2015. február hónap bejegyzései

Hirdetések 2015. február 22.

– 16-án, hétfőn délután 2h-kor harangszóval emlékeztünk Kántor Kálmánné született Szűcs Mária testvérünkre, aki a Belsőkertsor 11. szám alatti lakos volt, és 10 évvel ezelőtt hagyta maga mögött ezt a látható világot.
– Szintén 16-án ½3h-kor csendítéssel jeleztük, hogy életének 73. esztendejében megtért Teremtő Urához Balogh Pálné született Szabó Irma asszonytestvérünk, aki a Kamilla út 7. szám alatti lakosunk volt. Temetésére 20-án, pénteken délután 1h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten vigasztalása János evangéliumából, a 11. fejezet 25-26. verseiből szólt: A Mi Urunk Jézus Krisztus mondja: „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt?” Mai alkalmunk után ismét asszonytestvérünk emlékére szólnak majd a harangok.
– 20-án, pénteken déli 12h-kor Borsós Pál egykori presbiter testvérünk emlékére szóltak a harangok, aki a Húszöles út 96. szám alatt lakott, és 11 évvel ezelőtt hallotta meg Istenünk hazahívó szavát.
– 20-án, délután 3h-kor ismét szóltak a harangok özv. Szmandra Miklósné született Gőz Margit emlékére, aki budapesti lakos volt.
– 21-én, szombaton ¾11h-kor csendítéssel adtuk hírül, hogy 78 esztendős földi pályáját megfutva hazatért Kota József atyánkfia, kinek földi sátorháza a Domaházi út 28. szám alatt állott. Temetéséről még intézkednek.
– Mai alkalmunk után szólnak majd a harangok Kovács Péter atyánkfia emlékére, aki a Zúg út 5. szám alatt lakott és 9 évvel ezelőtt hagyta maga mögött ezt az általunk ismert világot.
– Ma délután 1h-kor ismét harangozunk, Molnár Lajos testvérünk emlékére, aki a Felsőbuda út 21. szám alatt lakott és 1 évvel ezelőtt tért meg az Örökkévalóságba.
– A Mindenható Isten szent Lelek és igéje által adjon vigasztalódást és áldott emlékezést a hátramaradott gyászoló szívek számára. Ámen.
– Az énekkar tagjainak hirdetem, hogy február 24-én, kedden délután 5h-tól énekkari összpróbát tartunk itt a közösségi házban.
– Hirdetem a Nőszövetség tagjainak, hogy február 27-én, pénteken délután 4h-tól filmvetítéssel egybekötött Nőszövetségi Gyűlést tartunk, szintén itt a közösségi házban.
– Hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól tartjuk hétzáró istentiszteletünket itt a közösségi házban. Hétfőn reggel 8h-tól tartunk hétkezdő áhítatot a közösségi házban, majd este 5h-kor bibliaórát a parókián. Kedden reggel 8h-tól tartunk reggeli áhítatot a közösségi házban, majd este 5h-kor imaórát a parókián. 25-én, Szerdán este 5h-tól a Kommunista Diktatúrák Áldozataira emlékezünk itt a közösségi házban. Megemlékezésünkön Isten igéjét hirdeti közöttünk Nagytiszteletű Angyalosy Katica nyírbogdányi református lelkipásztor. Ünnepi műsorral készülnek az alkalomra a Hámori András Szakközép- és Szakképző Iskola tanulói, valamint gyülekezetünk énekkara. Csütörtökön délután 2h-tól konfirmációi előkészítőt tartunk a közösségi házban, majd 5h-kor hétközi istentiszteletet. Pénteken délután 4h-tól ismét konfirmációi előkészítő lesz a közösségi házban. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre és gyermek istentiszteletre, és délután 5h-kor hétzáró istentiszteletre hívogat a harag szava.
– Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
– Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések 2015. február 15.

– 12-én csütörtökön déli 12h-kor harangszóval emlékeztünk Labancz János és Borúzs Erzsébet testvéreinkre, akik a Határ út 15. szám alatti lakosok voltak.
– Szintén 12-én délután 2h-kor szóltak a harangok Bari Mihályné emlékére, aki a Szabadság úton lakott és 2évvel ezelőtt tért meg az Örökkévaló Hajlékába.
– 13-án, pénteken délelőtt 9h-kor harangszóval emlékeztünk Csala Sándor és Bana Ida testvéreinkre, akik a Bán Zsigmond út 75. szám alatti lakosaink voltak.
– alkalmunk után ismét szólnak a harangok Pantó Ignácné egykori presbiter testvérünk emlékére, aki 11évvel ezelőtt hagyta maga mögött ezt a látható világot, melyben sátorháza a Bán Zsigmond út 104. szám alatt állott.
– A minden kegyelem Istene adjon áldott emlékezést a hátramaradottal számára!
– Hallgassuk meg heti rendünket: Ma este 5h-tól hétzáró istentiszteletet tartunk itt a közösségi házban. A ránk következő héten, hétfőtől péntekig minden este 5h-tól tartunk bűnbánati alkalmat itt a közösségi házban, majd böjtfő első vasárnapján, a megszokott időben délelőtt 10h-tól megterítjük az Úrnak szent asztalát itt a közösségi házban.
– Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat. Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések 2015. február 8.

– Február 2-án, délután 2h-kor a tiszafüredi köztemetőben kísértük életének utolsó földi állomáshelyére Tábori Imre atyánkfiát, aki az Örvényi út 41/c szám alatti lakos volt és életének 82. évében tért meg az örökkévalóságba. Ravatala mellett Isten vigasztalása Pál apostolnak a Thesszalonikai gyülekezethez írott 2. leveléből, a 3. fejezet 3. verséből szólt: „De hű az Úr, a ki megerősít titeket és megőriz a gonosztól.” A Minden Kegyelem Istene legyen a hátramaradottak eredményes vigasztalója.
– február 7-én déli 12h-kor harangszóval emlékeztünk id. Somodai Györgyre, aki 44évvel ezelőtt és ifj. Somodai György atyánkfiára aki 4évvel ezelőtt hagyta maga mögött ezt az árnyékvilágot, melyben földi sátorházuk ma Belsőfokpart út 31. szám alatt állott. Istenünk adjon áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
– Az énekkar tagjainak hirdetem, hogy kedden este 5h-tól összpróbát tartunk a közösségi házban.
– Hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 3h-tól istentiszteletet tartunk a Platán Időskorúak otthonában, majd 5h-tól hétzáró alkalmat itt a közösségi házban. Hétfőn reggel 8h-tól tartunk hétkezdő áhítatot a közösségi házban, majd este 5h-kor bibliaórát a parókián. Kedden reggel 8h-tól tartunk reggeli áhítatot a közösségi házban, majd este 5h-kor imaórát a parókián. Csütörtökön délután 2h-tól konfirmációi előkészítőt tartunk a közösségi házban, majd 5h-kor hétközi istentiszteletet. Pénteken délután 4h-tól ismét konfirmációi előkészítő lesz a közösségi házban. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre és gyermek istentiszteletre, és délután 5h-kor hétzáró istentiszteletre hívogat a harag szava.
– Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat. Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.