2016. június hónap bejegyzései

Hirdetések (2016. június 26.)

– Június 22-én, szerdán délelőtt fél11h-kor harangszóval emlékeztünk Kulcsár Imréné született Hüse Piroska asszonytestvérünkre, aki a Húszöles úton lakott és 52évvel ezelőtt tért meg az Örökkévalóságba.

– 24-én, pénteken délután fél3h előtt 10perccel csendítéssel jeleztük, hogy 95esztendős földi pályáját megfutva hazatért Lőrinczi Sámuelné született Kalla Irma asszonytestvérünk, kinek földi sátorháza a Katona József út 19. szám alatt állott. Pénteken este 6h-kor is az ő emlékére szóltak a harangok. Temetésére a ránk következő kedden, tehát június 28-án, délelőtt 10h-kor kerül majd sor a tiszafüredi köztemetőben. Temetése napjáig harangszóval emlékezünk, ma délelőtt 11h-kor és este 6h-kor, valamint holnap délelőtt 10h-kor és este 6h-kor.

– A Minden Kegyelem Istene adjon megbékélést és áldott emlékezést minden hátramaradott gyászoló szív számára.

– Hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól tartjuk hétzáró istentiszteletünket a közösségi házban. Hétfőn este 5h-kor bibliaórát tartunk a parókián. Szerdán délután fél6h-tól énekkari összpróbára kerül sor a közösségi házban. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi istentiszteletet tartunk a közösségi házban, azt követően pedig imaórát a parókián. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre és délután 5h-kor hétzáró istentiszteletre hívogat a harag szava.

– Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.

– Az Úr legyen Nemzetünk, anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2016. június 19.)

– Június 16-án, csütörtökön déli 12h-kor harangszóval emlékeztünk Holló Lajos atyánkfiára, aki a Kereszt út 6. Szám alatt lakott és 10évvel ezelőtt hagyta maga mögött ezt a látható világot.

– Szintén 16-án, délután 2h-kor Molnár Jánosné született Novák Mária emlékére szóltak harangjaink, aki 12évvel ezelőtt hagyta el ezt az árnyékvilágot melyben földi sátorháza a Téglás út 11. Szám alatt állott.

– 17-én, pénteken délben Balla Zsigmond testvérünkre emlékeztünk harangszóval, aki a Debreceni út 28. Szám alatti lakosunk volt és 12évvel ezelőtt hallotta meg Istenünk hazahívó szavát.

– Az Örökkévalóság Ura adjon áldott emlékezést a hátramaradottak számára és Szent Lelke erejével törölje le a szomorkodók könnyeit.

– Június 18-án, tehát tegnap délután fél5h-tól itt templomunkban kérték házassági szövetségükre Isten áldását Bula Gábor és Gyenge Irén fiúgyermeke Mátyás, és Fegyverneki Lajos és Varga Erzsébet leánygyermeke Rita. Istenünk áldása kísérje közös pályájukat és visszavárjuk őket gyülekezetünk közösségébe.

– A presbiter testvéreknek hirdetem, hogy a ránk következő kedden, tehát június 21-én délután 2h-tól tartjuk soron következő gyűlésünket a közösségi házban. Aki még nem vette át a meghívóját, az a Lelkipásztori Hivatalban ma is megteheti.

– A ránk következő csütörtökön a délutáni istentiszteletet rendhagyó módon fogjuk megtartani. Vendég igehirdetőink lesznek Tiszaszentimréről: Nagytiszteletű Fodor Gusztáv és hitvese Fodor-Csipes Anikó, akik megmutatják nekünk, hogy mi az a „Lelki fröccs.” Minden érdeklődőt szeretettel várunk erre az együttlétre is.

– Hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól tartjuk hétzáró istentiszteletünket a közösségi házban. Hétfőn este 5h-kor bibliaórát tartunk a parókián. Kedden presbiteri gyűlésre kerül sor délután 2h-tól a közösségi házban. Csütörtökön délután 5h-tól, a hétközi istentiszteleten vendég igehirdetőink lesznek. Fodor Gusztáv és Fodor-Csipes Anikó tiszaszentimrei lelkipásztorok fogják megmutatni, hogy mi az a „Lelki fröccs.” Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre hívogat a harang szava, majd délután 5h-kor megtartjuk hétzáró istentiszteletünket.

– Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.

– Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések 2016. június 5.

– Ma déli 12h-kor harangszóval emlékezünk Hegedűs József atyánkfiára, aki a Könyök út 1. szám alatti lakosunk volt és 2évvel ezelőtt tért meg az Örökkévalóságba.
– Istenünk Szent Lelke által legyen a hátramaradottak vigasztalója.
– Június 18-án, délután fék5h-tól itt templomunkban kérik házassági szövetségükre Isten áldását Bula Gábor és Gyenge Irén fiúgyermeke Mátyás, és Fegyverneki Lajos és Varga Erzsébet leánygyermeke Rita. Legyünk mi is örvendező tanúi a fiatalok egybekelésének.
– Hallgassuk meg heti rendünket: Ma este 5h-kor tartjuk hétzáró istentiszteletünket a közösségi házban. Hétfőn reggel 8h-tól hétkezdő áhítatot tartunk itt a templomban, majd este 5h-tól bibliaórát a parókián. Szerdán este fél6h-tól énekkari összpróbát tartunk a templomban. Csütörtökön este 5h-kor hétközi istentiszteletre hívogat a harang szava, azt követően pedig imaórát tartunk a parókián. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletet és gyermek istentiszteletet, majd délután 5h-kor hétzáró istentiszteletet tartunk.
– Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
– Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.