2017. március hónap bejegyzései

Hirdetések (2017. március 19.)

 • Március 2-án, csütörtökön délután ½3h-kor csendítéssel jeleztük, hogy Nagy Istvánné született Kondor Ilona Ágnes asszonytestvérünk, aki a Bajcsy-Zsilinszky Endre út 13/a. szám alatt lakott, földi életének 94esztendős futását befejezve költözött haza Isten Örök Országába. Temetésére március 14-én, kedden délután ½3h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten vigasztalása a Zsoltárok könyvéből hangzott, a 116. zsoltár 7. verséből: „Térj meg én lelkem a te nyugodalmadba, mert az Úr jót tett teveled.” Az Örökkévaló kegyelme legyen a hátramaradottak támasza a vigasztalódás napjaiban.
 • Március 13-án, hétfőn délután 2h-kor csendítéssel adtuk hírül, hogy Gyurkó Gabriella, aki bodaszőlői lakos volt, életének 34. esztendejében megtért Teremtő Urához. Ugyan azon a napon délután 3h-kor is az ő emlékére szóltak a harangok.
 • Március 14-én, kedden délelőtt 9h-kor harangszóval emlékeztünk Balázsi Endre egykori gondnok testvérünkre, aki a Temető út 1. szám alatt lakott és 24évvel ezelőtt hagyta maga mögött ezt a látható világot.
 • Szintén 14-én, délután 2h-kor szóltak harangjaink Bíró János atyánkfia emlékére, aki a Külsőfokpart út 50. szám alatt lakott és 3évvel ezelőtt hallotta meg Istenünk hazahívó szavát.
 • Március 16-án, csütörtökön déli 12h-kor harangszóval emlékeztünk Nagy Albert egykori presbiter testvérünkre és hitvesére, Füredi Rózára.
 • Március 17-én, pénteken délelőtt 9h-kor ismét csendítés hangzott, mivel az Örökkévaló Isten 94esztendős vándorútjáról hazahívta Kiss Józsefné született Szűcs Mária asszonytestvérünket, akinek földi sátorháza a Csap út 4. szám alatt állt. Mai alkalmunk után is az ő emlékére szólnak a harangok. Temetésére március 27-én, hétfőn délután 3h-kor kerül majd sor a tiszafüredi köztemetőben.
 • Március 18-án, szombaton délelőtt 9h-kor harangszóval emlékeztünk Nesuta László testvérünkre, aki a Józsa út 11. szám alatt lakott és 21évvel ezelőtt tért meg az Örökkévaló Hajlékba.
 • Szintén 18-án, szombaton délután 2h-kor Balogh Györgyné emlékére szóltak a harangok, aki dunaharaszti lakos volt és 4évvel ezelőtt hagyta maga mögött ezt a látható világot.
 • A Mindenható Isten szárnyai árnyékával nyújtson menedéket a friss gyászban élők számára és Szent Lelke erejével törölje le könnyeiket a vigasztalódás napjaiban.
 • A Nőszövetség tagjainak hirdetem, hogy ma este a hétzáró istentisztelet után egy rövid megbeszélésre kerül a sor a Virágvasárnapi Vásárral kapcsolatban. Tisztelettel kérem a Nőszövetség tagjait, hogy vegyenek részt ezen a megbeszélésen. Előre is köszönöm.
 • Az énekkar tagjainak hirdetem, hogy a ránk következő csütörtökön a hétközi istentisztelet után tartunk összpróbát ezen a helyen.
 • A jövő héten pénteken délután 4h-tól már készítjük a száraztésztát – a Virágvasárnapi Vásárra – iskolánk étkezőjében. Szeretettel hívjuk erre az együttlétre a nőtestvéreket (nem csak a Nőszövetség tagjait, hanem minden kedves asszonytestvérünket).
 • A Tiszafüredi Reformátusokért Horváth István Alapítvány április 1-én a Vajgyár út 4. szám alatti ingatlanjába várja nagy szeretettel azokat a férfi- és nőtestvéreket, akik jószívvel részt vennének egy kis tavaszi karitatív munkálkodásban.
 • Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól megtartjuk hétzáró alkalmunkat a megszokott módon itt, a közösségi házban. Hétfőn reggel 8h-tól hétkezdő áhítatot tartunk, majd este 5h-tól bibliaórát. Kedden reggel 8h-tól reggeli áhítatot tartunk, itt a közösségi házban. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi istentiszteletre kerül majd sor, ugyancsak a közösségi házban, azt követően pedig imaórát tartunk a parókián. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre és gyermekistentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, majd délután 5h-tól „Az én Igém” elnevezésű alkalmunkra kerül sor, melyet szintén ezen a helyen tartjuk majd meg. Az igét hozza: Gacsal Józsefné.
 • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2017. március 12.)

 • Március 2-án, csütörtökön délután ½3h-kor csendítéssel jeleztük, hogy Nagy Istvánné született Kondor Ilona Ágnes asszonytestvérünk, aki a Bajcsy-Zsilinszky Endre út 13/a. szám alatt lakott, földi életének 94esztendős futását befejezve költözött haza Isten Örök Országába. Szerdán este ½6h-kor, valamint mai alkalmunk után az ő emlékére szólnak a harangok. Temetésére március 14-én, kedden délután ½3h-kor kerül sor a tiszafüredi köztemetőben.
 • Március 6-án, délelőtt 9h-kor harangszóval emlékeztünk Tóth Kálmán atyánkfiára, aki a Csaba út 5. szám alatti lakosunk volt és 26évvel ezelőtt tért meg az Örökkévalóságba.
 • Március 7-én délelőtt 9h-kor szóltak harangjaink Szajczné Gacsal Mária testvérünk emlékére, aki egri lakos volt és 8évvel ezelőtt hagyta hátra szeretteit és költözött Istenünk ölelő karjai közé.
 • Szintén március 7-én, déli 12h-kor harangszóval emlékeztünk Halász Mártonné született Oláh Anna testvérünkre, aki a Belsőkertsor út 24. szám alatt lakott és 10évvel ezelőtt tért meg Isten Országába.
 • Ma déli 12h-kor csendítéssel adjuk hírül, hogy március 9-én Balogh Gyuláné született Kovács Eszter asszonytestvérünk földi életének 84. esztendejében megtért az Örökkévalóságba. Temetésére március 13-án, délután 2h-kor kerül majd sor a tiszaszentimrei köztemetőben.
 • A Minden Kegyelem Örök Ura adjon vigasztalást és áldott emlékezést a hátramaradottak szívébe.
 • Az énekkar tagjainak hirdetem, hogy a ránk következő hétfőn ½6h-tól tartunk összpróbát ezen a helyen.
 • Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Alkalmunk után konfirmandus szülői értekezletet tartunk, kérem a megjelent szülőket, hogy az istentisztelet után maradjanak itt. Ma délután 5h-tól megtartjuk hétzáró alkalmunkat a megszokott módon itt, a közösségi házban. Hétfőn reggel 8h-tól hétkezdő áhítatot tartunk, majd este 5h-tól bibliaórát tartunk a parókián. Kedden reggel 8h-tól reggeli áhítatot tartunk, itt a közösségi házban. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi istentiszteletre kerül majd sor, ugyancsak a közösségi házban, azt követően pedig imaórát tartunk a parókián. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, majd délután 5h-tól a hétzáró istentiszteletet ezen a helyen tartjuk.
 • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2017. március 5.)

Március 2-án, csütörtökön délelőtt 10h-kor harangszóval emlékeztünk Molnár Lajos atyánkfiára, aki a Felsőbuda út 21. szám alatti lakosunk volt és 3évvel ezelőtt tért meg az Örökkévalóságba.

Szintén csütörtökön délután 2h-kor szóltak a harangok Jóvér Kálmán testvérünk emlékére, aki a Sárgarigó út 21. szám alatt lakott és 2évvel ezelőtt hallot6ta meg Istenünk hazahívó szavát.

S megint csak csütörtökön délután ½3h-kor csendítéssel jeleztük, hogy Nagy Istvánné született Kondor Ilona Ágnes asszonytestvérünk, aki a Bajcsy-Zsilinszky Endre út 13/a. szám alatt lakott, földi életének 94esztendős futását befejezve költözött haza Isten Örök Országába. Csütörtökön este ½6h-kor is az ő emlékére szóltak a harangok. Temetésére március 14-én, kedden délután ½3h-kor kerül sor a tiszafüredi köztemetőben.

Március 3-án, pénteken délelőtt 9h-kor harangszóval emlékeztünk Mócsán Gábor atyánkfiára, aki a Nyulasszőlő út 22. szám alatti lakos volt és 5évvel ezelőtt hagyta maga mögött ezt a látható világot.

A Minden Kegyelem Istene adjon vigasztalást és áldott emlékezést a hátramaradottak számára.

Az énekkar tagjainak hirdetem, hogy a ránk következő csütörtökön, a hétközi istentisztelet után összpróbát tartunk itt, a közösségi házban.  

Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól megtartjuk hétzáró alkalmunkat itt a közösségi házban. Hétfőn reggel 8h-tól hétkezdő áhítat lesz a megszokott módon itt a közösségi házban, és este 5h-tól bibliaórát tartunk a parókián. Kedden reggel 8h-tól reggeli áhítatot tartunk, itt a közösségi házban. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi istentiszteletre kerül majd sor, ugyancsak a közösségi házban, azt követően pedig imaórát tartunk a parókián. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, majd délután 5h-tól a hétzáró istentiszteletet ezen a helyen tartjuk.

Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.

Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Vodafone biztonságos internet programzáró sajtótájékoztató (2017. március 3.)

 

Március 3-án, a Tiszafüredi Református Egyházközség Kálvin Közösségi Házában rendezték meg azt a sajtótájékoztatót, amelyben a Vodafone Digitális Iskola keretében megvalósult egyik program (a gyermekek internetbiztonsági oktatása) értékelésére került sor. Ezt követően az utolsó ilyen tanórát is megtekinthették az érdeklődők a Bán Zsigmond Református Általános Iskolában.

A rendezvény a Kálvin Közösségi Házban kezdődött meg, ahol bemutatták a meghívott előadókat, illetve a református közösség képviselőit. Jelen volt az eseményen – többek között: Deutsch Tamás, a Digitális Jólét Programért felelős miniszterelnöki biztos, Virág Tibor, Tiszafüred alpolgármestere, Marchhart Pál, a Vodafone vezérigazgató-helyettese, nagytiszteletű Szabó Konrád Sándor, a Tiszafüredi Református Egyházközség elnök-lelkésze, valamint Ozsváth János, a Bán Zsigmond Református Általános Iskola igazgatója.

A tájékoztatót nagytiszteletű Szabó Konrád Sándor lelkészelnök nyitotta meg, aki a reformáció 500. évfordulójára utalt. Beszélt Kálvin Jánosról, a protestáns pedagógia egyik megalapozójáról, aki a protestáns oktatást kollégiumokban látta megvalósíthatónak, ahol béke és lelki biztonság veszi körül a tanítványokat. Fontos, hogy a tudománytól kapott lehetőségekkel és a Vodafone-tól kapott eszközökkel biztonságosan tudjunk bánni – mondta. Nagytiszteletű úr bízik abban, hogy a Vodafone-nal kialakult kapcsolat a továbbiakban is megmarad.

Virág Tibor alpolgármester összegezte azt a kapcsolatot, amely a református iskola és a Vodafone között kialakult, s amelynek eredménye volt, hogy a cég 53 táblagépet adományozott az iskolának. Az alpolgármester arról is szólt, hogy informatikai eszközökhöz bárki hozzájuthat, használatukat a fiatalok könnyen elsajátítják, de nem ismerik a benne rejlő veszélyeket. A közlekedéshez hasonlította a digitális eszközök használatát, ahol szintén könnyű elsajátítani az eszközök, a járművek kezelésének módját, de nem vehetünk részt a közlekedésben, ha nem tudjuk a szabályokat. Virág Tibor megköszönte a Vodafone-nak és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat munkatársainak a gyermekek képzését.

A következő előadó Marchhart Pál, a Vodafone vezérigazgató-helyettese volt, aki értékelte a Vodafone Digitális Iskola program első tanévét. A 2016 januárjában elindított program elsődleges célja az volt, hogy megteremtsék a digitális esélyegyenlőséget, segíteni tudjanak azoknak, akiknek a családja ezt nem tudja megtenni. A most befejeződött képzésben 6500 általános iskolás gyermeket tanítottak meg arra, hogyan lehet elkerülni a digitális térben leselkedő veszélyeket. A képzésben a pedagógusok is részt vettek. A Vodafone Digitális Iskola a második évfolyamba léphet, ugyanis az első évre kitűzött feladatokat teljesítette. A második évben az a cél, hogy a digitális ismereteket továbbfejlesszék, a tanulók a tanórákon hatékonyabban tudják megszerezni az ismereteket, illetve a hátrányos helyzetű gyermekek számára egyenlő esélyeket teremtsenek az iskolában, majd később a munkaerőpiacon.

Deutsch Tamás miniszterelnöki biztos köszönetet mondott mindenkinek: a Vodafone-nak, a kormányzati szereplőknek, civil szervezeteknek, alapítványoknak, a helyi egyházközségnek, az önkormányzatnak, az iskolának, hogy részesei voltak ennek a programnak. Elmondta, hogy a Digitális Jólét Programjának kidolgozásakor tanultak a Vodafone Digitális Iskola programtól. A kormányprogram célja az, hogy Magyarországon ne legyen egyetlen olyan iskola sem, amely nem rendelkezik internet-hozzáféréssel, és ahol nem állnak rendelkezésre az eszközök és a tartalmak. A digitális írás-tudás a XXI. században nélkülözhetetlen. Deutsch Tamás elmondta azt is, hogy vannak az internetnek veszélyei; ezeket nem kell sem eltagadni, sem túlhangsúlyozni.

Ozsváth János, a Bán Zsigmond Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda igazgatója fotókon is bemutatta, hogyan dolgoznak a tanulók a digitális eszközökkel. Az internet a választás lehetőségét kínálja, de választani a fiatalok akkor tudnak, ha megfelelő ismeretekkel rendelkeznek, például a digitális világ veszélyeiről. Igazgató úr elmondta, hogy szülői értekezleten már téma volt az internetes gyermeknevelés. Megköszönte a Vodafone munkatársainak az eddigi közös munkát.

A sajtótájékoztatót követően a jelenlévők a református iskola egyik tantermében megtekintették az internetbiztonsági oktatássorozat utolsó tanóráját. Az előadó Matusek Zsuzsa gyermekjogi képviselő, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Safer Internet Programjának oktatója volt. Matusek Zsuzsa először arra hívta fel a gyerekek figyelmét, hogy a digitális térben a fiatalok ügyesebbek, mint a szülők vagy a nagyszülők, de a felnőtteknek nagyobb az élettapasztalatuk, tehát meg kell hallgatni őket. A tanóra első részében a vámpír- és kémprogramokról kaptak tájékoztatást a diákok, amelyek a pénzünket, személyes adatainkat akarják megszerezni, vagy feltérképezik anyagi helyzetünket. Az előadó több hasznos tanácsot is adott, hogyan lehet védekezni ezek ellen. Az óra második részében három kisfilmet néztek meg a nyolcadikosok: hogyan veszi el az idődet, az életedet, a pénzedet az internet, milyen veszélyei vannak, ha fotókat töltenek fel a fiatalok a világhálóra, mit jelent a pedofília és a pornográfia az internet világában. Nagyon komoly tanulsága volt ezeknek a filmeknek, amit az oktató többször megismételt: Ne válj áldozattá!

(www.fonixtvtiszafured.com)