2016. december hónap bejegyzései

Hirdetések (2016. december 25.)

 • December 19-én, hétfőn délelőtt 9h-kor harangszóval emlékeztünk Gulyás Kálmánné született László Ilona asszonytestvérünkre, aki az Igari út 45/a szám alatti lakosunk volt, és földi vándorlásának 88. esztendejében megtért az Örökkévalóságba. Búcsúztatására hétfőn délelőtt 11h-kor került sor templomunkban, melyen a Mindenható Isten igéje a Zsoltárok könyvéből, a 84. Zsoltár 6-8. verseiből hangzott: „Boldog az az ember, akinek te vagy ereje, aki a te utaidra gondol. Ha a Siralom völgyén mennek is át, források völgyévé teszik azt (…) Újult erővel haladnak, és megjelennek Istennél…” A Minden Kegyelem Örök Ura adjon megbékélést és áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
 • Szintén hétfőn délután ½2h-kor csendítéssel jeleztünk, hogy Lakatos Sándorné született Ferge Margit asszonytestvérünk, aki a Húszöles út 185. szám alatti lakos volt, földi életének 80. esztendejében megtért Teremtő Úrához. Temetésére a ránk következő pénteken délelőtt 11h-kor kerül sor a tiszafüredi köztemetőben. A Kegyelem Ura, Szent Lelke és igéje által adjon áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
 • December 20-án, kedden délután ½3h-kor csendítéssel adtuk hírül, hogy 91esztendős földi pályáját megfutva elköltözött az Örökkévalóságba Réz Imréné született Bari Erzsébet Etelka asszonytestvérünk, aki a Sárkány út 10. szám alatti lakosunk volt. Mai alkalmunk után az ő emlékére szólnak a harangok. Temetésére január 6-án, délelőtt 11h-kor kerül majd sor a tiszafüredi köztemetőben. A Szentlélek ereje legyen a gyászolók támasza.
 • December 22-én, csütörtökön délután 2h-kor ismét csendítettünk, mivel Veress Lajosné született Gulyás Lídia asszonytestvérünk, kinek földi sátorháza a Nyulasszőlő út 28. szám alatt állt, 80esztendős földi vándorlását befejezve költözött el Teremtőjéhez. Temetésére szintén január 6-án, délután 1h-kor kerül majd sor a tiszafüredi köztemetőben. Az Örök Isten szárnyai árnyékával takarja a gyászoló szíveket, a vigasztalódás napjaiban.
 • Végezetre hallgassunk meg ünnepi rendünket: Holnap délelőtt 10h-tól tartunk ünnepi istentiszteletet a Közösségi Házban, majd délután 5h-tól ismét ünnepi együttlétre hívogat a harang szava, melyen ismét megterítjük az Úrnak Szent Asztalát. December 31-én este 5h-tól tartunk Óévbúcsúztató istentiszteletet, majd január 1-én, délelőtt 10h-tól Újévköszöntő alkalmat tartunk szintén a Közösségi Házban.
 • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Áldott Karácsonyi Ünneplést Kívánunk kedves mindnyájuknak szeretteik körében és gyülekezetünk közösségében egyaránt.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk Őriző Pásztora.

Hirdetések (2016. december 18.)

 • December 13-án, kedden délelőtt ½11h-kor csendítéssel adtuk hírül, hogy Gulyás Kálmánné született László Ilona asszonytestvérünk, aki az Igari út 45/a szám alatti lakosunk volt, földi vándorlásának 88. esztendejében megtért az Örökkévalóságba. Szerdától szombatig délelőtt 9h-kor, illetve mai alkalmunk után, valamit holnap délelőtt 9h-kor is az ő emlékére szólnak harangjaink. Búcsúztatására holnap délelőtt 11h-kor kerül sor templomunkban. A Minden Kegyelem Örök Ura adjon megbékélést és áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
 • December 14-én, szerdán délután 2h-kor harangszóval emlékeztünk Takács István atyánkfiára, aki a Sárgarigó úton lakott.
 • December 15-én, csütörtökön déli 12h-kor szóltak a harangok Fodor István egykori presbitertestvérünk emlékére, aki az Akácfa úton lakott és 16évvel ezelőtt hagyta maga mögött ezt az árnyékvilágot.
 • Ma délelőtt ½12h-kor harangszóval emlékezünk Tokaji Kálmánné született Nagy Margit asszonytestvérünkre, aki a Nyúl út 5. szám alatt lakott és 30évvel ezelőtt hallotta meg Istenünk hazahívó szavát.
 • És szólnak még a harangok ma délután ½1h-kor Dohos Lajos atyánkfia emlékére, aki a Dózsa György úton lakott és 1évvel ezelőtt tért meg az Örök Élet Szép Honába.
 • A Kegyelem Ura, Szent Lelke és igéje által adjon áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
 • Hirdetem a testvéreknek, hogy ifj. dr. Sarkadi Imre 100.000 Ft-ot adományozott Isten dicsőségére. Az Úr áldja meg a jókedvű adakozót és tartsa meg szívének indulatát.
 • A tegnapi nap folyamán ebben az évben is elkészítettük a hagyományos karácsonyi szeretetcsomagokat gyülekezetünk idős tagjai és rászorulói számára. Nagy szeretettel és Isten iránti hálával mondunk köszönetet a Nőszövetség tagjainak és mindazoknak a testvéreknek, akik ebben az évben részt vettek a szolgálatban.
 • Megérkeztek a megrendelt Kálvin Kalendáriumok, Bibliaolvasó Kalauzok és Falinaptárak, melyeket már át lehet venni a Lelkipásztori Hivatalban.
 • Az énekkar tagjainak hirdetem, hogy a ránk következő kedden a bűnbánati istentisztelet után, ¾6h-tól tartunk énekkari összpróbát.
 • Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 4h-tól ünnepi istentiszteletet tartunk itt, a közösségi házban, melyen adventi műsorral szolgálnak közöttünk a Szenti Imre és a Kossuth Általános Iskolák alsó tagozatos református diákjai. A ránk következő héten hétfőtől csütörtökig este 5h-tól tartunk bűnbánati alkalmakat itt a közösségi házban. Pénteken 5h-tól tartjuk a gyászolók karácsonyát. Szombaton, Szenteste 5h-tól tartunk ünnepi istentiszteletet. Karácsony első napján délelőtt 10h-tól tartunk ünnepi együttlétet a templomban. Ezen az alkalmunkon az Úrnak Szent Asztalát is megterítjük. Karácsony másnapján délelőtt 10h-tól tartunk ünnepi istentiszteletet itt a közösségi házban, majd délután 5h-tól ismét megterítjük az Úrasztalát ugyancsak a közösségi házban.
 • Ünnepi alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2016. december 11.)

 • Szeretettel és tisztelettel hirdetem a testvéreknek, hogy ebben az évben is elkészítjük a hagyományos karácsonyi szeretetcsomagokat gyülekezetünk idős tagjai és rászorulói számára. Akik szeretnék ezt a tevékenységet támogatni akár tartós élelmiszerekkel, pénzzel vagy természetbeni szolgálattal, kérem azok jelezzék szándékukat a Lelkipásztori Hivatalban. Köszönjük szépen!
 • Az előzőkkel párhuzamosan hirdetem, hogy a karácsonyi csomagokat december 17-én, szombaton fogjuk kihordani. Akik gépjárművel részt vennének a csomagok kiszállításában, azok kérem jelentkezzenek a Lelkipásztori Hivatalban.
 • Megérkeztek a megrendelt Kálvin Kalendáriumok, Bibliaolvasó Kalauzok és Falinaptárak, melyeket már át lehet venni a Lelkipásztori Hivatalban.
 • Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 4h-tól ünnepi istentiszteletet tartunk itt, a közösségi házban, melyen adventi műsorral szolgálnak közöttünk a Szenti Imre és a Kossuth Általános Iskolák felső tagozatos református, valamint a Kossuth Gimnázium református diákjai. Hétfőn reggel 8h-tól tartunk hétkezdő áhítatot itt a közösségi házban, majd este 5h-tól bibliaórát a parókián. Kedden 8h-tól reggeli áhítatot tartunk szintén ezen a helyen. Szerdán este 5h10p-kor énekkari összpróbát tartunk szintén itt, a közösségi házban. Csütörtökön délután 5h-tól hétközi istentiszteletre hívogat a harang szava ezt követően pedig imaórát tartunk a parókián. Advent IV. vasárnapján délelőtt 10h-tól ünnepi istentiszteletet tartunk itt a közösségi házban, majd vasárnap délután 4h-tól ismét ünnepi alkalmunk lesz, melyen a Szenti Imre és a Kossuth Általános Iskolák alsó tagozatos református diákjainak adventi műsorát is megtekinthetjük.
 • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2016. december 4.)

 • November 23-án, szerdán délelőtt 10h-kor csendítéssel jeleztük, hogy 78esztendős földi pályáját megfutva megtért az Örökkévalóságba Kocsis Lajosné született Kovács Erzsébet asszonytestvérünk, aki a Mák út 1. szám alatti lakos volt. Temetésére az elmúlt héten hétfőn, délután 2h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten vigasztalása Máté evangéliumából, a 13. fejezet 45-46. verseiből hangzott: “Hasonló a mennyek országa a kereskedőhöz is, aki szép gyöngyöket keres. Amikor egy nagyértékű gyöngyre talál, elmegy, eladja mindenét, amije van, és megvásárolja azt.
 • Az Örök Isten az Ő Szent Lelke és igéje által adjon vigasztalást, megbékélést és áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
 • Szeretettel és tisztelettel hirdetem a testvéreknek, hogy ebben az évben is elkészítjük a hagyományos karácsonyi szeretetcsomagokat gyülekezetünk idős tagjai és rászorulói számára. Akik szeretnék ezt a tevékenységet támogatni akár tartós élelmiszerekkel, pénzzel vagy természetbeni szolgálattal, kérem azok jelezzék szándékukat a Lelkipásztori Hivatalban. Köszönjük szépen!
 • Isten iránti hálával mondunk köszönetet azoknak a nőtestvéreknek, akik az elmúlt héten kivették részüket a csigatészta készítés szolgálatából. 15 kg tészta készült el, melyek a karácsonyi csomagokba kerülnek. Köszönjük szépen még egyszer kedves mindnyájuknak.
 • Megérkeztek a megrendelt Kálvin Kalendáriumok, Bibliaolvasó Kalauzok és Falinaptárak, melyeket már ma is át lehet venni a Lelkipásztori Hivatalban.
 • Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 4h-tól (!!!) ünnepi istentiszteletet tartunk itt, a közösségi házban, melyen adventi műsorral szolgálnak közöttünk iskolánk felső tagozatos diákjai. Hétfőn reggel 8h-tól tartunk hétkezdő áhítatot itt a Kálvinban, majd este 5h-tól bibliaórát a parókián. Kedden 8h-tól reggeli áhítatot tartunk szintén ezen a helyen. Szerdán este ¼6h-kor énekkari összpróbát tartunk szintén itt, a közösségi házban. Csütörtökön délután 5h-tól hétközi istentiszteletre hívogat a harang szava ezt követően pedig imaórát tartunk a parókián. Advent III. vasárnapján délelőtt 10h-tól ünnepi istentiszteletet tartunk itt a közösségi házban, melyen óvodásaink szolgálnak közöttünk, majd vasárnap délután 4h-tól (!!!) ismét ünnepi alkalmunk lesz, menyen a Szenti Imre és a Kossuth Általános Iskolák felső tagozatos, valamint a Kossuth Gimnázium református diákjainak adventi műsorát is megtekinthetjük.
 • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.