2015. április hónap bejegyzései

Hirdetések 2015. április 26.

– Április 20-án, hétfőn délután 1h-kor szóltak a harangok Borsós Jánosné született Tajta Lídia és Borsós Irénke emlékére, akik a Külsőkertsor út 35. szám alatti lakosaink voltak.
– Április 21-én, délelőtt 9h-or csendítéssel jeleztük, hogy életének 75. esztendejében megért Teremtő Urához Rutkai Mária testvérünk, aki a Belsőfokpart út 23. szám alatti lakos volt. Temetésére a ránk következő héten szerdán, délután 2h-kor kerül majd sor a tiszafüredi köztemetőben. Istenünk Szent Lelke legyen a gyászolók eredményes vigasztalója.
– Április 24-én, pénteken délelőtt 10h-kor harangszóvak emlékeztünk Ratkai János atyánkfiára, aki földi életében az Őz út 12. szám alatt lakott.
– Mai alkalmunk után szólnak a harangok id. Csontos Kálmán testvérünkre emlékezve, aki a Nyúl út 2. szám alatti lakosunk volt, és 21évvel ezelőtt hagyta maga mögött ezt az általunk ismert világot.
– Ma délután 4h-kor ismét megszólalnak harangjaink Kovács Lőrincné született Csontos Ilona emlékére, aki 2évvel ezelőtt tért meg az Örökkévalóságba ebből az anyagi világból, melyben földi sátorháza a Bajcsy-Zsilinszky út 26. szám alatt állott.
– Az Örökkévalóság Ura adjon áldott emlékezést a hátramaradottak számára. Ámen.
– Az énekkar tagjainak hirdetem, hogy a ránk következő héten szólampróbákat tartunk a Közösségi Házban. Április 29-én, szerdán délután 5h-tól a szoprán és az alt, április 30-án, csütörtökön az istentisztelet után a tenor szólam fog próbálni. Szeretettel hívjuk kedves mindnyájukat.
– A Nőszövetség tagjainak hirdetem, hogy április 28-án, kedden délután Tiszaszentimrére és Tiszaderzsre látogatunk, ahol megtekintjük a Biblia- és a Téglamúzeumot. Aki ezen az együttléten szeretne részt venni, az szándékát hétfőn délig jelezze a Lelkipásztori Hivatalban.
– Énekkarunk meghívást kapott a május 29-31. között megrendezésre kerülő XII. Református Zenei Fesztiválra, melynek leglátványosabb programja a 30-án, a Nemzeti Múzeum lépcsőjén fellépő 500 fős Kárpát-medencei Református Kórus. Ebbe a kórusba hívták meg az idén gyülekezetünk énekkarát. Megkérem az énekkarosokat, hogy mihamarabb szíveskedjenek végiggondolni, hogy részt kívánnak e venni ezen az alkalmon, mert a rendezőknek vissza kell jeleznem.
– Hirdetem továbbá, hogy ebben az évben június 27-én ismét Budapesten a Művészetek Palotájában kerül megrendezésre immáron 14. alkalommal a Református Énekek koncert, melyre gyülekezetünk 20db tiszteletjegyet kapott. Jelentősebb érdeklődés esetén természetesen további jegyek is rendelhetők 1990 Ft-os darabáron. Erre az alkalomra a ránk következő héten péntekig lehet jelentkezni a Lelkipásztori Hivatalban.
– Hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól tartjuk hétzáró istentiszteletünket a közösségi házban. Hétfőn reggel 8h-tól tartunk hétkezdő áhítatot a templomban, majd este 5h-kor bibliaórát a parókián. Kedden este 5h-kor imaórát tartunk a parókián, majd szerdán délután 5h-kor énekkari szólampróbát a közösségi házban. Csütörtökön délután 2h-tól konfirmációi előkészítőt tartunk a közösségi házban, majd 5h-kor hétközi istentiszteletet, ezt követően ismét énekkari szólampróbára kerül majd sor. Pénteken délután 4h-tól konfirmációi előkészítő lesz a parókián. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre és gyermekistentiszteletre, majd délután 5h-kor hétzáró istentiszteletre hívogat a harag szava.
– Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
– Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések 2015. április 19.

– Április 13-án, hétfőn délelőtt 10h-kor harangszóval emlékeztünk Fodor László testvérünkre, aki a Húszöles út 35. szám alatt lakott és 11évvel ezelőtt hagyta maga mögött ezt az általunk ismert világot.
– Április 16-án, csütörtökön szintén délelőtt 10h-kor szóltak a harangok Kuli János atyánkfia emlékére, aki a Damjanich út 21. szám alatt lakott és 2évvel ezelőtt tért meg az örökkévalóságba.
– Április 18-án délelőtt 9h-kor Vécsei István testvérünk emlékére szólaltak meg harangjaink, aki az Arany János út 31. szám alatti lakosunk volt, és 15évvel ezelőtt hallotta meg Teremtő Ura hazahívó szavát.
– A Minden Kegyelem Istene adjon áldott emlékezést és megbékélést a hátramaradottak számára. Ámen.
– Az énekkar tagjai számára hirdetem, hogy április 22-én, szerdán délután 5h-tól összpróbára kerül sor a közösségi házban. Szeretettel várjuk kedves mindnyájukat!
– Hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól tartjuk hétzáró istentiszteletünket a közösségi házban. Hétfőn reggel 8h-tól tartunk hétkezdő áhítatot a közösségi házban, majd este 5h-kor bibliaórát a parókián. Kedden este 5h-kor imaórát tartunk a parókián, majd szerdán délután 5h-kor énekkari összpróbát a közösségi házban. Csütörtökön délután 2h-tól konfirmációi előkészítőt tartunk a közösségi házban, majd 5h-kor hétközi istentiszteletet. Pénteken délután 4h-tól ismét konfirmációi előkészítő lesz a parókián. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre és gyermekistentiszteletre, majd délután 5h-kor hétzáró istentiszteletre hívogat a harag szava.
– Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
– Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Tanulmányi verseny (2015. április 17.)

Április 17-én a Bán Zsigmond Református Általános Iskola, AMI és Óvodában a 2014/2015-ös tanévben először rendeztük meg a matematika és az angol nyelv csapatversenyét az általános iskolák alsó tagozatos tanulói számára.
(Az esemény képes összefoglalója)

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????20150417_14083620150417_14075920150417_14072520150417_14063620150417_14055920150417_14053620150417_14051120150417_140444

Hirdetések 2014. április 12.

– Tegnap, április 11-én este 6h-kor harangszóval emlékeztünk Fodor Istvánné született Berta Margit egykori presbitertestvérünkre, akinek földi sátorháza az akácfa út 6. szám alatt állott, és 2 évvel ezelőtt hagyta maga mögött ezt az általunk ismert világot.
– A Mindenható Isten Szent Lelke és igéje által adjon megbékélést és áldott emlékezést a hátramaradottak számára. Ámen.
– Az énekkar tagjainak hirdetem, hogy 15-én, szerdán délután 4h-kor a közösségi házban próbát tart a tenor szólam, majd 5h-tól az alt és a szoprán szólamok.
– A Nőszövetség tagjainak hirdetem, hogy 17-én, pénteken délután 5h-tól tartjuk soron következő együttlétünket a közösségi házban.
– Hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól tartjuk hétzáró istentiszteletünket itt a közösségi házban. Hétfőn reggel 8h-tól tartunk hétkezdő áhítatot a közösségi házban, majd este 5h-kor bibliaórát a parókián. Kedden reggel 8h-tól tartunk reggeli áhítatot a közösségi házban, majd este 5h-kor imaórát a parókián. Csütörtökön délután 2h-tól konfirmációi előkészítőt tartunk a közösségi házban, majd 5h-kor hétközi istentiszteletet. Pénteken délután 4h-tól ismét konfirmációi előkészítő lesz a közösségi házban. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre és gyermekistentiszteletre, majd délután 5h-kor hétzáró istentiszteletre hívogat a harag szava.
– Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
– Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések 2015. április 5.

– Március 30-án, hétfőn déli 12h-kor harangszóval emlékeztünk Horváth István egykori presbiter-pénztáros testvérünkre, akinek földi sátorháza a Balogh út 12. szám alatt áll, és 1évvel ezelőtt tette le életét az Örökkévaló kezeibe.
– Április 2-án, déli 12h-kor szóltak a harangok Nagy István atyánkfia emlékéra, aki az Összekötő út 6. szám alatti lakos volt, és 8évvel ezelőtt hagyta maga mögött ezt a látható világot.
– Április 3-án, pénteken harangszóval emlékeztünk Kántor Dezső testvérünkre, aki a Belsőkertsor út 6. szám alatt lakott és 1évvel ezelőtt hallotta meg Istenünk hazahívó szavát.
– Alkalmunk után ismét megszólalnak harangjaink Hajdú Károly atyánkfia emlékére, aki a József Attila út 14/a alatti lakosunk volt és 6évvel ezelőtt költözött el a minden élők útján.
– A Minden Kegyelem Istene adjon megbékélést és áldott emlékezést a hátramaradottak számára. Ámen.
– Hirdetem az ünneplő gyülekezetnek, hogy ma délután 3h-tól ünnepi istentiszteletet tartunk a Platán Időskorúak Otthonában, majd délután 5-tól a Közösségi Házban. Húsvéthétfőn délelőtt 10h-tól tartjuk ünnepzáró alkalmunkat a Közösségi Házban. Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
– Családom, a presbitérium és persze jómagam nevében is kívánok kedves mindnyájuknak áldott, békés ünneplést. Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk Őriző Pásztora az ünnepben és azon túl! Ámen.