2014. december hónap bejegyzései

Hirdetések 2014. december 14.

– Alkalmunk után szólnak a harangok Hajnal István atyánkfia emlékére, aki 10évvel ezelőtt tért meg a minden élők útján és földi sátorháza a Domaházi út 25. szám alatt állott.
– A Mindenható Szent Úristen adjon áldott emlékezést és megbékélést a hátramaradottak számára. Ámen.
– Isten iránti hálával mondunk köszönetet mindazoknak, akik az elmúlt héten a karácsonyi csomagok elkészítéséhez hozzájárultak a készítés szolgálatából kivették részüket, illetve ahhoz különféle adományokat juttattak. Az Úr áldja meg a jókedvű adakozót és tartsa meg szívének indulatát.
– Hirdetjük a testvéreknek, hogy megérkezett a megrendelt Kálvin Kalendárium, a Falinaptár és a Bibliaolvasó Kalauz. Akik szeretné ezeket átvenni, azok szíveskedjenek a Lelkipásztori Hivatalban fáradni.
– Hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 4h-tól tartjuk családi istentiszteletünket itt a közösségi házban, melyre szeretettel hívjuk kedves mindnyájukat. Hétfőn reggel 8h-tól tartunk hétkezdő áhítatot a közösségi házban, majd este 5h-kor bibliaórát a parókián. Kedden reggel 8h-tól tartunk reggeli áhítatot a közösségi házban, majd este 5h-kor imaórát a parókián, valamint énekkari próbát a közösségi házban. Csütörtökön délután 2h-tól konfirmációi előkészítőt tartunk a közösségi házban, majd 5h-kor hétközi istentiszteletet. Pénteken délután 4h-tól ismét konfirmációi előkészítő lesz a közösségi házban. Szombaton déli 12h-kor kérik házassági szövetségükre Isten áldását Balajti István és Prinyi Tünde testvéreink. Házasságkötésük megáldására a templomban kerül majd sor. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre és gyermek istentiszteletre, és délután 4h-kor családi istentiszteletre hívogat a harag szava.
– Alkalmainkra szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat. Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora! Ámen.