Hirdetések kategória bejegyzései

Hirdetések (2019. április 14.)

 • Április 9-én, kedden délelőtt ½11h-kor csendítéssel adtuk hírül, hogy Tar Anna asszonytestvérünk, aki a Külsőfokpart 10. szám alatt lakott, földi életének 58esztendős pályáját megfutva költözött el az Örökkévalóságba. Temetésére az elmúlt héten pénteken délután 4h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten vigasztalása a Zsoltárok könyvéből hangzott, a 90. zsoltár 3. verséből: „Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod: Térjetek vissza embernek fiai!
 • Az Úr adjon áldott emlékezést és megbékélést a hátramaradottak számára.
 • Április 11-én, csütörtökön déli 12h-kor harangszóval emlékeztünk Fodor Istvánné született Berta Margit egykori presbitertestvérünkre, aki az Akácfa út 6. szám alatt lakott és 6évvel ezelőtt hallotta meg Istenünk hazahívó szavát.
 • Április 13-án, szombaton délelőtt 10h-kor Fodor László emlékére szóltak a harangok, aki a Húszöles út 35. szám alatt lakott és 15évvel ezelőtt hagyta maga mögött ezt a látható világot.
 • Az Örökkévaló Isten adjon áldott emlékezést és megbékélést a friss és a csituló gyászban élők számára egyaránt.
 • Mai ünnepi istentiszteletünk után Nőszövetségünk ebben az évben is megtartja hagyományos Virágvasárnapi Vásárját a Közösségi Házban, melyre a záró ének után nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt.
 • Köszönjük mindazoknak, akik jó szívvel vették ki részüket ebből a szolgálatból, és Isten iránti hálával mondunk köszönetet mindazoknak, akik segédkeztek a tésztakészítésben, illetve kézműves termékekkel, süteményekkel vagy egyéb adományokkal gyarapították a vásár kínálatát.
 • Végezetül hallgassunk meg heti- illetve ünnepi rendünket: Ma délután a hétzáró istentisztelet (a megszokott módon) elmarad. Hétfőn reggel 8h-tól tartunk hétkezdő áhítatot ezen a helyen, majd este 5h-kor bűnbánati alkalmat a közösségi házban. Kedden este 5h-kor szintén bűnbánati istentiszteletre kerül sor. Szerdán délelőtt ½10h-kor Biblia Történetmondó Délelőttre hívogatjuk a testvéreket, majd este 5h-kor megint csak bűnbánati alkalomra szólít a harang szava. Nagycsütörtökön délután 5h-tól megterítjük az Úr Asztalát, Nagypénteken délelőtt 10h-tól ünnepi istentiszteletet tartunk, majd délután 5h-tól Passiót a közösségi házban. Húsvét vasárnap délelőtt 10h-tól ünnepi istentiszteletet tartunk a templomban, melyen ismét megterítjük az Úrnak Szent Asztalát, majd délután 5h-tól ismét ünnepi alkalomra hívogatjuk a testvéreket, melyet a közösségi házban tartunk. Húsvét hétfőn ünnepzáró alkalmunkat délelőtt 10h-tól tartjuk, szintén a közösségi házban.
 • Ünnepi alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket szeretteiknek körében.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora! Ámen.    

Gyászjelentés

 

Fájdalmas szívvel, de Isten mérhetetlen kegyelmében bízva tudatjuk, hogy

Nagytiszteletű Bihari Dezső

nyugalmazott lelkipásztor testvérünket, 84esztendős földi szolgálat után hazahívta a Minden Kegyelem Örök Ura.

Búcsúztatására folyóhó 24-én, hétfőn délután 1órakor kerül sor a tiszafüredi köztemetőben.

„Tudom az én Megváltóm él…”

 

Hirdetések (2018. június 17.)

 • Június 7-én, ¾11h-kor csendítéssel jeleztük, hogy 87esztendős földi vándorlását befejezte Ács Vincéné született Ficzere Klára asszonytestvérünk, aki a Külsőkertsor út 37. szám alatt lakott. Temetésére az elmúlt kedden délután 2h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten vigasztalása Pál apostolnak a korinthusiakhoz írt 1, leveléből, a 3. fejezet 22-23. verseiből hangzott: „…akár a világ, akár az élet, akár a halál, akár a jelenvalók, akár az eljövendők: minden a tietek. Ti viszont a Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig Istené.” Az Örökkévaló kegyelmes jelenléte adjon vigasztalást a hátramaradottak számára.
 • Tegnap déli 12h-kor harangszóval emlékeztünk Holló Lajos atyánkfiára, aki a Kereszt út 6. szám alatti lakos volt és 12évvel ezelőtt költözött az Örökkévalóságba.
 • Ma 11h-kor Balla Zsigmond emlékére szólnak a harangok, aki 14évvel ezelőtt hagyta maga mögött ezt az általunk ismert világot, melyben földi sátorháza a Debreceni út 78. szám alatt állt.
 • A Minden Kegyelem Istene adjon áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
 • Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma este 5h-kor tartjuk hétzáró alkalmunkat a közösségi házban. Hétfőn este 5h-tól bibliaórát tartunk a parókián. Szerdán délután 5h-tól énekkari összpróbára kerül sor a közösségi házban. Csütörtökön délután 5h-tól hétközi alkalomra hív majd a harang szava. Vasárnap délelőtt 10h-kor a templomban tartjuk istentiszteletünket, majd este 5h-kor hátzáró alkalmat tartunk a közösségi házban.
 • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2018. június 10.)

 • Május 28-án, délután ½4h-kor csendítéssel jeleztük, hogy Veres Józsefné született Kovács Ida asszonytestvérünk, kinek földi sátorháza a Morgó út 30. szám alatt állt földi életének 76esztendős pályáját megfutva, megtért az Örökkévalóságba. Temetésére az elmúlt kedden délelőtt 10h-kor kerül sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten vigasztalása a 90. zsoltár 3. verséből szólt: „Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod: Térjetek vissza embernek fiai!” A Minden Kegyelem Istene adjon áldott emlékezést és vigasztalást a hátramaradottak számára.
 • Június 5-én, kedden ½12h-kor harangszóval emlékeztünk Kovács Zsoltánné született Hajdú Ilona asszonytestvérünkre, aki a Kiss Pál út 4. szám alatt lakott és 5évvel ezelőtt hallotta meg Isten hazahívó szavát.
 • Szintén 5-én, déli 12h-kor Hegedűs József testvérünk emlékére szóltak a harangok, aki a Könyök út 1. szám alatt lakott és 4évvel ezelőtt költözött az Örökkévaló Országába.
 • Június 6-án, szerdán délelőtt 9h-kor Tóth Kálmánné született Antal Róza emlékére szóltak harangjaink, aki a Csaba úton lakott és 28évvel ezelőtt hagyta maga mögött ezt a látható világot.
 • Ugyancsak 6-án délelőtt 11h-kor Molnár Jánosné született Novák Mária emlékére szóltak a harangok, aki a Téglás út 11. szám alatt lakott és 14évvel ezelőtt költözött az Örökkévalóságba.
 • Június 7-én, csütörtökön reggel 8h-kor harangszóval emlékeztünk Tóth József atyánkfiára, aki a Bajcsy-Zsilinszky Endre út 8. szám alatt lakott és 5éve, hogy elhagyta ezt az árnyékvilágot.
 • Szintén 7-én, ¾11h-kor csendítéssel jeleztük, hogy 87esztendős földi vándorlását befejezte Ács Vincéné született Ficzere Klára asszonytestvérünk, aki a Külsőkertsor út 37. szám alatt lakott. Mai alkalmunk után is az ő emlékére szólnak a harangok. Temetésére a ránk következő kedden délután 2h-kor kerül majd a sor a tiszafüredi köztemetőben. Istenünk kegyelmes jelenléte adjon vigasztalást a hátramaradottak számára.
 • Tegnap délután 5h-kor templomunkban kérték házassági szövetségükre Isten áldását: Kaviszánszki György – Kavisánszki György és Német Erzsébet fiúgyermeke és Kéri Viktória – Kéri István és Zabolai Csilla leánygyermeke. Isten kísérje szövetségüket az Örökkévalóságig.
 • Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma este 5h-kor tartjuk hétzáró alkalmunkat a közösségi házban. Hétfőn reggel 8h-tól hétkezdő áhítatot tartunk itt a templomban, majd este 5h-tól bibliaórát a parókián. Csütörtökön délután 5h-tól hétközi alkalomra hív majd a harang szava. Szombaton 10h-kot tanévzáró ünnepi ist. Vasárnap délelőtt 10h-kor a templomban tartjuk istentiszteletünket, majd este 5h-kor hátzáró alkalmat tartunk a közösségi házban.
 • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2018. június 3.)

 • Május 28-án, hétfőn délelőtt ¼12h-kor harangszóval emlékeztünk Csizmadia Sándor atyánkfiára, aki Vancouver-ben élt és 80esztendős korában hívta haza a Teremtő Isten.
 • Szintén 28-án, délután ½4h-kor csendítéssel jeleztük, hogy Veres Józsefné született Kovács Ida asszonytestvérünk, kinek földi sátorháza a Morgó út 30. szám alatt állt földi életének 76esztendős pályáját megfutva, megtért az Örökkévalóságba. Az elmúlt kedden, szerdán és csütörtökön délelőtt 10h-kor, valamit mai alkalmunk után az ő emlékére szólnak a harangok. Temetésére a ránk következő kedden délelőtt 10h-kor kerül sor a tiszafüredi köztemetőben. A Minden Kegyelem Istene adjon áldott emlékezést és vigasztalást a hátramaradottak számára.
 • Ma másodszor hirdetjük, hogy június 9-én, délután 5h-kor templomunkban kérik házassági szövetségükre Isten áldását: Kaviszánszki György – Kavisánszki György és Német Erzsébet fiúgyermeke és Kéri Viktória – Kéri István és Zabolai Csilla leánygyermeke. Legyünk mi magunk is tanúi örömüknek az ünnepi istentiszteleten.
 • Az elmúlt héten pénteken, Berekfürdőn került sor a Nagykunsági Egyházmegye Közgyűlésére. Esperesúr kiemelte több tekintetben is gyülekezetünket. Továbbra is mi vagyunk a megye legdinamikusabban fejlődő gyülekezete. Nekünk van a legtöbb egyházfenntartónk, és mind a kazuális, mind a pénzügyi kimutatásokban ott vagyunk a 40-ből az első 5-ben. Istené legyen mindezért a dicsőség.
 • Az elmúlt szombaton megtartottuk a 6. Református Gyermeknapot itt a templomparkban. Nagy szeretettel és Isten iránti hálával mondunk mindazoknak köszönetet, akik segítették ill. bármilyen módon támogatták az alkalom lebonyolítását.
 • Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma este 5h-kor tartjuk hétzáró alkalmunkat a közösségi házban. Hétfőn reggel 8h-tól hétkezdő áhítatot tartunk itt a templomban, majd este 5h-tól bibliaórát a parókián. Szerdán délután ½5h-tól a tenor szólam tart szólampróbát a közösségi házban, azt követően pedig 5h-tól a szoprán és az alt szólam. Csütörtökön délután 5h-tól hétközi alkalomra hív majd a harang szava. Az igehirdetés szolgálatát Fodor-Csipes Anikó tiszaszentimrei lelkipásztor fogja ellátni. Vasárnap délelőtt 10h-kor a templomban tartjuk istentiszteletünket, majd este 5h-kor hátzáró alkalmat tartunk a közösségi házban.
 • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2018. május 27.)

 • Május 25-én, pénteken délelőtt 9h-kor harangszóval emlékeztünk Nagy Károly atyánkfiára, aki a Téglás út 24. szám alatt lakott és 29évvel ezelőtt költözött az Örökkévalóságba. Az Úr adjon áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
 • Az elmúlt héten csütörtökön tartotta presbitériumunk a soronkövetkező gyűlését, melyen egyetlen határozat született, amit most a törvényeknek megfelelően ismertetek: 10/2018. Presbitériumi Határozat – A Tiszafüredi Református Egyházközség presbitériuma ellenszavazat és tartózkodás nélkül módosítja a gyülekezet fenntartásában működő Bán Zsigmond Református Általános Iskola AMI és Óvoda Alapító Okiratát. A módosítás egyfelől érinti az intézménybe felvehető gyereklétszámot, melyet a presbitérium 288főről 330főre emel, másfelől a gyülekezet tulajdonában lévő Tiszafüred Fő út 7. szám alatti ingatlant, mint az Intézmény Telephelyét jelöli meg.
 • Az elmúlt szombaton délelőtt került sor a SzeretetHíd elnevezésű alkalmunkra. Nagy szeretettel és Isten iránti hálával mondunk köszönetet mindazoknak, akik munkájukkal, vagy adományaikkal, vagy mindkettővel segítették a program megvalósítását.
 • A ránk következő szombaton délután 1h-kor veszi kezdetét a VI. Református Gyermeknap. A hirdetéseknek megfelelően lesznek csapatversenyek, ugrálóvár kicsiknek és nagyoknak, arcfestés és kreatív foglalkozások, és délután 3h-kor fellép a közösségi házban a Kis Kata Zenekar Erre az alkalomra is szeretettel hívjuk kedves mindnyájukat.
 • Ma először hirdetjük, hogy június 9-én, délután 5h-kor templomunkban kérik házassági szövetségükre Isten áldását: Kaviszánszki György – Kavisánszki György és Német Erzsébet fiúgyermeke és Kéri Viktória – Kéri István és Zabolai Csilla leánygyermeke. Legyünk mi magun k is tanúi örömüknek az ünnepi istentiszteleten.
 • Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma este 5h-kor tartjuk a következő „Az én Igém” elnevezésű alkalmunkat a közösségi házban. Az igét hozza: Balajti István. Hétfőn reggel 8h-tól hétkezdő áhítatot tartunk itt a templomban, majd este 5h-tól bibliaórát a parókián. Szerdán délután ½5h-tól a tenor szólam tart szólampróbát a közösségi házban, azt követően pedig ½6h-tól a szoprán és az alt szólam. Csütörtökön délután 5h-tól hétközi alkalomra hív majd a harang szava, azt követően pedig imaórát tartunk a parókián. Szombaton délután 1h-tól kerül sor a VI. Református Gyermeknapra a már hirdetett módon. Vasárnap délelőtt 10h-kor a templomban tartjuk istentiszteletünket, majd este 5h-kor hátzáró alkalmat tartunk a közösségi házban.
 • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2018. május 13.)

 • Május 7-én, hétfőn délelőtt 10h-kor Kulcsár Imre testvérünk emlékére szóltak a harangok, aki a Húszöles úton lakott és 29évvel ezelőtt tért meg az Örökkévalóságba.
 • Május 8-án, kedden délután 1h-kor harangszóval emlékeztünk Fehér Péterné született Erdei Erzsébet asszonytestvérünkre, aki a Görbe út 7. szám alatt lakott és 11évvel ezelőtt költözött haza Isten országába.
 • Maga a Kegyelem Ura adjon áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
 • Hallgassuk meg a ránk következő hét ünnepi rendjét: Ma a délutáni istentisztelet a megszokott módon elmarad. Hétfőn reggel 8h-tól tartunk hétkezdő áhítatot a templomban. Hétfőtől péntekig minden este 5h-tól tartunk bűnbánati istentiszteletet a közösségi házban. Pünkösd vasárnap délelőtt 10h-kor ünnepi istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, ezen az alkalmunkon az Úrnak szent asztalát is megterítjük. Majd vasárnap délután 5h-kor, ünnepi istentisztelettel tartunk a közösségi házban. Pünkösd hétfőn délelőtt 10h-kor ismét ünnepi istentiszteletre hívogat majd a harang szava, s délután 5h-tól kerül majd sor ünnepi koncertünkre.
 • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat. Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2018. május 5.)

 • Április 24-én, délelőtt ¼10h-kor csendítéssel jeleztük, hogy életének 84. esztendejében megtért Teremtő Urához Fehér Lajosné született Nemes Ida asszonytestvérük, kinek földi sátorháza a Kereszt út 7. szám alatt állt. Hétfőtől szerdáig minden napon délelőtt 11h-kor az ő emlékére szóltak a harangok. Temetésére az elmúlt szerdán délután 2h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten vigasztalása a Zsoltárok könyvéből, a 103. fejezet 1-4. verseiből hangzott: „Dávid zsoltára. Áldjad, lelkem, az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét! Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled! Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg.” Istenünk Szent Lelke legyen a gyászoló család eredményes vigasztalója.
 • Április 30-án, hétfőn délután 5h-kor harangszóval emlékeztünk K. Szabó Zsigmondné született Kántor Ilona asszonytestvérünkre, aki a Nyergesek út 10/a. szám alatt lakott és 18évvel ezelőtt hallotta meg Istenünk hívó szavát.
 • Istenünk kegyelmes jelenléte adjon vigasztalódást és áldott emlékezést a friss és a csituló gyászban élők számára egyaránt.
 • Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól hétzáró istentiszteletet tartunk a közösségi házban. Hétfőn reggel 8h-kor hétkezdő áhítatot tartunk a templomban, majd este 5h-tól bibliaóra lesz a parókián, ezzel párhuzamosan énekkari összpróbát tartunk a közösségi házban. Csütörtökön délelőtt 10h-kor ünnepi istentiszteletre kerül sor a templomban és a délutáni alkalmak a megszokott módon elmaradnak. Pénteken reggel 8h-kor konfirmációi főpróbát tartunk a templomban. Vasárnap délelőtt 10h-kor ünnepi istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, melyen egyházközségünk konfirmandusai tesznek majd vallást hitükről és tudásukról és a megszokott módon a délutáni istentisztelet elmarad.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2018. április 29.)

 • Április 13-án, délelőtt 11h-kor csendítéssel jeleztük, hogy Szoboszlai Mihály testvérünk, aki a Csatlós út 2. szám alatt lakott életének 91. esztendejében tragikus hirtelenséggel hagyta hátra ezt az általunk ismert világot. Mai alkalmunk után a 2. harangszó az ő emlékére szólal meg. Temetésére az elmúlt hétfőn délután 3h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten vigasztalása Ézsaiás próféta könyvéből a 40. fejezet 30-31. verseiből szóltak: „Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.
 • A Kegyelem Ura adjon vigasztalódást a hátramaradottak számára.
 • Április 16-án, hétfőn délelőtt ½12h-kor csendítéssel adtuk hírül, hogy Virág Józsefné született László Erzsébet, aki a Belsőkertsor út 10. szám alatt lakott 95esztendős pályáját megfutva elköltözött az Örökkévalóságba. Mai alkalmunk után az 1. harangszó az ő emlékére szól. Temetésére az elmúlt, pénteken délután 1h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten vigasztalása Lukács evangéliumából, a 8. fejezet 50. verséből hangzott: „Amikor Jézus ezt meghallotta, így szólt: Ne félj, csak higgy.
 • A Kegyelmes Isten adjon megbékélést a hátramaradottak számára.
 • Április 20-án, pénteken délelőtt ½9h-kor csendítéssel hirdettük, hogy földi pályafutásának 88esztendős szakaszát befejezte Balázsi Sándor, egykori gondnok testvérünk, aki a Muhi út 5. szám alatt lakott. Hétfőn délelőtt 9h-kor, déli12h-kor és délután 4h-kor, valamint kedden délelőtt 9h-kot, és déli12h-kor az ő emlékére szóltak a harangok. Temetésére az elmúlt kedden, délután 3h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten vigasztalása Lukács evangéliumából, a 12. fejezet 42-44. verseiből hangzott: „Ki tehát a hű és okos sáfár, akit az úr szolgái fölé rendel, hogy idejében kiadja élelmüket? Boldog az a szolga, akit, amikor megérkezik az úr, ilyen munkában talál! Bizony, mondom néktek, hogy az egész vagyona fölé rendeli őt.
 • Istenünk örök kegyelme adjon megbékélést és vigasztalást a hátramaradottak számára.
 • Április 24-én, délelőtt ¼10h-kor csendítéssel jeleztük, hogy életének 84. esztendejében megtért Teremtő Urához Fehér Lajosné született Nemes Ida asszonytestvérük, kinek földi sátorháza a Kereszt út 7. szám alatt állt. Keddtől szombatig minden napon délelőtt 11h-kor, valamit ma délután 1h-kor az ő emlékére szólnak a harangok. Temetésére a ránk következő szerdán délután 2h-kor kerül sor a tiszafüredi köztemetőben.
 • Istenünk Szent Lelke legyen a gyászoló család eredményes vigasztalója.
 • Április 26-án, csütörtökön déli12h-kor harangszóval emlékeztünk K. Szabó Mihályné született Tokaji Mária asszonytestvérünkre, aki a Húszöles út 128. szám alatt lakott és 4évvel ezelőtt tért meg az Örökkévalóságba.
 • Istenünk kegyelmes jelenléte adjon vigasztalódást és áldott emlékezést a friss és a csituló gyászban élők számára egyaránt.
 • Az énekkar tagjainak hirdetem, hogy a ránk következő szerdán, délután 5h-tól tartunk összpróbát a Közösségi Házban.
 • Ezzel kapcsolatban hirdetem a testvéreknek, hogy énekkarunk tagfelvételt hirdet. Akik szívesen csatlakoznának, azokat nagy szeretettel hívják és várják soraikba. Lehet bátran jelentkezni.
 • Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól hétzáró istentiszteletet tartunk a közösségi házban. Hétfőn és csütörtökön az alkalmaink elmaradnak! Szerdán délután 5h-tól énekkari összpróbát tartunk a Közösségi Házban. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, és délután 5h-tól megtartjuk hétzáró alkalmunkat is a Közösségi Házban.
 • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.