2015. november hónap bejegyzései

Csigatészta “pencergetés”

2015. Csigatészta készítésKedves Testvérek!
Karácsony Szent Ünnepéhez közeledve, ebben az esztendőben is lesz gyülekezetünkben CSIGATÉSZTA KÉSZÍTÉS 2015. november 30 és december 2 között. Szeretettel és tisztelettel hívjuk és várjuk erre az alkalomra azokat a régi és új csigatészta „pencergetőket” akik szívesen kivennék részüket ebből a szolgálatból is.

Hirdetések 2015. November 22.

– November 13-én, pénteken déli 12h-kor csendítéssel jeleztük, hogy földi életének 93esztendős futását befejezte Gacsal Istvánné született B. Nagy Róza asszonytestvérünk, aki a Szabadság út 12. szám alatti lakosunk volt. November 19-én, csütörtökön déli 12órakor az ő emlékére szóltak a harangok és mai alkalmunk után is az ő emlékére szólalnak meg harangjaink. Temetésére november 24-én, kedden délután 1h-kor kerül majd sor a tiszafüredi köztemetőben. Isten Lelkének ereje legyen a hátramaradottak vigasztalása a gyász napjaiban.
– November 21-én, szombaton délelőtt 10órakor harangszóval emlékeztünk Bordás István atyánkfiára, aki a Húszöles út 99. szám alatt lakott és 6évvel ezelőtt tért meg az Örökkévaló Hajlékába. Istenünk adjon áldott emlékezést a megemlékezők számára.
– A Nőszövetség tagjainak hirdetjük, hogy az istentisztelet után szíveskedjenek befáradni a Parókiára egy rövid megbeszélésre.
– A ránk következő héten hétfőtől péntekig zenés evangelizációs hetet tartunk “Készüljünk a várakozásra” címmel minden este 5órától a Kálvin Közösségi Házban. A szolgálatokat hétfőn és kedden Nagy Gábor, Debrecen szabadságtelepi lelkipásztor testvérünk látja majd el. Szerdán Kocsis Áron Hajdúnánásról, csütörtökön Barnóczki Anita Sárospatakról és pénteken Éger Ádám Mezőtúrról lesz a evangelizációs alkalmak fungense. Az alkalmakon (csak hétfőn és pénteken) közreműködik egyházközségünk énekkara, valamint a Fekete László Zeneiskola AMI tanárai és növendékei. Szeretettel hívogatjuk ezekre az együttlétekre kedves mindnyájukat. Készüljünk fel együtt az adventi várakozásra.
– Az elhangzottaknak megfelelően, most hallgassuk a jövő hét teljes rendjét: Ma este 5órától tartjuk hétzáró alkalmunkat itt a közösségi házban. Hétfőn reggel 8órától ifjúsági evangelizációt tartunk a közösségi házban, majd este 5órától – a már hirdetett módon kerül sor a gyülekezeti evangelizációra. Kedden reggel 8órától ismét ifjúsági evangelizációt tartunk a közösségi házban, majd este 5h-tól kerül sor a gyülekezeti evangelizációra. Szerdán este 5órától ismét gyülekezeti evangelizációt tartunk a közösségi házban. Csütörtökön 2órától a közösségi házban tartjuk a konfirmációi előkészítőt iskolánk tanulói számára, majd este 5órától ismét evangelizációs alkalomra hívogat a harang szava. Pénteken fél4órától ismét konfirmációi előkészítőt tartunk a Kossuth és a Szent Imre Iskolák tanulói számára a közösségi házban. Délután 4órától ebben az évben is sor kerül a már hagyományos adventi gyertyagyújtásra intézményünkben, a megszokott helyen, majd este 5órától evangelizációs záró alkalmunkra kerül sor. Advent I. vasárnapján délelőtt 10órától ünnepi istentiszteletet tartunk a közösségi házban és gyermek istentiszteletet a parókián, majd este 4órától ismét ünnepi együttlétre hívogat a harang szava, melyen iskolánk alsó tagozata mutatja be ünnepi műsorát. Az istentisztelet után énekszóvak fogjuk meggyújtani a templomudvaron gyülekezetünk (hatalmas) adventi koszorúján az első gyertyát. Alakalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat. Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések 2015. november 15.

– November 13-én, pénteken déli 12h-kor csendítéssel jeleztük, hogy földi életének 93esztendős futását befejezte Gacsal Istvánné született B. Nagy Róza asszonytestvérünk, aki a Szabadság út 12. szám alatti lakosunk volt. Mai alkalmunk után is az ő emlékére szólnak a harangok. Temetésére november 24-én, kedden délután 1h-kor kerül majd sor a tiszafüredi köztemetőben. Isten Lelkének ereje legyen a hátramaradottak vigasztalása a gyász napjaiban.
– November 14-én délután 2h-kor hazatérésének 5. évfordulóján harangszóval emlékeztünk Kocsis Lászlóné született Gulyás Anikó testvérünkre, aki a Vásárhelyi Pál út 7. szám alatti lakosunk volt.
– A minden kegyelem Istene adjon áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
– A ránk következő héten november 19-én délelőtt 10h-kor kerül megrendezésre tornacsarnokunkban a 2015. évi Mesetár. Nagy szeretettel hívjuk a testvéreket erre az alkalomra is.
– November 23-27-ig “Készüljünk a várakozásra” címmel tartunk átfogó zenés evangelizációs hetet gyülekezetünkben. Azért átfogó, mert külön alkalmakon lesznek megszólítva iskolánk tanulói, pedagógusaink és az egész gyülekezet. November 23-án és 24-én reggel 8h-tól tartunk majd evangelizációt iskolánk tanulói számára. November 23-án délután 3h-tól a pedagógusok számára lesz evangelizációs együttlét. November 23-27. között, hétfőtől péntekig pedig minden este 5h-tól itt a közösségi házban tartunk evangelizációt a gyülekezet tagjai számára. Ezekre az alkalmakra is nagy szeretettel hívjuk kedves mindnyájukat.
– Az énekkar tagjainak hirdetem, hogy – a megbeszéltektől eltérően – a ránk következő szerdán délután 5h-tól összpróbát tartunk a közösségi házban.
– Hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 3h-tól ünnepi istentiszteletet tartunk a Platán Időskorúak Otthonában, majd 5h-kor megtartjuk hétzáró alkalmunkat itt, a közösségi házban. Hétfőn reggel 8h-tól tartunk hétkezdő áhítatot a közösségi házban, majd este 5h-kor bibliaórát a parókián. Kedden reggel ismét 8h-kor tartunk reggeli áhítatot a közösségi házban, és este 5h-kor imaórát a parókián. Szerdán délután 5h-tól énekkari összpróbára kerül sor. Csütörtökön délután 2h-tól konfirmációi előkészítőt tartunk iskolánk tanulói számára a közösségi házban, majd 5h-tól hétközi istentiszteletre hívogat a harang szava. Pénteken délután fél4h-tól ismét konfirmációi előkészítőt tartunk a közösségi házban. Vasárnap délelőtt 10h-tól istentiszteletet tartunk itt a közösségi házban és gyermek istentiszteletet a parókián (alkalmunkon helyettes látja majd el a szolgálatot: Nagytiszteletű Fodor Gusztáv Tiszaszentimréről). Délután 5h-kor pedig a megszokott módon megtartjuk hétzáró istentiszteletünket a közösségi házban.
– Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
– Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések 2015. november 8.

– November 2-án, hétfőn délelőtt 11h-kor szóltak a harangok László Mihályné született Csontos Irma egykori tiszafüredi lakos halálának 2. évfordulója alkalmából.
– November 3-án, kedden délelőtt 10h-kor harangszóval emlékeztünk Fehér Péter atyánkfiára, aki a Görbe út 7. szám alatti lakosunk volt és 6évvel ezelőtt hagyta el ezt a látható világot.
– November 6-án, pénteken délelőtt 9h-kor, 11h-kor, délután 1h-kor és 3h-kor Szabóné Szabó Regina emlékére harangoztunk, aki a Dózsa György út 37. szám alatt lakott és 4évvel ezelőtt tért meg az Örökkévalóságba.
– November 7-én, szombaton déli12h-kor szóltak a harangok Balla Zsigmondné született Szeli Margit emlékére aki 12évvel ezelőtt költözött haza ebből a világból, ahol sátorháza a Debreceni út 78. szám alatt állt.
– A minden kegyelem Istene Szent Lelek és igéje által adjon áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
– Hirdetem a testvéreknek, hogy akik szeretnének Bibliaolvasó kalauzt, Kálvin Kalendáriumot illetve Református falinaptárt rendelni a 2016. esztendőre, azok igényeiket már leadhatják a Lelkipásztori Hivatalban.
– Hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 3h-tól kerül sor a Református Nyugdíjasok Napjára a közösségi házban. Hétfőn reggel a hétkezdő áhítat elmarad. Hétfőn este 5h-tól bibliaórát tartunk a parókián. Kedden reggel 8h-kor tartunk reggeli áhítatot a közösségi házban, és este 5h-kor imaórát a parókián. Csütörtökön délután 2h-tól konfirmációi előkészítőt tartunk iskolánk tanulói számára a közösségi házban, majd 5h-tól hétközi istentiszteletre hívogat a harang szava. Pénteken délután fél4h-tól ismét konfirmációi előkészítőt tartunk a közösségi házban. Vasárnap délelőtt 10h-tól istentiszteletet tartunk itt a közösségi házban és gyermek istentiszteletet a parókián. Délután 5h-kor pedig megtartjuk hétzáró istentiszteletünket a közösségi házban.
– Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat. Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.