2017. március hónap bejegyzései

Hirdetések (2017. március 19.)

 • Március 2-án, csütörtökön délután ½3h-kor csendítéssel jeleztük, hogy Nagy Istvánné született Kondor Ilona Ágnes asszonytestvérünk, aki a Bajcsy-Zsilinszky Endre út 13/a. szám alatt lakott, földi életének 94esztendős futását befejezve költözött haza Isten Örök Országába. Temetésére március 14-én, kedden délután ½3h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten vigasztalása a Zsoltárok könyvéből hangzott, a 116. zsoltár 7. verséből: „Térj meg én lelkem a te nyugodalmadba, mert az Úr jót tett teveled.” Az Örökkévaló kegyelme legyen a hátramaradottak támasza a vigasztalódás napjaiban.
 • Március 13-án, hétfőn délután 2h-kor csendítéssel adtuk hírül, hogy Gyurkó Gabriella, aki bodaszőlői lakos volt, életének 34. esztendejében megtért Teremtő Urához. Ugyan azon a napon délután 3h-kor is az ő emlékére szóltak a harangok.
 • Március 14-én, kedden délelőtt 9h-kor harangszóval emlékeztünk Balázsi Endre egykori gondnok testvérünkre, aki a Temető út 1. szám alatt lakott és 24évvel ezelőtt hagyta maga mögött ezt a látható világot.
 • Szintén 14-én, délután 2h-kor szóltak harangjaink Bíró János atyánkfia emlékére, aki a Külsőfokpart út 50. szám alatt lakott és 3évvel ezelőtt hallotta meg Istenünk hazahívó szavát.
 • Március 16-án, csütörtökön déli 12h-kor harangszóval emlékeztünk Nagy Albert egykori presbiter testvérünkre és hitvesére, Füredi Rózára.
 • Március 17-én, pénteken délelőtt 9h-kor ismét csendítés hangzott, mivel az Örökkévaló Isten 94esztendős vándorútjáról hazahívta Kiss Józsefné született Szűcs Mária asszonytestvérünket, akinek földi sátorháza a Csap út 4. szám alatt állt. Mai alkalmunk után is az ő emlékére szólnak a harangok. Temetésére március 27-én, hétfőn délután 3h-kor kerül majd sor a tiszafüredi köztemetőben.
 • Március 18-án, szombaton délelőtt 9h-kor harangszóval emlékeztünk Nesuta László testvérünkre, aki a Józsa út 11. szám alatt lakott és 21évvel ezelőtt tért meg az Örökkévaló Hajlékba.
 • Szintén 18-án, szombaton délután 2h-kor Balogh Györgyné emlékére szóltak a harangok, aki dunaharaszti lakos volt és 4évvel ezelőtt hagyta maga mögött ezt a látható világot.
 • A Mindenható Isten szárnyai árnyékával nyújtson menedéket a friss gyászban élők számára és Szent Lelke erejével törölje le könnyeiket a vigasztalódás napjaiban.
 • A Nőszövetség tagjainak hirdetem, hogy ma este a hétzáró istentisztelet után egy rövid megbeszélésre kerül a sor a Virágvasárnapi Vásárral kapcsolatban. Tisztelettel kérem a Nőszövetség tagjait, hogy vegyenek részt ezen a megbeszélésen. Előre is köszönöm.
 • Az énekkar tagjainak hirdetem, hogy a ránk következő csütörtökön a hétközi istentisztelet után tartunk összpróbát ezen a helyen.
 • A jövő héten pénteken délután 4h-tól már készítjük a száraztésztát – a Virágvasárnapi Vásárra – iskolánk étkezőjében. Szeretettel hívjuk erre az együttlétre a nőtestvéreket (nem csak a Nőszövetség tagjait, hanem minden kedves asszonytestvérünket).
 • A Tiszafüredi Reformátusokért Horváth István Alapítvány április 1-én a Vajgyár út 4. szám alatti ingatlanjába várja nagy szeretettel azokat a férfi- és nőtestvéreket, akik jószívvel részt vennének egy kis tavaszi karitatív munkálkodásban.
 • Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól megtartjuk hétzáró alkalmunkat a megszokott módon itt, a közösségi házban. Hétfőn reggel 8h-tól hétkezdő áhítatot tartunk, majd este 5h-tól bibliaórát. Kedden reggel 8h-tól reggeli áhítatot tartunk, itt a közösségi házban. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi istentiszteletre kerül majd sor, ugyancsak a közösségi házban, azt követően pedig imaórát tartunk a parókián. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre és gyermekistentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, majd délután 5h-tól „Az én Igém” elnevezésű alkalmunkra kerül sor, melyet szintén ezen a helyen tartjuk majd meg. Az igét hozza: Gacsal Józsefné.
 • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2017. március 12.)

 • Március 2-án, csütörtökön délután ½3h-kor csendítéssel jeleztük, hogy Nagy Istvánné született Kondor Ilona Ágnes asszonytestvérünk, aki a Bajcsy-Zsilinszky Endre út 13/a. szám alatt lakott, földi életének 94esztendős futását befejezve költözött haza Isten Örök Országába. Szerdán este ½6h-kor, valamint mai alkalmunk után az ő emlékére szólnak a harangok. Temetésére március 14-én, kedden délután ½3h-kor kerül sor a tiszafüredi köztemetőben.
 • Március 6-án, délelőtt 9h-kor harangszóval emlékeztünk Tóth Kálmán atyánkfiára, aki a Csaba út 5. szám alatti lakosunk volt és 26évvel ezelőtt tért meg az Örökkévalóságba.
 • Március 7-én délelőtt 9h-kor szóltak harangjaink Szajczné Gacsal Mária testvérünk emlékére, aki egri lakos volt és 8évvel ezelőtt hagyta hátra szeretteit és költözött Istenünk ölelő karjai közé.
 • Szintén március 7-én, déli 12h-kor harangszóval emlékeztünk Halász Mártonné született Oláh Anna testvérünkre, aki a Belsőkertsor út 24. szám alatt lakott és 10évvel ezelőtt tért meg Isten Országába.
 • Ma déli 12h-kor csendítéssel adjuk hírül, hogy március 9-én Balogh Gyuláné született Kovács Eszter asszonytestvérünk földi életének 84. esztendejében megtért az Örökkévalóságba. Temetésére március 13-án, délután 2h-kor kerül majd sor a tiszaszentimrei köztemetőben.
 • A Minden Kegyelem Örök Ura adjon vigasztalást és áldott emlékezést a hátramaradottak szívébe.
 • Az énekkar tagjainak hirdetem, hogy a ránk következő hétfőn ½6h-tól tartunk összpróbát ezen a helyen.
 • Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Alkalmunk után konfirmandus szülői értekezletet tartunk, kérem a megjelent szülőket, hogy az istentisztelet után maradjanak itt. Ma délután 5h-tól megtartjuk hétzáró alkalmunkat a megszokott módon itt, a közösségi házban. Hétfőn reggel 8h-tól hétkezdő áhítatot tartunk, majd este 5h-tól bibliaórát tartunk a parókián. Kedden reggel 8h-tól reggeli áhítatot tartunk, itt a közösségi házban. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi istentiszteletre kerül majd sor, ugyancsak a közösségi házban, azt követően pedig imaórát tartunk a parókián. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, majd délután 5h-tól a hétzáró istentiszteletet ezen a helyen tartjuk.
 • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Benedek Elek Alkotói Pályázat eredményhirdetés (2017. március 7.)

Hirdetések (2017. március 5.)

Március 2-án, csütörtökön délelőtt 10h-kor harangszóval emlékeztünk Molnár Lajos atyánkfiára, aki a Felsőbuda út 21. szám alatti lakosunk volt és 3évvel ezelőtt tért meg az Örökkévalóságba.

Szintén csütörtökön délután 2h-kor szóltak a harangok Jóvér Kálmán testvérünk emlékére, aki a Sárgarigó út 21. szám alatt lakott és 2évvel ezelőtt hallot6ta meg Istenünk hazahívó szavát.

S megint csak csütörtökön délután ½3h-kor csendítéssel jeleztük, hogy Nagy Istvánné született Kondor Ilona Ágnes asszonytestvérünk, aki a Bajcsy-Zsilinszky Endre út 13/a. szám alatt lakott, földi életének 94esztendős futását befejezve költözött haza Isten Örök Országába. Csütörtökön este ½6h-kor is az ő emlékére szóltak a harangok. Temetésére március 14-én, kedden délután ½3h-kor kerül sor a tiszafüredi köztemetőben.

Március 3-án, pénteken délelőtt 9h-kor harangszóval emlékeztünk Mócsán Gábor atyánkfiára, aki a Nyulasszőlő út 22. szám alatti lakos volt és 5évvel ezelőtt hagyta maga mögött ezt a látható világot.

A Minden Kegyelem Istene adjon vigasztalást és áldott emlékezést a hátramaradottak számára.

Az énekkar tagjainak hirdetem, hogy a ránk következő csütörtökön, a hétközi istentisztelet után összpróbát tartunk itt, a közösségi házban.  

Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól megtartjuk hétzáró alkalmunkat itt a közösségi házban. Hétfőn reggel 8h-tól hétkezdő áhítat lesz a megszokott módon itt a közösségi házban, és este 5h-tól bibliaórát tartunk a parókián. Kedden reggel 8h-tól reggeli áhítatot tartunk, itt a közösségi házban. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi istentiszteletre kerül majd sor, ugyancsak a közösségi házban, azt követően pedig imaórát tartunk a parókián. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, majd délután 5h-tól a hétzáró istentiszteletet ezen a helyen tartjuk.

Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.

Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

2017. március 5. (Böjt első vasárnapja)

Vodafone biztonságos internet programzáró sajtótájékoztató (2017. március 3.)

 

Március 3-án, a Tiszafüredi Református Egyházközség Kálvin Közösségi Házában rendezték meg azt a sajtótájékoztatót, amelyben a Vodafone Digitális Iskola keretében megvalósult egyik program (a gyermekek internetbiztonsági oktatása) értékelésére került sor. Ezt követően az utolsó ilyen tanórát is megtekinthették az érdeklődők a Bán Zsigmond Református Általános Iskolában.

A rendezvény a Kálvin Közösségi Házban kezdődött meg, ahol bemutatták a meghívott előadókat, illetve a református közösség képviselőit. Jelen volt az eseményen – többek között: Deutsch Tamás, a Digitális Jólét Programért felelős miniszterelnöki biztos, Virág Tibor, Tiszafüred alpolgármestere, Marchhart Pál, a Vodafone vezérigazgató-helyettese, nagytiszteletű Szabó Konrád Sándor, a Tiszafüredi Református Egyházközség elnök-lelkésze, valamint Ozsváth János, a Bán Zsigmond Református Általános Iskola igazgatója.

A tájékoztatót nagytiszteletű Szabó Konrád Sándor lelkészelnök nyitotta meg, aki a reformáció 500. évfordulójára utalt. Beszélt Kálvin Jánosról, a protestáns pedagógia egyik megalapozójáról, aki a protestáns oktatást kollégiumokban látta megvalósíthatónak, ahol béke és lelki biztonság veszi körül a tanítványokat. Fontos, hogy a tudománytól kapott lehetőségekkel és a Vodafone-tól kapott eszközökkel biztonságosan tudjunk bánni – mondta. Nagytiszteletű úr bízik abban, hogy a Vodafone-nal kialakult kapcsolat a továbbiakban is megmarad.

Virág Tibor alpolgármester összegezte azt a kapcsolatot, amely a református iskola és a Vodafone között kialakult, s amelynek eredménye volt, hogy a cég 53 táblagépet adományozott az iskolának. Az alpolgármester arról is szólt, hogy informatikai eszközökhöz bárki hozzájuthat, használatukat a fiatalok könnyen elsajátítják, de nem ismerik a benne rejlő veszélyeket. A közlekedéshez hasonlította a digitális eszközök használatát, ahol szintén könnyű elsajátítani az eszközök, a járművek kezelésének módját, de nem vehetünk részt a közlekedésben, ha nem tudjuk a szabályokat. Virág Tibor megköszönte a Vodafone-nak és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat munkatársainak a gyermekek képzését.

A következő előadó Marchhart Pál, a Vodafone vezérigazgató-helyettese volt, aki értékelte a Vodafone Digitális Iskola program első tanévét. A 2016 januárjában elindított program elsődleges célja az volt, hogy megteremtsék a digitális esélyegyenlőséget, segíteni tudjanak azoknak, akiknek a családja ezt nem tudja megtenni. A most befejeződött képzésben 6500 általános iskolás gyermeket tanítottak meg arra, hogyan lehet elkerülni a digitális térben leselkedő veszélyeket. A képzésben a pedagógusok is részt vettek. A Vodafone Digitális Iskola a második évfolyamba léphet, ugyanis az első évre kitűzött feladatokat teljesítette. A második évben az a cél, hogy a digitális ismereteket továbbfejlesszék, a tanulók a tanórákon hatékonyabban tudják megszerezni az ismereteket, illetve a hátrányos helyzetű gyermekek számára egyenlő esélyeket teremtsenek az iskolában, majd később a munkaerőpiacon.

Deutsch Tamás miniszterelnöki biztos köszönetet mondott mindenkinek: a Vodafone-nak, a kormányzati szereplőknek, civil szervezeteknek, alapítványoknak, a helyi egyházközségnek, az önkormányzatnak, az iskolának, hogy részesei voltak ennek a programnak. Elmondta, hogy a Digitális Jólét Programjának kidolgozásakor tanultak a Vodafone Digitális Iskola programtól. A kormányprogram célja az, hogy Magyarországon ne legyen egyetlen olyan iskola sem, amely nem rendelkezik internet-hozzáféréssel, és ahol nem állnak rendelkezésre az eszközök és a tartalmak. A digitális írás-tudás a XXI. században nélkülözhetetlen. Deutsch Tamás elmondta azt is, hogy vannak az internetnek veszélyei; ezeket nem kell sem eltagadni, sem túlhangsúlyozni.

Ozsváth János, a Bán Zsigmond Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda igazgatója fotókon is bemutatta, hogyan dolgoznak a tanulók a digitális eszközökkel. Az internet a választás lehetőségét kínálja, de választani a fiatalok akkor tudnak, ha megfelelő ismeretekkel rendelkeznek, például a digitális világ veszélyeiről. Igazgató úr elmondta, hogy szülői értekezleten már téma volt az internetes gyermeknevelés. Megköszönte a Vodafone munkatársainak az eddigi közös munkát.

A sajtótájékoztatót követően a jelenlévők a református iskola egyik tantermében megtekintették az internetbiztonsági oktatássorozat utolsó tanóráját. Az előadó Matusek Zsuzsa gyermekjogi képviselő, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Safer Internet Programjának oktatója volt. Matusek Zsuzsa először arra hívta fel a gyerekek figyelmét, hogy a digitális térben a fiatalok ügyesebbek, mint a szülők vagy a nagyszülők, de a felnőtteknek nagyobb az élettapasztalatuk, tehát meg kell hallgatni őket. A tanóra első részében a vámpír- és kémprogramokról kaptak tájékoztatást a diákok, amelyek a pénzünket, személyes adatainkat akarják megszerezni, vagy feltérképezik anyagi helyzetünket. Az előadó több hasznos tanácsot is adott, hogyan lehet védekezni ezek ellen. Az óra második részében három kisfilmet néztek meg a nyolcadikosok: hogyan veszi el az idődet, az életedet, a pénzedet az internet, milyen veszélyei vannak, ha fotókat töltenek fel a fiatalok a világhálóra, mit jelent a pedofília és a pornográfia az internet világában. Nagyon komoly tanulsága volt ezeknek a filmeknek, amit az oktató többször megismételt: Ne válj áldozattá!

(www.fonixtvtiszafured.com)