2016. november hónap bejegyzései

Advent I. vasárnapján (2016. november 27.)

A 2016. esztendő Adventi várakozását – hagyományainknak megfelelően – intézményünk tanulóinak ünnepi műsorával kezdtük el.

Ebben az évben az alsó tagozatos diákok készültek az első vasárnap délutánjára, szüleik és gyülekezetünk örömére és Istenünk dicsőségére.

 

A második vasárnapon délután intézményünk felső tagozata mutatja majd be ünnepi műsorát.

A harmadik vasárnapon délelőtt óvodásaink szolgálnak majd közöttünk és délután a Szent Imre- és a Kossuth Általános Iskolák felső tagozatos, valamint a Kossuth Gimnázium református tanulói szolgálnak ünnepi műsorral.

Advent negyedik vasárnapján délután a Szent Imre és a Kossuth Általános Iskolák alsó tagozatos református diákjainak ünnepi műsorát tekinthetjük meg.

FIGYELEM!!!

A délelőtti istentiszteletek minden vasárnap (a megszokott módon) 10órakkor kezdődnek, de az adventi délutáni alkalmak (a megszokottól eltérően) 16órától vannak/lesznek megtartva!

Hirdetések (2016. november 27.)

 • November 21-én, hétfőn déli 12h-kor harangszóval emlékeztünk Palágyi Gyuláné asszonytestvérünkre, aki a Külsőkertsor út 22/a szám alatti lakosunk volt és 1évvel ezelőtt hallotta meg Istenünk hazahívó szavát.
 • November 22-én, kedden délután 4h-kor Fagyal Ildikó emlékére szóltak a harangok, aki szintén tiszafüredi lakos volt 7évvel ezelőtt költözött az örökkévalóságba.
 • November 23-án, szerdán délelőtt 10h-kor csendítéssel jeleztük, hogy 78esztendős földi pályáját megfutva megtért az Örökkévalóságba Kocsis Lajosné született Kovács Erzsébet asszonytestvérünk, aki a Mák út 1. szám alatti lakos volt. Mai alkalmunk után is az ő emlékére szólnak a harangok. Temetésére a ránk következő hétfőn, délután 2h-kor kerül sor a tiszafüredi köztemetőben.
 • Az Örök Isten az Ő Szent Lelke és igéje által adjon vigasztalást, megbékélést és áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
 • Hirdetjük a testvéreknek, hogy november 28-án, hétfőn (tehát holnap) délelőtt 11h-kor templomunkban kerül sor a Szivárvány-ház Fogyatékosok Református Otthona alapításának 80. évfordulója alkalmából tartandó hálaadó ünnepségre. Az ünnepségen az igehirdetés szolgálatát Főtiszteletű Dr. Fekete Károly, egyházkerületünk püspöke látja el. Szeretettel hívjuk és elvárjuk a testvéreket erre az alkalomra is.
 • Szeretettel és tisztelettel hirdetem a testvéreknek, hogy ebben az évben is elkészítjük a hagyományos karácsonyi szeretetcsomagokat gyülekezetünk idős tagjai és rászorulói számára. Akik szeretnék ezt a tevékenységet támogatni akár tartós élelmiszerekkel, pénzzel vagy természetbeni szolgálattal, kérem azok jelezzék szándékukat a Lelkipásztori Hivatalban. Köszönjük szépen!
 • Az előzőkkel kapcsolatban hirdetem, hogy november 28-30. között (tehát a jövő héten hétfőtől szerdáig) ebben az évben is lesz gyülekezetünkben csigatészta készítés. Szeretettel és tisztelettel hívjuk ezekre az alkalmakra a régi és új „csigatészta percengetőket”.
 • Megérkeztek a megrendelt Kálvin Kalendáriumok, Bibliaolvasó Kalauzok és Falinaptárak, melyeket már ma is át lehet venni a Lelkipásztori Hivatalban.
 • Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 4h-tól (!!!) ünnepi istentiszteletet itt, a közösségi házban, melyen adventi műsorral szolgálnak közöttünk iskolánk alsó tagozatos diákjai. Hétfőn és kedden reggel az áhítat, valamint hétfőn a bibliaóra (a csigatészta készítés okán) elmarad. Szerdán este ¼6h-kor az énekkar szoprán és alt szólamai próbálnak a közösségi házban. Csütörtökön délután 5h-tól hétközi istentiszteletre hívogat a harang szava ezt követően pedig imaórát tartunk a parókián, illetve a tenor szólam tart próbát a közösségi házban. Advent II. vasárnapján délelőtt 10h-tól ünnepi istentiszteletet tartunk itt a közösségi házban, majd vasárnap délután 4h-tól (!!!) ismét ünnepi alkalmunk lesz, menyen iskolánk felső tagozatának adventi műsorát is megtekinthetjük.
 • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2016. november 20.)

 • November 15-én, déli 12h-kor harangszóval emlékeztünk Kocsis Lászlóné született Gulyás Anikó asszonytestvérünkre, aki a Vásárhelyi Pál út 7. szám alatt lakott és 6évvel ezelőtt hallotta meg Istenünk hazahívó szavát.
 • Mai alkalmunk után szólnak a harangok Kálmán József atyánkfia emlékére, aki a Határ úton lakott.
 • Majd délután 1h-kor ismét megszólalnak harangjaink ifj. Bordás István testvérünk emlékére, aki a Húszöles úton lakott és 7évvel ezelőtt tért meg az Örökkévalóságba.
 • A Minden Kegyelem Istene adjon áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
 • Már most hirdetjük a testvéreknek, hogy november 28-án, hétfőn délelőtt 11h-kor templomunkban kerül sor a Szivárvány-ház Fogyatékosok Református Otthona alapításának 80. évfordulója alkalmából tartandó hálaadó ünnepségre. Az ünnepségen az igehirdetés szolgálatát Főtiszteletű Dr. Fekete Károly, egyházkerületünk püspöke látja el. Szeretettel hívjuk a testvéreket erre az alkalomra is.
 • Szeretettel és tisztelettel hirdetem a testvéreknek, hogy ebben az évben is elkészítjük a hagyományos karácsonyi szeretetcsomagokat gyülekezetünk idős tagjai és rászorulói számára. Akik szeretnék ezt a tevékenységet támogatni akár tartós élelmiszerekkel, pénzzel vagy természetbeni szolgálattal, azok kérem jelezzék szándékukat a Lelkipásztori Hivatalban. Köszönjük szépen!
 • Az előzőkkel kapcsolatban hirdetem, hogy november 28-30. között ebben az évben is lesz gyülekezetünkben csigatészta készítés. Szeretettel és tisztelettel hívjuk ezekre az alkalmakra a régi és új „csigatészta percengetőket”.
 • Az énekkar tagjainak hirdetem, hogy a ránk következő szerdán délután ¾6h-tól tartunk összpróbát a Közösségi Házban.
 • A jövő héten, csütörtökön délelőtt 10h-tól kerül sor iskolánk tornacsarnokában a XIII. Mesetárra, melyre nagy szeretettel hívjuk a testvéreket.
 • A jövő pénteken délután 3h-tól tartjuk hagyományos gyertyagyújtásunkat intézményünk főépülete előtt. Erre az alkalmunkra is nagy szeretettel hívjuk a testvéreket.
 • Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól tartunk hétzáró istentiszteletet itt a Közösségi Házban. A ránk következő héten „Készüljünk a várakozásra” címmel tartunk színes, zenés evangelizációs hetet gyülekezetünkben, az adventi napokra készülődve. Hétfőn Nt. Fodor Gusztáv tiszaderzsi lelkipásztor tartja az alkalmakat. Reggel 8 és 9h-tól iskolánk tanulói számára itt a Közösségi Házban, majd délután 3h-tól pedagógus evangelizációra kerül sor az iskolában, és délután 5h-tól ismét itt a Közösségi Házban lesz megtartva a gyülekezeti evangelizáció. Kedden délután 5h-tól a Mandula Színház Luther című előadását tekinthetjük meg, szintén itt a Közösségi Házban. Szerdán, csütörtökön és pénteken délután 5h-tól Nt. Dudás Ferenc poroszlói lelkipásztor, az Egervölgyi Egyházmegye Esperese tartja az evangelizációs alkalmakat szintén itt a Közösségi Házban. Az evangelizációs héten szolgálnak még köztünk a Fekete László Zeneiskola növendékei és egyházközségünk énekkara, valamint kamarakórusa is. Advent első vasárnapján délelőtt 10h-tól tartunk ünnepi istentiszteletet itt a Közösségi Házban, majd délután 4h-tól családi istentiszteletre kerül sor, melyen iskolánk alsó tagozatos diákjai szolgálnak közöttünk ünnepi műsorral.
 • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2016. november 6.)

 • Október 31-én, hétfőn délután ½4h-kor harangszóval emlékeztünk Fekete Sándorné született Sárkány Rozália asszonytestvérünkre, aki az Arany János út 28. szám alatt lakott és 20évvel ezelőtt tért meg az Örökkévalóságba.
 • November 2-án, szerdán délelőtt 11h-kor szóltak a harangok László Mihályné született Csontos Irma emlékére, aki egri lakos volt és 3évvel ezelőtt hagyta maga mögött ezt a látható világot.
 • November 3-án, délelőtt 10h-kor harangszóval emlékeztünk Fehér Péter atyánkfiára, aki a Görbe út 7. szám alatt lakott és 7évvel ezelőtt költözött Istenünk Örök Hajlékába.
 • Mai alkalmunk után, valamint déli12h-kor, délután 1, 2 és 3h-kor Szabó Regina emlékére szólnak a harangok, aki a Dózsa György úton lakott és 5évvel ezelőtt hallotta meg Istenünk hazahívó szavát.
 • A Minden Kegyelem Istene adjon vigasztalást és áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
 • Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól hétzáró istentiszteletet tartunk a közösségi házban. Hétfőn reggel 8h-kor hétkezdő áhítatot tartunk a közösségi házban, majd este 5h-tól bibliaóra lesz a parókián. Kedden reggel 8h-kor reggeli áhítatra kerül sor a közösségi házban. Szerdán délután 3h-kor a Platán Idősotthonban tartunk istentiszteletet, melyen az Úrnak Szent Asztalát is megterítjük, majd este ¼6h-tól énekkari szólampróbát tartunk a közösségi házban az alt és a szoprán szólamok számára. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi istentiszteletre kerül sor ugyancsak a közösségi házban, azt követően pedig imaórát tartunk a parókián, valamint a tenor szólam tart szólampróbát a közösségi házban ¾6h-tól. Pénteken este 5h-tól nőszövetségi áhítatra és megbeszélésre kerül majd sor a közösségi házban, azt követően pedig 3/4 6h-tól „ A halál útja” címmel tartunk útibeszámolót az Auschwitz-Birkenau-i koncentrációs táborokban látottakról. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, és délután 5h-tól megtartjuk hétzáró alkalmunkat is a közösségi házban.
 • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.