati alkalomra hívogat majd a harang szava. Nagycsütörtökön délután 5h-tól megterítjük az Úr Asztalát, Nagypénteken délelőtt 10h-tól ünnepi istentiszteletet tartunk, majd délután 5h-tól Passiót a közösségi házban. Húsvét vasárnap délelőtt 10h-tól ünnepi istentiszteletet tartunk a templomban, melyen ismét megterítjük az Úrnak Szent Asztalát, majd délután 5h-tól ismét ünnepi alkalomra hívogatjuk a testvéreket, melyet a közösségi házban tartunk. Húsvét hétfőn ünnepzáró alkalmunkat délelőtt 10h-tól tartjuk, szintén a közösségi házban.
 • Ünnepi alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket szeretteiknek körében.
 • Az Úr legyen nemzetünk, anyaszentegyházunk és gyülekezetünk őriző pásztora! Ámen.

Hirdetések (2017. április 2.)

 • Március 17-én, pénteken délelőtt 9h-kor csendítéssel jeleztük, hogy az Örökkévaló Isten 94esztendős vándorútjáról hazahívta Kiss Józsefné született Szűcs Mária asszonytestvérünket, akinek földi sátorháza a Csap út 4. szám alatt állt. Temetésére március 27-én, hétfőn délután 3h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Istenünk igéje Máté evangéliumából, az 5. fejezet 13-16. verseiből hangzott: „Ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják, és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpást sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” Mai alkalmunk után az első harangszó az ő emlékére szól. A Mindenható Isten szárnyai árnyékával nyújtson menedéket a gyászban élők számára és Szent Lelke erejével törölje le könnyeiket a vigasztalódás napjaiban.
 • Március 30-án, csütörtökön délelőtt ¾10h előtt 5perccel csendítéssel adtuk hírül, hogy Kollányi György egykori presbiter testvérünk, aki az Igari út 60. szám alatti lakosunk volt, éltének 65esztendős pályáját megfutva költözött haza Teremtő Urához. Mai alkalmunk után a második harangszó megboldogult atyánkfia emlékére szól. Temetéséről még intézkednek. Az Örökkévaló Isten adjon áldott emlékezést és megbékélést a hátramaradottak számára.
 • Szintén 30-án, csütörtökön déli 12h-kor harangszóval emlékeztünk Horváth István egykori presbiter testvérünkre, aki a Balogh út 12. szám alatt lakott és 3évvel ezelőtt hallotta meg Istenünk hazahívó szavát. A Minden Kegyelem Ura legyen a hátramardottak vigasztalója és az áldott emlékek megtartója a gyászoló szívekben.
 • Az énekkar tagjainak hirdetem, hogy a ránk következő csütörtökön ½6h-tól tartunk összpróbát, ezen a helyen.
 • A Tiszafüredi Reformátusokért Horváth István Alapítvány Isten iránti hálával mond köszönetet mindazoknak, akik április 1-én részt vettek az alapítvány tavaszi karitatív munkálkodásában.
 • A nőtestvéreknek hirdetem, hogy akik a Virágvasárnapi vásárra szeretnének házi süteményt felajánlani, azok adományait pénteken délután 2h-ig várjuk. Előre is köszönjük mindazoknak, akik jó szívvel veszik ki részüket ebből a szolgálatból, és Isten iránti hálával mondunk köszönetet mindazoknak, akik már az elmúlt héten is segédkeztek a tésztakészítésben.
 • A Virágvasárnapi Vásár teljes bevételét ebben az évben is a Szeretethíd és a Gyermeknap programjainak a finanszírozására fordítja a Nőszövetség.
 • Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól megtartjuk hétzáró alkalmunkat itt a Közösségi Házban. Hétfőn reggel 8h-tól hétkezdő áhítatot tartunk, majd este 5h-tól bibliaórát. Kedden reggel 8h-tól reggeli áhítatot tartunk, itt a közösségi házban. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi istentiszteletre kerül majd sor, ugyancsak a közösségi házban, azt követően pedig imaórát tartunk a parókián. Vasárnap délelőtt 10h-kor családi istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, de a délutáni alkalmunk elmarad. Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.