2015. augusztus hónap bejegyzései

Hirdetések 2015. augusztus 30.

– Augusztus 24-én csendítéssel jeleztük, hogy életének 79. esztendejében megtért az örökkévalóságba Farkas Istvánné született Juhász Gizella asszonytestvérünk, aki a Katona József út 18. szám alatti lakosunk volt. Temetése napjáig minden napon déli 12h-kor az ő emlékére szólta a harangok. Temetésére augusztus 28-án, pénteken délután 3h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten vigasztalása Mikeás próféta könyvéből, a 6. fejezet 8. verséből hangzott: „Megjelentette néked, oh ember, mi légyen a jó, és mit kíván az Úr te tőled! Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Isteneddel.” Istenünk kegyelmes jelenléte legyen támasz a gyászoló család számára a vigasztalódás napjaiban.
– Szintén 24-én délelőtt fél10h-kor harangszóval emlékeztünk Balogh Mihály testvérünkre, aki 22évvel ezelőtt hagyta maga mögött ezt az általunk ismert világot.
– Augusztus 25-én, kedden délelőtt 11h-kor ismét csendítésre került sor, ezzel is jelezve, hogy Nagy György atyánkfia, akinek földi sátorháza a Vadász út 23. szám alatt állt, 58esztendős pályáját megfutva tért meg az Örökkévaló birodalmára. Temetésére a ránk következő héten szerdán, délelőtt 11h-kor kerül majd sor a tiszafüredi köztemetőben. Istenünk Szent Lelke legyen a hátramaradottak eredményes vigasztalója a búcsúvételre készülődve.
– Augusztus 26-án, szerdán délelőtt 11h-kor Nesuta Lászlóné emlékére szóltak a harangok, aki a Józsa út 8. szám alatti lakosunk volt.
– Hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 3h-tól istentiszteletet tartunk a Platán Időskorúak Otthonában, majd 5h-tól tartjuk hétzáró istentiszteletünket a közösségi házban. Hétfőn este 5h-kor bibliaórát tartunk a parókián, kedden este 5h-kor pedig imaórát. Csütörtökön 5h-tól hétközi istentiszteletet tartunk a közösségi házban, majd vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre, délután 5h-kor hétzáró istentiszteletre hívogat a harag szava.
– Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat. Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések 2015. augusztus 23.

– Augusztus 7-én, déli 12h-kor csendítéssel jeleztük, hogy életének 72. esztendejében maga mögött hagyta ezt az árnyékvilágot Áncsán Jánosné született Fodor Gizella asszonytestvérünk, aki a Téglás út 59. szám alatti lakosunk volt. Temetésére az elmúlt héten, augusztus 19-én szerdán, délelőtt 11h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Istenünk vigasztalása a Zsoltárok könyvéből, a 91. zsoltár 14. verséből hangzott: „Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, oltalmazom, mert ismeri nevemet.” Mai alkalmunk után is az ő emlékére szólnak a harangok. A Minden Kegyelem Istene adjon vigasztalás és áldott emlékezést a gyászoló család minden tagja számára.
– Az énekkar tagjainak hirdetem, hogy a ránk következő szerdán, tehát augusztus 26-án este 6h-tól tartunk összpróbát a templomban. Szeretettel hívjuk erre az alkalomra az énekkar minden tagját.
– Hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól tartjuk ünnepzáró istentiszteletünket a közösségi házban. Hétfőn este 5h-kor bibliaórát tartunk a parókián, kedden este 5h-kor pedig imaórát. Csütörtökön 5h-tól hétközi istentiszteletet tartunk a közösségi házban, majd vasárnap délelőtt 10h-kor ünnepi tanévnyitó istentiszteletre, délután 5h-kor hétzáró istentiszteletre hívogat a harag szava.
– Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat. Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések 2015. augusztus 16.

– Augusztus 11-én este 6h-kor harangszóval emlékeztünk Csordás Kálmán atyánkfiára, aki a Gyöngyvirág úton lakott és 26évvel ezelőtt tért meg az Örökkévaló Hajlékába.
– Augusztus 15-én, szombaton délelőtt 10h-kor szóltak a harangok Virág Sándor testvérünk emlékére, aki a Múzeumpark 5-6. szám alatti lakosunk volt és már 17éve, hogy meghallotta Istenünk hívó szavát.
– Augusztus 7-én, déli 12h-kor csendítéssel jeleztük, hogy életének 72. esztendejében maga mögött hagyta ezt az árnyékvilágot Áncsán Jánosné született Fodor Gizella asszonytestvérünk, aki a Téglás út 59. szám alatti lakosunk volt. Temetésére a ránk következő héten, augusztus 19-én szerdán, délelőtt 11h-kor kerül majd sor a tiszafüredi köztemetőben.
– Istenünk Szent Lelke legyen a hátramaradottak eredményes vigasztalója.
– Az énekkar tagjainak hirdetem, hogy hétfőn délután a bűnbánati istentisztelet után összpróbára kerül sor a közösségi házban. Szeretettel hívjuk erre az alkalomra kedves mindnyájukat.
– Hirdetem továbbá, hogy augusztus 22-én reggel 7h-kor indulunk a gyülekezeti kirándulásra Ópusztaszerre. Gyülekező itt a templom udvarán. Megkérek minden kedves érdeklődőt, hogy pontosan érkezzünk, mert időpontra megyünk.
– Hallhassuk meg végezetül a ránk következő hét ünnepi rendjét: Hétfőn kedden és szerdán délután 5h-tól tartunk bűnbánati istentiszteletet a közösségi házban. Csütörtökön délelőtt 10h-kor tartjuk ünnepi istentiszteletünket a templomban. Pénteken ismét bűnbánati alkalmat tartunk délután 5h-tól a közösségi házban. Vasárnap délelőtt 10h-tól az ünnepi istentiszteleten megterítjük az Úrnak Szent asztalát, majd ugyan ezen a napon délután 5h-kor tartjuk ünnepzáró alkalmunkat a közösségi házban.
– Az ünnepi együttlétekre nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
– Az Úr legyen Nemzetünk, anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk Őriző Pásztora. Ámen.

Hirdetések (2015. augusztus 9.)

– Augusztus 3-án, délelőtt 9h-kor Németh Imre testvérünk emlékére szóltak a harangok, aki az Aradi Vértanúk út 14/a. szám alatt lakott és 4évvel ezelőtt tért meg az Örökkévalóságba.
– Augusztus 5-én, szerdán délelőtt 11h-kor harangszóval emlékeztünk Bartha Mártonné született Búzás Margit asszonytestvérünkre, aki a Bartók Béla út 22. szám alatt lakott és 17éve hagyta hátra ezt a látható világot.
– Augusztus 6-án, csütörtökön délelőtt 10h-kor Nagy József testvérünkre emlékeztünk harangszóval, aki az Arany János út 11. szám alatti lakosunk volt és földi életének 83. esztendejében hallotta meg Istenünk hazahívó szavát. Temetésére augusztus 7-én, pénteken délután 2h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Istenünk igéje az Énekek Énekéből hangzott a 8. fejezet 7. verséből: „Sok víz sem tudja eloltani a szeretetet, folyók sem tudják elsodorni. De ha valaki háza minden kincsét kínálná is a szeretetért, csak megvetnék érte.” A Minden Kegyelem Istene rejtse el szárnyainak árnyékában a gyászoló szíveket, míg elvonul fejük felől a veszedelem.
– Augusztus 6-án déli 12h-kor szóltak a harangok id. Koncz Károly emlékére, aki a Szegfű út 3. szám alatt lakott és 4évvel ezelőtt költözött a láthatóból a láthatatlanba.
– És még ezen a napon délután 1h-kor idősebb és ifjabb Ladányi Sándor emlékére szóltak a harangok, akik a Feszty Árpád út 98. szám alatt laktak és 16évvel ezelőtt tértek meg Istenünk Országába.
– Augusztus 7-én, déli 12h-kor csendítéssel jeleztük, hogy életének 72. esztendejében – hosszas gyengélkedés után – maga mögött hagyta ezt az árnyékvilágot Áncsán Jánosné született Fodor Gizella asszonytestvérünk, aki a Téglás út 59. szám alatti lakosunk volt. Mai alkalmunk után ismét az ő emlékére szólnak majd a harangok. Temetésére augusztus 19-én, délelőtt 11h-kor kerül majd sor a tiszafüredi köztemetőben. Istenünk Szent Lelke legyen a hátramaradottak eredményes vigasztalója.
– Augusztus 8-án este 6h-kor szóltak a harangok Darai János emlékére, aki a Külsőkertsor út 1. szám alatti lakosunk volt és 3évvel ezelőtt hallotta meg az Örökkévaló hívását.
– Ma déli 12h-kor ismét megszólalnak harangjaink Nagy Istvánné született Pallagi Julianna emlékére, aki az Összekötő út 6. szám alatt lakott és 17évvel ezelőtt tért meg Isten Országába.
– A minden kegyelem Istene Szent Lelke és igéje által legyen a hátramaradottak támasz az áldott emlékezés napjaiban.
– Hirdetem a testvéreknek, hogy augusztus 22-én gyülekezeti kirándulásra megyünk Ópusztaszerre, ahol megtekintjük a Nemzeti Emlékparkot. A részvételi díj, amely tartalmazza a belépőt és az útiköltséget 6000Ft/fő. Aki részt szeretne venni ezen a kiránduláson, szíveskedjék a Lelkipásztori Hivatalban feliratkozhat erre az alkalomra.
– Hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól tartjuk hétzáró istentiszteletünket a közösségi házban. Hétfőn este 5h-kor bibliaórát tartunk a parókián, kedden este 5h-kor pedig imaórát. Csütörtökön 5h-tól hétközi istentiszteletet tartunk a közösségi házban, majd vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre, délután 5h-kor hétzáró istentiszteletre hívogat a harag szava.
– Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat. Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.