2016. április hónap bejegyzései

Hirdetések 2016. április 17.

– Április 11-én, hétfőn délután 4h-kor harangszóval emlékeztünk Fodor Istvánné született Berta Margit egykori presbitertestvérünkre, aki az Akácfa út 6. szám alatti lakosunk volt és 3évvel ezelőtt hagyta maga mögött ezt a látható világot.
– 13-án, szerdán délelőtt 10h-kor Fodor László testvérünk emlékére szóltak a harangok, aki a Húszöles út 35. szám alatt lakott és 12évvel ezelőtt tért meg az Örökkévalóságba.
– 16-án, szombaton délelőtt 10h-kor Kuli János atyánkfia emlékére szóltak harangjaink, aki a Damjanich út 21. szám alatti lakos volt és 3évvel ezelőtt hallotta meg Istenünk hazahívó szavát.
– Alkalmunk után ismét szólnak a harangok Jordán Lajosné született Garabecz Mária egykori Bán Zsigmond utcai lakosunk emlékére, aki 78esztendős földi pályáját megfutva, az elmúlt héten hétfőn tért meg az Őrök Élet Szép Honába. Temetésére a ránk következő héten szerdán, délelőtt 11h-kor kerül sor a tiszafüredi köztemetőben.
– A Minden Kegyelem Istene adjon vigasztalódást és áldott emlékezést mindazoknak, akik friss, vagy csituló gyászban élik életüket. Ámen.
– Hallgassuk meg heti rendünket: Ma a hétzáró istentisztelet – a kunhegyesi lelkészbeiktatás okán – elmarad. Hétfőn reggel 8h-tól hétkezdő áhítatot tartunk itt a templomban, majd este 5h-kor bibliaórát a parókián. Kedden este 5h-tól a tenor szólam tart szólampróbát a közösségi házban, majd ezt követően fél6h-tól összpróbára kerül sor. Csütörtökön délután 2h-tól konfirmációi előkészítő tartunk a közösségi házban, majd 5h-kor hétközi istentiszteletre hívogat a harang szava, azt követően pedig imaórát tartunk a parókián. Pénteken délután fél4h-tól ismét konfirmációi előkészítőt tartunk a közösségi házban. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletet és gyermek istentiszteletet, majd délután 5h-kor hétzáró istentiszteletet tartunk.
– Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
– Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.