2015. március hónap bejegyzései

Virágvasárnap

A 2015. esztendő Virágvasárnapján ismét szép számban gyűltünk össze az ige körül. Kicsinyek és nagyok, gyülekezeti tagok, munkatársak, szülők és pedagógusok több mint hatszázan ünnepeltünk együtt a délelőtti istentiszteleten.
Az igehirdetés után (Zsoltárok100 alapján) Iskolánk és Óvodánk növendékei ünnepi műsorral tettek bizonyságot, hirdetve a Virágvasárnap áldását és a Húsvét örömét.
Hozsánna a Dávid Fiának! Áldott, aki jön az Úrnak nevében!
Az istentiszteletet követően a már hagyományos Virágvasárnapi Vásár fogadta az ünneplő gyülekezetet a templom udvarán, melyet ebben az évben is Nőszövetségünk rendezett meg. A vásár bevételéből a 2015. évi Református Gyermeknapot kívánják támogatni a rendezők!
SOLI DEO GLORIA

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Hirdetések 2015. március 29.

– Hirdetem a testvéreknek, hogy alkalmunk után Virágvasárnapi jótékonysági vásárra kerül sor kint a templomudvaron, melynek bevételéből az elmúlt évhez hasonlóan az idén is a gyermeknapi programokat kívánja finanszírozni a nőszövetség. Megköszönöm továbbá a Nőszövetség tagjainak és mindazoknak a testvéreknek az áldozatos munkáját és adományait, akik az idei vásárhoz hozzájárultak. Isten áldja meg a jókedvű adakozót és tartsa meg szívének indulatát.
– Hallgassunk meg heti- illetve ünnepi rendünket: Hétfőn reggel 8h-tól tartunk hétkezdő áhítatot a közösségi házban, majd este 5h-kor bűnbánati alkalmat a közösségi házban. Kedden reggel 8h-tól tartunk reggeli áhítatot a közösségi házban. Ezt követően 10h-tól – nem titkolt hagyományteremtési szándékkal – „Bibliai Történetmondó Versenyt” tartunk a közösségi házban, melyen óvodásaink mérik majd össze tudásukat a közösségi házban. Szeretettel hívogatjuk erre az alkalomra is kedves mindnyájukat. Kedden este 5h-kor bűnbánati istentiszteletre kerül majd sor. szintén a közösségi házban. Szerdán este 5h-kor megint csak bűnbánati alkalomra hívogat majd a harang szava. Nagycsütörtökön délután 5h-tól megterítjük az Úr Asztalát, Nagypénteken délelőtt 10h-tól ünnepi istentiszteletet tartunk, majd délután 5h-tól Passiót a közösségi házban. Nagyszombaton délután 5h-tól ismét bűnbánati istentiszteletre hívogatnak a harangok. Húsvét vasárnap délelőtt 10h-tól ünnepi istentiszteletet tartunk a templomban, melyen megterítjük az Úr Asztalát. Délután 3h-tól ünnepi istentiszteletet tartunk a Platán Időskorúak Otthonában, majd délután 5h-tól ismét ünnepi alkalomra hívogatjuk a testvéreket, melyet a közösségi házban tartunk. Húsvét hétfőn ünnepzáró alkalmunkat délelőtt 10h-tól tartjuk, szintén a közösségi házban. Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket. Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora! Ámen.

Hirdetések 2015. március 22.

– 16-án, hétfőn déli 12h-kor szóltak a harangok Nagy Albert egykori presbiter testvérünk és Füredi Róza asszonytestvérünk emlékére, akik a Húszöles út 53. szám alatti lakosaink voltak.
– Szintén 16-án délután ½3h-kor csendítéssel jeleztük, hogy földi életének 73. esztendejében megtért alkotójához Szabó Ferencné született Hajnal Irén asszonytestvérünk, akinek földi sátorháza a Horog út 5. szám alatt állott. Temetésére 19-én, csütörtökön délután 3h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten vigasztalása Pál apostolnak a Korinthusiakhoz írott 2. leveléből, a 12. fejezet 7-9. verseiből hangzott: „ …tövis adatott nékem a testembe (…), hogy gyötörjön engem, hogy felettébb el ne bizakodjam. Ezért háromszor könyörögtem az Úrnak, hogy távozzék el ez tőlem; És ezt mondá nékem: Elég néked az én kegyelmem; mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. (…)” A Minden Kegyelem Istene legyen a hátramaradottak vigasztalója a gyász napjaiban. Ámen.
– Ismét csak 16-án, délután 3h-kor szóltak a harangok Gárdonyi Jánosné született Kecskeméti Piroska asszonytestvérünk emlékére, aki a Váczi Mihály út 8. szám alatt lakott és 7évvel ezelőtt hagyta hátra ezt a látható világot.
– 18-án, szerdán délelőtt 11h-kor harangszóval emlékeztünk Nesuta László atyánkfiára, aki a Józsa úton lakott és 19éve hallotta meg Istenünk hazahívó szavát.
– Szintén 18-án, délután 2h-kor harangoztunk Balogh Györgyné egykori dunaharaszti asszonytestvérünk hazatérésének 2. évfordulójára.
– 19-én délelőtt 9h-kor szóltak harangjaink Kovács József testvérünk emlékére, aki 18évvel ezelőtt tért meg Alkotójához és K. Szabó Róza nőtestvérünk emlékére, aki 61évvel ezelőtt hagyta hátra az általunk ismert világot, hol földi sátorházuk a Józsa út 9. szám alatt állott.
– A Mindenható Szent Úristen Lelke erejével tartsa meg szívünkben szeretteink áldott emlékezetét. Ámen.
– Hirdetem a testvéreknek, hogy az elmúlt hetekben elkészültek a száraztészták a Virágvasárnapi Vásárra. Nagy szeretettel és Isten iránti hálával mondunk köszönetet mindazoknak, aki ebben a szolgálatban részt vettek.
– Láthatták a testvérek, hogy néhány kültéri paddal bővült az elmúlt héten a templomkert felszereltsége. Nagy szeretettel és Isten iránti hálával mondunk köszönetet Tiszaigar Község Önkormányzatának és Polgármesterének, akik elkészítették és rendelkezésünkre bocsátották ezeket az ülőalkalmatosságokat.
– Hirdetem a testvéreknek, hogy magát megnevezni nem kívánó testvérünk két ezüstfenyő csemetét adományozott Isten dicsőségére, a templomkert szépítésére. Az Úr áldja meg a jókedvű adakozót és tartsa meg szívének indulatát.
– A Nőszövetség tagjainak hirdetem, hogy a virágvasárnapi készülődés miatt a március 27-i együttlét elmarad, és majd az ünnep után kerül megtartásra.
– Az énekkar tagjainak hirdetem, hogy 25-én, szerdán este 5h-kor összpróbát tartunk a Közösségi Házban.
– Hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól tartjuk hétzáró istentiszteletünket itt a közösségi házban. Hétfőn reggel 8h-tól tartunk hétkezdő áhítatot a közösségi házban, majd este 5h-kor bibliaórát a parókián. Kedden reggel 8h-tól tartunk reggeli áhítatot a közösségi házban, majd este 5h-kor imaórát a parókián. Csütörtökön délután 2h-tól konfirmációi előkészítőt tartunk a közösségi házban, majd 5h-kor hétközi istentiszteletet. Pénteken délután 4h-tól ismét konfirmációi előkészítő lesz a közösségi házban. Virágvasárnap délelőtt 10h-kor ünnepi istentiszteletre hívogat a harag szava. A délutáni alkalom (a törökszentmiklósi Presbiteri Konferencia okán) elmarad!
– Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat. Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések 2015. március 15.

– Március 9-én, hétfőn délután 1h-kor harangszóval emlékeztünk Bodó Márton atyánkfiára, aki a Borsóskert út 10. szám alatti lakos volt és 18évvel ezelőtt nyerte el az élet hervadhatatlan koszorúját.
– Szintén 9-én, délután ½5h-kor csendítéssel jeleztünk, hogy 86esztendős földi pályáját megfutva, megtért az örök élet szép honába özv. Nyester Péterné született Nemes Erzsébet asszonytestvérünk. Temetése napjáig minden délután 4h-kor az ő emlékére szóltak a harangok. Temetésére 13-án, pénteken délután ½3h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett – végakaratának megfelelően – Jób könyvéből, a 16. fejezet 22. verséből szólt Istenünk igéje: „Mert ez a néhány esztendő eltelik, és én nem térek vissza az ösvényről, amelyen elmegyek.” A minden kegyelem Istene adjon vigasztalást és áldott emlékezést a hátramaradottak számára. Ámen.
– 14-én, szombaton délután 2h-kor harangszóval emlékeztünk Bíró János testvérünkre, aki 1évvel ezelőtt hagyta maga mögött ezt a látható világot, melyben földi sátorháza a Külsőfokpart út 50. szám alatt állott.
– Mai alkalmunk után ismét szólnak a harangok Balázsi Endre egykori gondnok testvérünk emlékére, aki a Temető út 1. szám alatti lakosunk volt és 22évvel ezelőtt hallotta meg Istenünk haza hívó szavát.
– A mi örök Atyánk, az Ő Szent Lelke által adjon áldott emlékeket a hátramaradott gyászolók számára. Ámen.
– Alkalmunk után kérem a presbiter testvéreket, hogy egy percre fáradjanak be a Lelkipásztori Hivatalba.
– Hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól tartjuk hétzáró istentiszteletünket itt a közösségi házban. Hétfőn reggel 8h-tól tartunk hétkezdő áhítatot a közösségi házban, majd este 5h-kor bibliaórát a parókián. Kedden reggel 8h-tól tartunk reggeli áhítatot a közösségi házban, majd este 5h-kor imaórát a parókián. Csütörtökön délután 2h-tól konfirmációi előkészítőt tartunk a közösségi házban, majd 5h-kor hétközi istentiszteletet. Pénteken délután 4h-tól ismét konfirmációi előkészítő lesz a közösségi házban. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre és gyermek istentiszteletre, és délután 5h-kor hétzáró istentiszteletre hívogat a harag szava.
– Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
– Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések 2015. március 8.

– Március 3-án, kedden délelőtt 9h-kor szóltak a harangok Mócsán Gábor testvérünk emlékére, aki a Nyulasszőlő út 22. szám alatt lakott és 3évvel ezelőtt hagyta maga mögött ezt az árnyékvilágot.
– Március 4-én, szerdán délelőtt 9h-kor harangszóval búcsúztattuk Dr. Lipcsey Péter aranydiplomás gyógyszerészt, aki budapesti lakos volt és életének 77. évében tért meg Alkotójához. Temetésére a harangszóval egy időben, Budapesten a Farkasréti temetőben került sor.
– Szintén 4-én, déli 12h-kor szóltak a harangok Szövetes János atyánkfia emlékére, aki a Téglás út 35. szám alatti lakosunk volt és 25évvel ezelőtt hallotta meg Istenünk hazahívó szavát.
– 5-én, csütörtökön délelőtt 11h-kor harangszóval emlékeztünk Bánrévi Imréné született Szövetes Róza asszonytestvérünkre, aki poroszlói lakos volt.
– 6-án, pénteken délelőtt 9h-kor szóltak a harangok Csontos Mihály emlékére kinek földi sátorháza a Malom út 13/b. alatt állott és 1évvel ezelőtt tért meg Istenünk örök hajlékába.
– Szintén 6-án délelőtt 11h-kor emlékharanggal búcsúztattuk Szedlacsek Józsefet, aki miskolci lakos volt.
– Majd 6-án ismét szóltak a harangok déli 12h-kor Tóth Kálmán testvérünkre emlékezve, aki a Csaba út 5. szám alatt lakott és 24éve költözött az örökkévalóságba.
– 7-én, szombaton délután 4h-kor harangszóval emlékeztünk Szajczné Gacsal Mária testvérünkre aki egri lakos volt és 6évvel ezelőtt helyezte életét Megváltó Ura kezei közé.
– Mai alkalmunk után ismét szólnak a harangok Csontos Sándor testvérünk emlékére, aki az Igari út 34. szám alatti lakosunk volt és 35évvel ezelőtt vett búcsút az általunk ismert világtól.
– Az Atya Isten szeretete, a Fiú Isten kegyelme és a Szentlélek Isten vigasztalása legyen a hátramaradottak támasza. Ámen.
– Nagy szeretettel és Isten iránti hálával mondunk köszönetet azoknak a testvéreknek, akik kivették részüket március 6-án, pénteken a száraztészta készítésből, amit a Virágvasárnapi Vásáron fog majd Nőszövetségünk – többek között – árusítani. Köszönjük szépen még egyszer.
– Február eleje óta ismét látogatható gyülekezetünk honlapja az interneten, ahol minden fontos információ megtalálható gyülekezetünk életéről, a már megszokott módon. Sajnos még az elmúlt évek eseményeinek összefoglalóit nem tudtuk feltölteni az oldalra, de ezen munkálataink is folyamatban vannak.
– A Nemzetközi Nőnap alkalmából – gyülekezetünk minden férfitestvére nevében – nagy szeretettel köszöntjük a nőtestvéreket, és Isten áldását kívánjuk életükre és szolgálataikra.
– Hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól tartjuk hétzáró istentiszteletünket itt a közösségi házban. Hétfőn reggel 8h-tól tartunk hétkezdő áhítatot a közösségi házban, majd este 5h-kor bibliaórát a parókián. Kedden reggel 8h-tól tartunk reggeli áhítatot a közösségi házban, majd este 5h-kor imaórát a parókián. Csütörtökön délután 2h-tól konfirmációi előkészítőt tartunk a közösségi házban, majd 5h-kor hétközi istentiszteletet. Pénteken délután 4h-tól ismét konfirmációi előkészítő lesz a közösségi házban. Vasárnap délelőtt 10h-kor ünnepi istentiszteletre és gyermek istentiszteletre, és délután 5h-kor hétzáró istentiszteletre hívogat a harag szava.
– Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
– Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Száraztészta készítés a Virágvasárnapi Vásárra (2015. március 6.)

Gyülekezetünk Nőszövetsége ebben az esztendőben is nekilátott, hogy elkészítse a már hagyományosnak tekinthető “egy-házi” száraztésztát a Virágvasárnapi Vásárra. A ránk következő két pénteken (március 13-án és 20-án) még folytatódik a munka, így nagy szeretettel várunk minden kedves testvért, aki jó szívvel kivenné részét ebből a szolgálatból.

2015-03-06 18.34.05

2015-03-06 16.16.382015-03-06 16.17.022015-03-06 16.26.232015-03-06 16.27.342015-03-06 18.24.182015-03-06 18.24.092015-03-06 18.19.562015-03-06 18.17.03