2017. január hónap bejegyzései

“Az én Igém” (2017. január 29.)

Az elmúlt vasárnap délután (jan. 29.) tartottuk meg először “Az én Igém” elnevezésű alkalmunkat a Kálvin Közösségi Házban. Balajti István testvérünk osztotta meg velünk gondolatait és hitélményeit a 23. Zsoltár alapján. A következő alkalomra február 26-án kerül majd sor, melyre az igét Kiss Attila presbiter testvérünk hozza.

16409180_1230508790373915_641245882_o

16387020_1638072229831912_1427808324794009281_n

Hirdetések (2017. január 29.)

 • Január 23-án, hétfőn este 6h-kor szóltak a harangok Jóvér Kálmán atyánkfia és neje Kiss Ida emlékére, akik a Sárkány út 11. szám alatti lakosaink voltak.
 • 26-án, csütörtökön délután 1h-kor szóltak a harangok Liszka József Kálmán emlékére, aki életének 72. esztendejében tért meg az Örökkévalóságba.
 • Szintén 26-án, délután 16h35p-kor harangszóval emlékeztünk Sípos Dianára, aki Tiszaszőlős-Pusztadomaházán lakott és 20évvel ezelőtt hagyta maga mögött ezt a látható világot.
 • Január 28-án, délelőtt 11h-kor harangszóval elékeztünk Kiscsitári Béláné született Borúzs Pirosára, aki 15évvel ezelőtt költözött az Örökkévalóságba.
 • Mai alkalmunk után ismét szólnak a harangok Széles Károly testvérünk emlékére, aki a Húszöles út 53. szám alatt lakott és 25évvel ezelőtt hallotta meg Isten hazahívó szavát.
 • Ma 11h-kor megszólalnak harangjaink ifj. Szövetes György tervérünk emlékére – aki péceli lakos volt és életének 42. esztendejében tragikus hirtelenséggel hagyta maga mögött ezt az általunk ismert világot. Búcsúztatására a ránk következő kedden délután 2h-kor kerül sor templomunkban.
 • Amint látják a testvérek, egyházközségünk 2017. évi névjegyzéke kifüggesztésre került. A ránk következő 3hétben meg lehet tekinteni.
 • Az énekkar tagjainak hirdetem, hogy a ránk következő szerdán délután 5h10p-től tart próbát a szoprán és az alt szólam, és csütörtökön ¾6h-tól az alt szólam.
 • Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól megtartjuk az első „Az én Igém” elnevezésű alkalmunkat itt a közösségi házban. Az igét hozza: Balajti István atyánkfia. Hétfőn reggel 8h-tól hétkezdő áhítat lesz a megszokott módon itt a közösségi házban, és este 5h-tól bibliaórát tartunk a parókián. Kedden reggel 8h-tól reggeli áhítatot tartunk, itt a közösségi házban. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi istentiszteletre kerül majd sor, ugyancsak a közösségi házban, azt követően pedig imaórát tartunk a parókián. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, majd délután 5h-tól a hétzáró istentiszteletet ezen a helyen tartjuk.
 • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2017. január 22.)

 • Január 17-én, kedden délelőtt 9h-kor harangszóval emlékeztünk Bartha Ferencné született Szakály Éva lelkipásztor testvérünkre, aki 26évvel ezelőtt tért meg Isten örök országába.
 • Január 18-án, szerdán délután 1h-kor szóltak a harangok Jóvér Kálmán atyánkfia emlékére, aki a Sárgarigó út 23. szám alatti lakosunk volt és 2évvel ezelőtt hallotta meg Istenünk hazahívó szavát.
 • Január 20-án, pénteken délelőtt ½9h-kor csendítéssel jeleztük, hogy ifj. Szövetes György tervérünk – aki péceli lakos volt – életének 42. esztendejében tragikus hirtelenséggel hagyta maga mögött ezt az általunk ismert világot. Temetéséről még intézkednek.
 • Szintén pénteken délelőtt 9h-kor, és ½11h-kor harangszóval kísértük földi életének utolsó állomáshelyére Minye Józsefné született Berzétei Margit asszonytestvérünket, aki tiszatelki lakos volt és földi vándorlásának 70. esztendejében szólította haza Teremtő Ura.
 • Majd pénteken este 7h-kor ismét szóltak a harangok Kovács Istvánné született Virágh Ida emlékére, aki a Csap út 14/b szám alatt lakott és 2évvel ezelőtt tért meg az Örökkévalóságba.
 • Mai alkalmunk után ismét szólnak a harangok Szövetes György emlékére, aki a Józsa út 16. szám alatti lakos volt és 12évvel ezelőtt hagyta maga mögött ezt a látható világot.
 • A Minden Kegyelem Istene adjon vigasztalódást és áldott emlékezést a hátramaradottak számára.  
 • Az énekkar tagjainak hirdetem, hogy a ránk következő szerdán délután 5h10p-től a közösségi házban tart próbát az alt és a szoprán szólam, majd csütörtökön a hétközi istentisztelet után ¾6h-tól a tenor szólam.
 • A Pénzügyi Bizottság tagjainak hirdetem, hogy elkészült a 2016. év zárószámadása. A ránk következő szerdán délután 1h-tól megtekinthető, átvizsgálható.
 • A Presbitérium tagjainak hirdetem, hogy a ránk következő csütörtökön, a megszokott időben tartjuk a 2017. év első gyűlését. A meghívókat már át lehet venni a Lelkipásztori Hivatalban.
 • Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól a hétzáró istentiszteletet elmarad. Hétfőn reggel 8h-tól hétkezdő áhítat lesz a megszokott módon itt a közösségi házban, és este 5h-tól bibliaórát tartunk a parókián. Kedden reggel 8h-tól reggeli áhítatot tartunk, itt a közösségi házban. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi istentiszteletre kerül majd sor, ugyancsak a közösségi házban, azt követően pedig imaórát tartunk a parókián. Pénteked délután nőszövetségi évértékelőt tartunk szintén ezen a helyen. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, majd délután 5h-tól megtartjuk az első „Az én Igém” elnevezésű alkalmunkat itt a közösségi házban. Az igét hozza: Balajti István atyánkfia.
 • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2017. január 15.)

 • Január 9-én, hétfőn délután 3h-kor harangszóval emlékeztünk Benke Józsefné született Imecs Rozália asszonytestvérünkre, aki a Váci Mihály út 1. szám alatti lakosunk volt és 2évvel ezelőtt tért meg az Örökkévalóságba.
 • Január 10-én, kedden délelőtt 9h-kor szóltak a harangok Koncz Károlyné született Mészáros Gizella asszonytestvérünk emlékére, aki 5évvel ezelőtt hagyta maga mögött ezt az árnyékvilágot, melyben földi sátorháza a Szekfű út 3. szám alatt állt.
 • Január 13-án, pénteken délután 1h-kor harangszóval emlékeztünk Gyöngy Lajosné született Jászai Piroska asszonytestvérünkre, aki Tiszaörvényen a Hunyadi út 11. szám alatt lakott és 3évvel ezelőtt hagyta el ezt az általunk ismert világot.
 • Mai alkalmunk után szólnak a harangok Bodó Márton és neje Gubocsi Mária emlékére, akik egykoron a Borsóskert út 10. szám alatt laktak.
 • A Mindenható Isten Lelke ereje által adjon áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
 • Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól hétzáró istentiszteletet tartunk ezen a helyen. Hétfőn reggel 8h-tól hétkezdő áhítat lesz a megszokott módon itt a közösségi házban, és este 5h-tól ökumenikus istentiszteletre kerül sor a római katolikus templomban. Kedden reggel 8h-tól reggeli áhítatot tartunk, itt a közösségi házban, majd este 5h-tól ismét ökumenikus alkalmunk lesz itt a közösségi házban. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi istentiszteletre kerül majd sor, ugyancsak a közösségi házban, azt követően pedig imaórát tartunk a parókián. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, de a délutáni hétzáró istentiszteletünk elmarad.
 • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2017. január 8.)

 • December 20-án, kedden délután ½3h-kor csendítéssel adtuk hírül, hogy 91esztendős földi pályáját megfutva elköltözött az Örökkévalóságba Réz Imréné született Bari Erzsébet Etelka asszonytestvérünk, aki a Sárkány út 10. szám alatti lakosunk volt. Temetésére január 6-án, délelőtt 11h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten igéje a Zsoltárok könyvéből, a 73. fejezet 28. verséből hangzott: „De nekem olyan jó Isten közelsége! Uramat, az Urat tartom oltalmamnak. Hirdetem minden tettedet.” Ma délelőtt ½12h-kor az ő emlékére szólnak a harangok. A Szentlélek ereje legyen a gyászolók támasza.
 • December 22-én, csütörtökön délután 2h-kor ismét csendítettünk, mivel Veress Lajosné született Gulyás Lídia asszonytestvérünk, kinek földi sátorháza a Nyulasszőlő út 28. szám alatt állt, 80esztendős földi vándorlását befejezve költözött el Teremtőjéhez. Az ő emlékére szóltak a harangok hétfőn délután ½5h-kor, valamint szerdán, csütörtökön és pénteken reggel 8h-kor, továbbá mai alkalmunk után is őrá emlékezve szólnak majd harangjaink. Temetésére szintén január 6-án, délután 1h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatal mellett Márk evangéliumából hangzott a vigasztalás, a 12. fejezet 41. versétől a 44. verséig terjedő szakasz alapján: „Amikor Jézus leült a templomi persellyel szemben, nézte, hogyan dobja a pénzt a sokaság a perselybe. Sok gazdag sokat dobott bele, egy szegény özvegyasszony pedig odamenve beledobott két fillért, azaz egy krajcárt. Jézus odahívta tanítványait, és ezt mondta nekik: „Bizony, mondom néktek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perselybe. Mert mindannyian fölöslegükből dobtak, ő azonban szegénységéből mindazt beledobta, amije csak volt, az egész vagyonát” Az Örök Isten szárnyai árnyékával takarja a gyászoló szíveket, a vigasztalódás napjaiban.
 • Január 6-án, délután 2h-kor harangszóval emlékeztünk Agócs Zsolt testvérünkre, aki a Tisza út 14. szám alatt lakott és 2évvel ezelőtt tért meg Isten örök országába. A minden kegyelem Ura adjon vigasztalódást és áldott emlékezést a hátramaradott gyászolók számára.
 • Az énekkar tagjainak hirdetem, hogy a ránk következő szerdán délután 5h10p-től a közösségi házban tart próbát az alt és a szoprán szólam, majd csütörtökön a hétközi istentisztelet után ¾6h-tól a tenor szólam.
 • A Nőszövetség tagjainak hirdetem, hogy a ránk következő pénteken délután 4h-tól nőszövetségi évértékelő gyűlésre kerül majd sor a közösségi házban. Szeretettel és tisztelettel hívom nőszövetségünk alkotó tagjait erre az alkalomra.
 • Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól a hétzáró istentiszteletet tartunk ezen a helyen. Hétfőn reggel 8h-tól hétkezdő áhítat lesz a megszokott módon itt a közösségi házban, és este 5h-tól bibliaórát tartunk a parókián. Kedden reggel 8h-tól reggeli áhítatot tartunk, itt a közösségi házban. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi istentiszteletre kerül majd sor, ugyancsak a közösségi házban, azt követően pedig imaórát tartunk a parókián. Pénteked délután nőszövetségi évértékelőt tartunk szintén ezen a helyen. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre és gyermekistentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, és délután 5h-tól megtartjuk hétzáró alkalmunkat a közösségi házban.
 • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora a 2017. esztendőben is. Ámen.

Hirdetések (2017. január 1.)

 • December 19-én délután ½2h-kor csendítéssel jeleztünk, hogy Lakatos Sándorné született Ferge Margit asszonytestvérünk, aki a Húszöles út 185. szám alatti lakos volt, földi életének 80. esztendejében megtért Teremtő Úrához. Temetésére az elmúlt pénteken délelőtt 11h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten igéje a Zsoltárok könyvéből hangzott, a 62. Zsoltár 2-3. verseiből: „Csak Istennél csendesül el lelkem; Tőle kapok segítséget. Csak Ő az én kősziklám és szabadítóm; erős váram, (ezért) nem ingadozom…” Alkalmunk után tőlünk elköltözött és Urához megtért asszonytestvérünk emlékére szólnak a harangok. A Kegyelem Ura, Szent Lelke és igéje által adjon áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
 • December 20-án, kedden délután ½3h-kor csendítéssel adtuk hírül, hogy 91esztendős földi pályáját megfutva elköltözött az Örökkévalóságba Réz Imréné született Bari Erzsébet Etelka asszonytestvérünk, aki a Sárkány út 10. szám alatti lakosunk volt. Temetésére január 6-án, délelőtt 11h-kor kerül majd sor a tiszafüredi köztemetőben. A Szentlélek ereje legyen a gyászolók támasza.
 • December 22-én, csütörtökön délután 2h-kor ismét csendítettünk, mivel Veress Lajosné született Gulyás Lídia asszonytestvérünk, kinek földi sátorháza a Nyulasszőlő út 28. szám alatt állt, 80esztendős földi vándorlását befejezve költözött el Teremtőjéhez. Temetésére szintén január 6-án, délután 1h-kor kerül majd sor a tiszafüredi köztemetőben. Az Örök Isten szárnyai árnyékával takarja a gyászoló szíveket, a vigasztalódás napjaiban.
 • December 29-én, déli 12h-kor harangszóval emlékeztünk Takács János atyánkfiára, aki az Akácfa út 11. szám alatt lakott és 2évvel ezelőtt ment előre a minden élők útján.
 • Ma déli 12h-kor szólnak a harangok Nagy Lajos egykori presbiter testvérünk emlékére, aki a Gyöngyvirág út 12. szám alatti lakosunk volt és 22évvel ezelőtt hagyta maga mögött azt az általunk ismert Világot.
 • Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól a hétzáró istentisztelet nem lesz megtartva. Hétfőn este 5h-tól bibliaórát tartunk a parókián. Kedden reggel 8h-tól reggeli áhítatot tartunk, itt a közösségi házban. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi istentiszteletre kerül majd sor, ugyancsak a közösségi házban, azt követően pedig imaórát tartunk a parókián. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, és délután 5h-tól megtartjuk hétzáró alkalmunkat a közösségi házban.
 • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Áldott, békés és eredményes újesztendőt kívánunk kedves mindnyájuknak.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora a 2017. esztendőben is. Ámen.