2015. július hónap bejegyzései

Hirdetések 2015. július 5.

– Július 1-én este 6h-kor szóltak a harangok Csordás Kálmánné született Mató Eszter emlékére, aki a Gyöngyvirág út 20. szám alatti lakos volt és 7évvel ezelőtt hagyta hátra ezt a látható világot.
– Július 3-án délelőtt 10h-kor kísérték földi életének utolsó állomáshelyére Járdán Józsefné született Takács Mária asszonytestvérünket, aki a Kántorvár út 29/a. szám alatti lakosunk volt és 66 esztendeig járta pályáját ebben a látható világában.
– Mai alkalmunk után szólnak a Németh Jánosné született Hüse Erzsébet emlékére, aki a Feszty Árpád út 72. szám alatti lakosunk volt és 13évvel ezelőtt tért meg az Örökkévaló hajlékába.
– Szólnak a harangok ma déli12h-kor Takács Jánosné született Tapasztó Eszter testvérünk emlékére aki a Csatlós út 1. szám alatt lakott, és 12évvel ezelőtt hallotta meg Istenünk hazahívó szavát.
– A Minden Kegyelem Istene adjon vigasztalást és áldott emlékezést a gyászoló szívek számára, és Szent Lelke erejével törölje le a gyászolók könnyeit. Ámen.
– Hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól tartjuk hétzáró istentiszteletünket a közösségi házban. Hétfőn este 5h-kor bibliaórát tartunk a parókián, kedden este 5h-kor pedig imaórát. Csütörtökön 5h-tól hétközi istentiszteletet tartunk a közösségi házban, majd a hétközi istentisztelet után, 6h-tól énekkari összpróbát. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre és gyermekistentiszteletre, majd délután 5h-kor hétzáró istentiszteletre hívogat a harag szava.
– Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
– Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.