2016. július hónap bejegyzései

Hirdetések (2016. július 10.)

  • Június 30-án, délután 4h-kor csendítéssel jeleztük, hogy életének 80. esztendejében megtért Teremtő Úrához Papp Mátyásné született Szerencsi Etelka asszonytestvérünk, aki a Húszöles út 176. szám alatti lakosunk volt. Július 3-án déli 12h-kor is az ő emlékére szóltak harangjaink. Temetésére az elmúlt héten, csütörtökön délután 4h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten igéje az Énekek Éneke lapjairól, a 8. fejezet 6. verséből szólt. „Bizony erős a szeretet, mint a halál, legyőzhetetlen, (…) akár a sír. Úgy lobog, mint a lobogó tűz, mint az Úrnak lángjai.” Istenünk Szent Lelke legyen a hátramaradottak eredményes vigasztalója.
  • Július 4-én, délelőtt fél9h-kor csendítéssel jeleztük, hogy 82esztendős földi pályáját megfutva hazatért Kiss Józsefné született Gulyás Erzsébet asszonytestvérünk, aki a Húszöles út 110. szám alatti lakosunk volt. Az elmúlt kedden, szerdán és csütörtökön este 6h-kor az ő emlékére szóltak a harangok. Temetésére július 8-án, pénteken délelőtt 11h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten igéje János evangéliumából, a 16. fejezet 22. és 24. verseiből hangzott. „Így most titeket is szomorúság fog el, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek, és örömötöket senki sem veheti el tőletek: Eddig nem kértetek semmit az én nevemben: kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen.” Az Örökkévaló Isten a Szentlélek jelenléte által legyen a hátramaradottak vígaszalója a megbékélés napjaiban.
  • Július 5-én délelőtt 9h-kor harangszóval emlékeztünk Zsódi Lajos atyánkfiára, aki a Feszty Árpád út 42. szám alatt lakott és 2évvel ezelőtt hagyta maga mögött ezt az általunk ismert világot. A Szentlálek Isten adjon áldott emlékezetet a hátramaradottak számára.
  • Július 5-én délelőtt fél10h-kor ismét csendítettünk, ezzel is jelezve, hogy Halász József atyánkfia, aki a Könyök út 11/a. alatti lakosunk volt, 57esztendős földi vándorút után megtért az Örökkévalóságba. Az elmúlt szerdán délután 1h-kor és csütörtökön este 8h-kor az ő emlékére szólaltak meg a harangok. Temetésére a ránk következő hétfőn délután 4h-kor kerül majd sor a tiszafüredi köztemetőben. A mi Mennyei Atyánk a Szentírás vigasztalása által enyhítse a gyászoló család fájdalmát.
  • Mai alkalmunk után ismét szólnak a harangok Takács Jánosné született Tapasztó Eszter asszonytestvérünk amlékéra, aki a Csatlós út 1. szám alatt lakott és 13évvel ezelőtt hallotta meg Istenünk hazahívó szavát. A Minden Kegyelem Istene tartsa meg szeretteinket emlékezetünkben.
  • Az énekkar tagjainak hirdetem, hogy a ránk következő kedden, este 5h-tól tartunk összpróbát a közösségi házban.
  • Július 28-án, csütörtökön délután fél5h-i kezdettel a közösségi házban, a Mandula Színház tart előadást Pál apostol megtérése címmel. Nagy szeretettel hívunk minden kedves érdeklődőt ennek a rendhagyó színdarabnak a megtekintésére.
  • Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól tartjuk hétzáró istentiszteletünket a közösségi házban. Hétfőn este a bibliaóra (a temetés okán) elmarad. Kedden este 5h-tól énekkari összpróbát tartunk a közösségi házban. Szerdán délután 3h-kor, az énekkar közreműködésével zenés áhítatra kerül sor a Platán Idősotthonban. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi istentiszteletet tartunk a közösségi házban, azt követően pedig imaórát a parókián. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre és délután 5h-kor hétzáró istentiszteletre hívogat a harang szava.
  • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
  • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.