Egyéb kategória bejegyzései

Hirdetések 2018. július 1.

 • Június 20-án, szerdán délután 3h-kor csendítéssel jeleztük, hogy László Mihály atyánkfia, aki Egerben a Vallon út 25. szám alatt lakott, 87esztendős pályáját megfutva költözött az Örökkévalóságba. Búcsúztatására templomunkban került sor az elmúlt hétfőn, délután 2h-kor. Ravatala mellett Isten igéje a Zsidókhoz írt levélből hangzott, a 11. fejezet 13. és 14. verseiből: „Hitben haltak meg ezek mind, anélkül, hogy beteljesültek volna rajtuk az ígéretek. Csak távolról látták és üdvözölték azokat és vallást tettek arról, hogy idegenek és jövevények a földön. Mert akik így beszélnek, jelét adják annak, hogy hazát keresnek.” Mai alkalmunk után a második harangszó tőlünk elköltözött testvérünk emlékére szól majd. Az Úr adjon vigasztalást és áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
 • Június 28-án, délelőtt 10h-kor harangszóval emlékeztünk Kulcsár Imréné született Hüse Piroska asszonytestvérünkre, aki a Húszöles úton lakott és 54évvel ezelőtt tért meg az Örökkévalóságba.
 • Mai alkalmunk után az első harangszó Németh Jánosné született Hüse Erzsébet emlékére szól, aki a Feszty Árpád út 72szám alatti lakos volt és 16évvel ezelőtt hallotta meg Isten hazahívó szavát.
 • Ma este 6h-kor Csordás Kálmánné született Mató Eszter emlékére szólalnak meg harangjaink, aki a Gyöngyvirág út 20. szám alatt lakott és 10évvel ezelőtt költözött Isten Örök Országába.
 • Az Úr adjon áldott emlékezést és megbékélést a hátramaradottak számára.
 • Június 29-én, pénteken délután ½5h-kor az ócsai református templomban kérték közös életükre Isten áldását Kolozsvári Ádám – Kolozsvári Imre és Nesuta Etelka fiúgyermeke és Kétyi Kinga – Kétyi Tibor és Goldschmidt Éva leánygyermeke. Az Őrök Isten tartsa meg őket az Ő szövetségébe és kísérje életüket az Örökkévalóságig.
 • Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma este 5h-kor tartjuk hétzáró alkalmunkat a közösségi házban. Hétfőn este 5h-tól bibliaórát tartunk a parókián. Csütörtökön a délutáni alkalom elmarad. Vasárnap délelőtt 10h-kor a templomban tartjuk istentiszteletünket, majd este 5h-kor hátzáró alkalmat tartunk a közösségi házban.
 • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések 2018. június 24.

 • Június 20-án délután 3h-kor csendítéssel jeleztük, hogy László Mihály atyánkfia, aki Egerben a Vallon út 25. szám alatt lakott, 87esztendős pályáját megfutva költözött az Örökkévalóságba. Csütörtöktől szombatig délelőtt 9h-kor és mai alkalmunk után is az ő emlékére szólnak a harangok. Búcsúztatására templomunkban kerül sor a ránk következő hétfőn, délután 2h-kor. Az Úr adjon vigasztalást és áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
 • Az énekkar tagjainak hirdetem, hogy szerdán délután 5h-tól összpróbára kerül sor a Kálvinban.
 • A Nőszövetség tagjainak hirdetem, hogy a ránk következő csütörtökön, a hétközi istentisztelet után megbeszélést tartunk a Kálvinban. Szeretettel hívjuk erre az alkalomra az érintetteket.
 • Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma este 5h-tól a Kálvin közösségi házban tartjuk a soron következő „Én Igém”-et. Az igét Mester Sándor testvérünk hozza. Hétfőn este 5h-tól bibliaórát tartunk a parókián, szerdán 5h-tól énekkari összpróbára kerül sor a Kálvinban. Csütörtökön 5h-tól hétközi istentiszteletre kerül sor, majd azt követően nőszövetségi megbeszélés lesz a Kálvin nagygyülekezeti termében, a parókián pedig imaóra. Vasárnap a megszokott módon 10h-tól itt a templomban tartunk istentiszteletet, majd délután 5h-tól hétzáró alkalmat tartunk a Kálvinban.
 • Alkalmainkra szeretettel hívjuk kedves mindnyájukat.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és gyülekezetünk Őriző Pásztora. Ámen.

Hirdetések (2018. május 20.)

 • Az elmúlt csütörtökön délelőtt 9h-kor harangszóval emlékeztünk Garabecz Sándor és Szúnyog Erzsébet testvéreinkre.
 • A presbiter testvéreknek hirdetem, hogy május 24-én, csütörtökön a hétközi istentisztelet után presbiteri gyűlést tartunk a Kálvinban. A meghívókat már át lehet venni a Lelkipásztori Hivatalban.
 • A Nőszövetség tagjainak hirdetem, hogy a ránk következő pénteken, tehát május 25-én délután 5h-tól tartjuk soron következő nőszövetségi bibliaóránkat és megbeszélésünket szintén a Kálvinban. Szeretettel várjuk kedves mindnyájukat!
 • Ma délután 5h-kor tartunk ünnepi alkalmat a közösségi házban. Pünkösdhétfőn délelőtt 10h-tól itt a templomban tartunk ünnepi istentiszteletet, majd délután 5h-kor kezdetét veszi ünnepi koncertünk itt a templomban. Fellép a Szőke Tisza Népzenei Együttes és Az Egyeki Népdalkör, a Fekete László Zeneiskola Tündérrózsa Gyermekkara, valamint gyülekezetünk énekkara, kamarakórusa és a Bán Zsigmond Református Gyermekkórus. Nagy szeretettel hívjuk kedves mindnyájukat erre az alkalomra is. A ránk következő héten, csütörtökön 5h-kor tarjuk hétközi istentiszteletünket a közösségi házban. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket. Majd délután 5h-kor megtartjuk a 2018. év első „Én Igém” alkalmát, melyre az igéjét Balajti István atyánkfia hozza.
 • Alkalmainkra szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat. Isten éltesse az Anyaszentegyházat! Áldott Pünkösdöt kívánunk kedves mindnyájuknak! Ámen.