2015. május hónap bejegyzései

Hirdetések 2015. május 24.

– Május 20-án, szerdán déli 12h-kor harangszóval emlékeztünk Mártha Károly, Mártha Julianna és ifj. Mártha Károly testvéreinkre.
– Május 21-én, csütörtökön szintén déli 12h-kor szóltak a harangok Fodor István, Tóth Magdolna és Fodor Erzsébet emlékére.
– Május 22-én, pénteken délben a harangok szava emlékeztetett Szirmai Zsigmond, Szirmai Ilona, ifj. Szirmai Zsigmond és Szirmai Elemér testvéreinkre.
– A Mindenható Őrök Isten adjon áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
– Május 23-án, szombaton délután 5h-kor a Mindenható Isten rendelése szerint templomunkban lépett házassági szövetségre Madarassy Gábor és hitvese Nagy Nikolett. Isten áldását kívánjuk közös életükre, és visszavárjuk őket gyülekezetünk közösségébe.
– Mai alkalmunk után szólnak a harangok Németh Imréné született Borúzs Rozália emlékére, aki 1évvel ezelőtt hagyta maga mögött ezt a látható világot, melyben földi sátorháza a Bán Zsigmond út 38/a. szám alatt állott.
– Istenünk kegyelme és a szentlélek ereje legyen a hátramaradottak eredményes vigasztalója.
– Az énekkar tagjainak hirdetem, hogy holnap a délelőtti istentisztelet után énekkari főpróbát tartunk. Ez lesz az utolsó összpróba a koncert előtt így Tiszteletes Asszony szeretettel kéri az énekkar tagjait, hogy hiánytalanul jelenjünk meg ezen az együttléten.
– Hallgassuk meg, hogy miként alakul heti rendünk: Ma délután 3h-tól ünnepi istentiszteletet tartunk a Platán Időskorúak Otthonában, majd 5h-kor tartunk ünnepi alkalmat a közösségi házban, melyen az igeszolgálatot ismét legátustestvérünk látja el. Pünkösdhétfőn délelőtt 10h-tól tartunk ünnepi istentiszteletet legátusunk igemagyarázatával, majd délután 4h-kor kezdetét veszi ünnepi koncertünk itt a templomban. Fellép a Szőke Tisza Népzenei Együttes, a Fekete László Zeneiskola tanárai és növendékei, a Nyírbogdányi Református Egyházközség Kórusa, valamint gyülekezetünk énekkara. Nagy szeretettel hívjuk kedves mindnyájukat erre az alkalomra is. A ránk következő héten, kedden délután 5h-kor imaórát tartunk a parókián. Csütörtökön 5h-kor tarjuk hétközi istentiszteletünket a közösségi házban. Szombaton délelőtt 10h-tól a 2015. évi Szeretethíd kereteiben egy kis munkálkodásra hívogatjuk a testvéreket a templomkertbe. Ezt az alkalmunkat egy közös bográcsos ebéddel zárjuk, de a szombati programok ezzel nem érnek véget. Délután 2h-ra gyermekeinket várjuk nagy szeretettel az III. Tiszafüredi Református Gyermeknapra. Az alkalom programját a jövő héttől már meg lehet tekinteni gyülekezetünk honlapján, illetve az oktatási intézményekben elhelyezett plakátokon. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre és gyermek istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket. Majd a már megszokott módon vasárnap délután 5h-kor megtartjuk hétzáró alkalmunkat is.
– Alkalmainkra szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat. Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora! Ámen.

Hirdetések 2015. május 17.

– Testvéreim! Bár mi ma örömünnepre gyűltünk össze, mégse feledkezzünk meg azokról, akik gyásszal és fájdalmas szívvel ülnek közöttünk, elhalt szeretteikre emlékezve. Május 12-én, fél10h-kor csendítéssel jeleztük, hogy életének 62. esztendejében megtért Teremő Urához Hidvégi Józsefné született Erős Erzsébet asszonytestvérünk, aki a Napraforgó út 8. szám alatti lakosunk volt. Temetésére május 15-én, pénteken délután 3h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Istenünk igéje a Prédikátor könyvéből, a 9. fejezet, 12. verséből hangzott: „Nem tudja az ember azt sem, hogy mennyi ideje van még…” A Minden Kegyelem Örökkévaló Ura – szent Lelke és igéje által legyen a gyászoló család eredményes vigasztalója. Ámen.
– Május 16-án, szombaton délután 3h-kor szóltak a harangok Kovács Józsefné született Korpás Etelka asszonytestvérünk emlékére, aki a Domaházi út 27. szám alatti lakosunk volt és 2évvel ezelőtt hagyta maga mögött ezt a látható világot.
– Május 16-án, szombaton délután 5h-kor a Mindenható Isten rendelése szerint templomunkban lépett házassági szövetségre Márkus Imre – Márkus László és Fehér Éva gyermeke – és hitvese Nagy Edittel, aki Nagy Zoltán és Potornai Edit gyermeke. Isten áldását kívánjuk közös életükre, és visszavárjuk őket gyülekezetünk közösségébe.
– Mai alkalmunk után ismét megszólalnak harangjaink Garabecz Sándorra és Szúnyog Erzsébetre emlékezve, aki a Nyulasszőlő úton laktak.
– Az énekkar tagjainak hirdetem, hogy a ránk következő héten kedden, szerdán és pénteken a bűnbánati alkalmak után összpróbát tartunk a templomban.
– Pünkösd ünnepére készülve hirdetem a testvéreknek, hogy az ünnep napjaiban legátus hirdeti majd közöttünk Isten igéjét. Ünnepi követünk: Nagy Marianna, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem negyedéves hallgatója. Fogadjuk őt szeretettel és imádságos lelkülettel.
– Hallgassuk meg a ránk következő hét ünnepi rendjét: Ma a délután istentisztelet a már megszokott módon elmarad. Hétfőn reggel 8h-tól tartunk hétkezdő áhítatot a templomban. Hétfőtől péntekig minden este 5h-tól tartunk bűnbánati istentiszteletet a közösségi házban. Pünkösd vasárnap délelőtt 10h-kor ünnepi istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, ezen az alkalmunkon az Úrnak szent asztalát is megterítjük. Majd vasárnap délután 5h-kor, ünnepi istentisztelettel tartunk a közösségi házban. Pünkösd hétfőn délelőtt 10h-kor ismét ünnepi istentiszteletre hívogat majd a harang szava, s délután 4h-tól kerül majd sor ünnepi koncertünkre, melyen fellép a Szőke Tisza Népzenei Együttes, a Nyírbogdányi Református Egyházközség Énekkara, a Fekete László Zeneiskola tanárai és növendékei, valamint egyházközségünk énekkara is.
– Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat. Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések 2015. május 10.

– Május 4-én, délelőtt 9h-kor szóltak a harangok Kulcsár Imre testvérünk emlékére, aki 26évvel ezelőtt hagyta maga mögött ezt az árnyékvilágot, melyben földi sátorháza a Húszöles úton állott.
– Május 8-án délután 1h-kor harangszóval emlékeztünk Fehér Péterné született Erdei Erzsébet asszonytestvérünkre, aki a Görbe út 7. szám alatti lakosunk volt és 8évvel ezelőtt hívta haza Teremtője az Örökkévalóságba.
– Május 9-én, délelőtt 10h-kor ismét szóltak a harangok, Kántor Kálmánra elékezve, aki a Belsőkertsor út 11. szám alatt lakott és 25évvel ezelőtt tért meg Istenünk Múlhatatlan Hajlékába.
– Második alkalommal kerül hirdetésre a mai napon, hogy május 16-án délután 5h-kor a Mindenható Isten rendelése szerint templomunkban lép házassági szövetségre Márkus Imre – Márkus László és Fehér Éva gyermeke – jegyesével Nagy Edittel, aki Nagy Zoltán és Potornai Edit gyermeke. Legyünk tanúi ennek a szövetségkötésnek, és örvendezzünk együtt az ifjú párral ezen a napon.
– Hirdetem a testvéreknek, hogy a Tiszafüredi Reformátusokért Horváth István Alapítvány önkéntesei az elmúlt héten 25tő tuját ültettek el a parókia kertjébe. A növényeket szintén a Horváth István Alapítványtól kapta egyházközségünk. Isten áldja meg a jókedvű adakozót és tartsa meg szívének indulatát.
– Pünkösd ünnepére készülve hirdetem a testvéreknek, hogy az ünnep napjaiban legátus hirdeti majd közöttünk Isten igéjét. Ünnepi követünk: Nagy Marianna, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem negyedéves hallgatója. Fogadjuk őt szeretettel és imádságos lelkülettel.
– Már most hirdetem a testvéreknek, hogy Pünkösd ünnepe után gyülekezeti temetőtakarítást szervezünk. Sajnos jelenleg egyházközségünk alkalmazásában nem állnak olyan fizikai dolgozók, akik ezt a munkát elvégeznék, így tisztelettel kérjük azokat a testvéreket, akik kivennék a temetőtakarításból részüket, szíveskedjenek jelentkezni a Lelkipásztori Hivatalban.
– Továbbá kérjük a testvéreket, hogy amennyiben ismernek olyan regisztrált munkanélkülit, aki parkkarbantartói, vagy udvarosi munkakörben szívesen és becsülettel munkálkodna a gyülekezetben, arról szintén értesítsék a Lelkipásztori Hivatalt.
– Az énekkar tagjainak hirdetem, hogy a ránk következő héten kedden és szerdán délután 5h-tól tartunk összpróbát a templomban. Szeretettel hívjuk kedves mindnyájukat.
– Hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól tartjuk hétzáró együttlétünket a közösségi házban. Hétfőn reggel 8h-tól tartunk hétkezdő áhítatot a templomban, majd este 5h-kor bibliaórát a parókián. Kedden este 5h-kor imaórát tartunk a parókián. Áldozócsütörtökön délelőtt 10h-tól tartunk ünnepi istentiszteletet a templomban, majd délután 2h-tól konfirmációi főpróbára kerül sor ismét a templomban, és 5h-kor ünnepi istentiszteletet tartunk a közösségi házban. Vasárnap délelőtt 10h-kor ünnepi istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, melyen konfirmandusaink adnak majd számot hitükről és tudásukról. A konfirmáció vasárnapján a délutáni istentisztelet a már megszokott módon elmarad.
– Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat. Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.