2016. május hónap bejegyzései

Hirdetések 2016. május 29.

– Május 24-én, kedden délelőtt 9h-kor harangszóval emlékeztünk Németh Imréné született Boruzs Róza asszonytestvérünkre, aki a Bán Zsigmond út 38/a. szám alatti lakosunk volt és 2évvel ezelőtt tért meg az Örökkévaló Hajlékába.
– Május 25-én, szerdán délelőtt 11h-kor Nagy Károly atyánkfia emlékére szóltak a harangok, aki a Téglás út 24. szám alatt lakott és 27évvel ezelőtt hagyta maga mögött ezt a látható világot.
– Mai alkalmunk után ismét szólnak a harangok Molnár Zsigmond emlékére aki 25évvel ezelőtt tért haza az Örökkévalóságba és Molnár János emlékére aki 20évvel ezelőtt hallotta meg Istenünk hazahívó szavát. Mindketten a Domaházi út 1. szám alatt laktak.
– Istenünk kegyelme a Szent Lélek ereje által adjon áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
– Az énekkar tagjainak hirdetem, hogy a ránk következő héten csütörtökön a hétközi istentiszteletet követően tartunk összpróbát a templomban.
– Június 18-án, délután fék5h-tól itt templomunkban kérik házassági szövetségükre Isten áldását Bula Gábor és Gyenge Irén fiúgyermeke Mátyás, és Fegyverneki Lajos és Varga Erzsébet leánygyermeke Rita. Legyünk mi is örvendező tanúi a fiatalok egybekelésének.
– Hallgassuk meg heti rendünket: Ma este 5h-kor tartjuk hétzáró istentiszteletünket a közösségi házban. Hétfőn reggel 8h-tól hétkezdő áhítatot tartunk itt a templomban, majd este 5h-tól bibliaórát a parókián. Szerdán este fél6h-tól a tenor szólam próbájára kerül sor a közösségi házban. Csütörtökön este 5h-kor hétközi istentiszteletre hívogat a harang szava, azt követően pedig imaórát tartunk a parókián. Csütörtökön az istentisztelet után énekkari összpróbára is sor kerül a templomban.. Vasárnap délelőtt 10h-kor a Trianoni Békediktátumra emlékezünk, majd délután 5h-kor hétzáró istentiszteletet tartunk.
– Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
– Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések 2016. május 15.

– Május 14-én, szombaton templomunkban tett házassági fogadalmat a Mindenható Isten színe előtt Appel Norbert és Kovács Katalin. Isten áldását kívánjuk közös életükre, és visszavárjuk őket gyülekezetünk közösségébe..
– Hallgassuk meg, hogy miként alakul heti rendünk: Ma délután 5h-kor tartunk ünnepi alkalmat a közösségi házban. Pünkösdhétfőn délelőtt 10h-tól tartunk ünnepi istentiszteletet, majd délután 5h-kor kezdetét veszi ünnepi koncertünk itt a templomban. Fellép a Szőke Tisza Népzenei Együttes, a Fekete László Zeneiskola tanárai és növendékei, valamint gyülekezetünk énekkara. Nagy szeretettel hívjuk kedves mindnyájukat erre az alkalomra is. A ránk következő héten, szerdán délután fél6h-kor énekkari összpróbát tartunk a közösségi házban. Csütörtökön 5h-kor tarjuk hétközi istentiszteletünket a közösségi házban, majd imaórát a parókián. Szombaton délelőtt 10h-tól a 2016. évi Szeretethíd kereteiben egy kis munkálkodásra hívogatjuk a testvéreket a templomkertbe. Ezt az alkalmunkat egy közös bográcsos ebéddel zárjuk, de a szombati programok ezzel nem érnek véget. Délután 2h-ra gyermekeinket várjuk nagy szeretettel az IV. Tiszafüredi Református Gyermeknapra. Az alkalom programját a jövő héttől már meg lehet tekinteni gyülekezetünk honlapján, illetve az oktatási intézményekben elhelyezett plakátokon. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre és gyermek istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket. Majd a már megszokott módon vasárnap délután 5h-kor megtartjuk hétzáró alkalmunkat is.
– Alkalmainkra szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat. Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora! Ámen.

Hirdetések 2016. május 1.

– Április 22-én, pénteken délelőtt 10h-kor csendítéssel jeleztünk, hogy földi életének 89évében megtért Teremtőjéhez özv. Kiss Andrásné született Nagy Piroska asszonytestvérünk, aki Tiszaörvényen a Füredi őt 81. szám alatt lakott. Temetésére május 2-án, hétfőn délután fél2h-kor kerül majd sor a tiszaörvényi temetőben.
– Április 27-én déli 12h-kor harangszóval emlékeztünk K. Szabó Mihályné született Tokaji Mária asszonytestvérünkre, aki a Húszöles út 128. szám alatt lakott és 2évvel ezelőtt tért meg az Örökkévalóságba.
– A Minden Kegyelem Istene adjon vigasztalódást és áldott emlékezést mindazoknak, akik friss, vagy csituló gyászban élik életüket. Ámen.
– A presbiter testvéreknek hirdetem, hogy a ránk következő csütörtökön, tehát május 5-én délután 5h-tól tartjuk soron következő gyűlésünket a közösségi házban.
– A Nőszövetség tagjainak hirdetem, hogy alkalmunk után szíveskedjenek egy rövid megbeszélésre befáradni a Lelkipásztori Hivatalba.
– Május 7-én délelőtt 10h-kor kerül majd sor a Szivárvány-házban az anyák napi ünnepségre, melyre nagy szeretettel hívják gyülekezetünk tagjait is.
– Hirdetem a testvéreknek, hogy a Tiszafüredi Református Egyházközség 2. lelkipásztori állására meghívott lelkipásztor – Szabóné Varkoly Zsuzsanna – ünnepélyes beiktatására május 8-án, délután 3h-kor kerül majd sor. Ezen az alkalmunkon igehirdetéssel szolgál közöttünk Főtiszteletű Dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület Püspöke, a beiktatás szolgálatát ellátja Nagytiszteletű Beszterczey András, a Nagykunsági Református Egyházmegye Esperese. Alkalmunkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
– Az asszonytestvéreknek hirdetem ezzel kapcsolatban (nem csak a Nőszövetség tagjainak), hogy már lehet süteményeket ajánlani a szeretetvendégségre a Lelkipásztori Hivatalban. Előre is nagy szeretettel és Isten iránti hálával mondunk köszönetet minden egyes felajánlásért.
– Hallgassuk meg heti rendünket: Ma este 5h-kor tartjuk hétzáró istentiszteletünket a közösségi házban. Hétfőn reggel 8h-tól hétkezdő áhítatot tartunk itt a templomban, majd este 5h-tól bibliaórát a parókián. Kedden este fél6h-tól énekkari összpróbára kerül sor a közösségi házban. Áldozócsütörtökön délelőtt 10h-tók tartjuk ünnepi istentiszteletünket itt a templomban, majd délután 2h-tól konfirmációi előkészítő tartunk a közösségi házban. Este 5h-tól ismét ünnepi istentiszteletet tartunk a közösségi házban, azt követően pedig imaórát. Vasárnap délelőtt 10h-kor konfirmációs ünnepi istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket majd délután 3h-tól ismét ünnepi alkalomra kerül sor, a már meghirdetett lelkészbeiktatásra, melyen az igét Főtiszteletű Dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület Püspöke hirdeti.
– Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
– Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.