Egyéb kategória bejegyzései

Hirdetések (2017. november 19.)

– November 14-én, kedden délután 1h-kor harangszóval emlékeztünk Kocsis Lászlóné született Gulyás Anikó asszonytestvérünkre, aki a Váserhelyi Pál út 7. szám alatt lakott és 7évvel ezelőtt tért az Örökkévalóságba.
– A Szentlélek Isten ereje legyen a gyászoló szívek vigasztalása.
– Hirdetem a testvéreknek, hogy ebben az évben is elkészítjük a hagyományos karácsonyi szeretetcsomagokat a rászorulók számára. Szeretettel várjuk azoknak az adományait, akik jószívvel hozzájárulnának ehhez a szolgálatunkhoz.
– December 2-án 10h-tól hálaadó napot tartunk a templomban, majd szeretetvendégséget a tornacsarnokban. Erre az alkalmunkra is szeretettel fogadjuk a süteményfelajánlásokat.
– A presbiter testvéreknek hirdetem, hogy a ránk következő csütörtökön, a hétközi istentisztelet után tartjuk alakuló gyűlésünket ezen a helyen. A meghívókat már át lehet venni a Lelkipásztori Hivatalban.
– Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól hétzáró istentiszteletet tartunk a közösségi házban. Hétfőn reggel 8h-kor hétkezdő áhítatot tartunk a közösségi házban, majd este 5h-tól bibliaóra lesz a parókián. Kedden reggel 8h-kor reggeli áhítatra kerül sor a közösségi házban. Szerdán délután 5h-tól énekkari összpróbát tartunk a közösségi házban. Csütörtökön délelőtt szeretettel várjuk a testvéreket az óvodai Mesetárra, melyet iskolánk tornacsarnokában tartunk, majd délután 5h-kor hétközi istentiszteletre kerül sor ugyancsak a közösségi házban, azt követően pedig presbiteri gyűlést tartunk, így az imaóra a héten elmarad. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, és délután 5h-tól megtartjuk hétzáró alkalmunkat is a közösségi házban.
– Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
– Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2017. november 12.)

– November 6-án, hétfőn délelőtt 9h-kor, déli 12h-kor, valamint délután 3h-kor harangszóval emlékeztünk Szabóné Szabó Regina testvérünkre, aki a Dózsa György út 37. szám alatti lakosunk volt és 6évvel ezelőtt hallotta meg Isten hazahívó szavát.
– November 7-én, kedden déli 12h-kor Balla Zsigmondné született Szeli Margit Sarolta emlékére szóltak a harangok, aki a Debreceni út 78. szám alatt lakott és 14évvel ezelőtt költözött az Örökkévalóságba.
– Istenünk kegyelmes jelenléte legyen a hátramaradottak vigasza.
– Még a ránk következő héten lehet íratni Bibliaolvasó kalauzt, Kálvin Kalendáriumot és Református falinaptárt. Akik még nem éltek a lehetőséggel, azok kérem, hogy a ránk következő péntekig ezt pótolják.
– Ebben az évben is elkészítjük a hagyományos karácsonyi szeretetcsomagokat a rászorulók számára. Szeretettel várjuk azoknak az adományait, akik jószívvel hozzájárulnának ehhez a szolgálatunkhoz.
– December 2-án hálaadó napot tartunk, melye szeretettel fogadjuk a süteményfelajánlásokat.
– Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól hétzáró istentiszteletet tartunk a közösségi házban. Hétfőn reggel 8h-kor hétkezdő áhítatot tartunk a közösségi házban, majd este 5h-tól bibliaóra lesz a parókián. Kedden reggel 8h-kor reggeli áhítatra kerül sor a közösségi házban. Szerdán 3h-tól a Platán Idősotthonban tartunk istentiszteletet, majd 5h-tól énekkari szólampróbát tart a közösségi házban az szoprán szólam. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi istentiszteletre kerül sor ugyancsak a közösségi házban, azt követően pedig imaórát tartunk a parókián, valamint az alt és a tenor szólam tart szólampróbát a közösségi házban ¾6h-tól. Pénteken a Nőszövetség tart gyűlést a közösségi házban délután 5h-tól. Vasárnap délelőtt 10h-kor istentiszteletre és gyermekistentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, és délután 5h-tól megtartjuk hétzáró alkalmunkat is a közösségi házban.
– Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
– Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2017. november 5.)

– November 2-án, csütörtökön délelőtt 11h-kor harangszóval emlékeztünk László Mihályné született Csontos Irma asszonytestvérünkre, aki egri lakos volt, és 4évvel ezelőtt hívta haza Teremtő Ura.
– November 3-án, pénteken délelőtt 10h-kor Fehér Péter atyánkfia emlékére szóltak a harangok, aki a Görbe út 7. szám alatt lakott és 8évvel ezelőtt költözött az Örökkévalóságba.
– Istenünk kegyelme adjon áldott emlékezést és vigasztalást a hátramaradottak számára.
– Hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-tól az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésére emlékezünk itt a közösségi házban, azt követően pedig átvonulunk a Kiss Pál térre és ott folytatjuk a megemlékezést. Hétfőn délután 5h-tól bibliaórát tartunk a parókián. Szerdán délután 5h-tól énekkari próbát tart a szoprán szólam a közösségi házban. Csütörtökön 5h-kor itt a közösségi házban tartunk hétközi istentiszteletet, azt követően pedig imaórát a Lelkészi Hivatalban. Csütörtökön ¾6h-tól az alt és a tenor szólam tart szólampróbát a közösségi házban. A ránk következő vasárnapon délelőtt 10h-tól istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, majd délután 5h-kor megtartjuk hétzáró alkalmunkat itt a közösségi házban.
– Alakalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
– Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2017. október 29.)

– Október 18-án, szerdán délelőtt 10h-kor csendítéssel jeleztük, hogy földi életének 75esztendős szakaszát megfutva megtért az Örökkévalóságba Adamecz Dezsőné született Tari Julianna, aki a Felsőbuda út 12. szám alatti lakosunk volt. Mai alkalmunk után is az ő emlékére szólnak a harangok. Temetésére október 24-én, kedden, délután 2h-kor került sor a tiszafüredi köztemetőben. Ravatala mellett Isten vigasztalása Máté evangéliumából, a 14. fejezet 26-30. verseiből hangzott: „Amikor a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, megrettentek, azt mondták, hogy kísértet, és ijedtükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta: „Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!” Péter ekkor így szólt hozzá: „Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy menjek oda hozzád a vízen.” Mire ő így szólt: „Jöjj!” Péter erre kiszállt a hajóból, elindult a vízen, és Jézus felé ment. Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott: „Uram, ments meg!” A Minden Kegyelem Istene legyen a gyászolók pártfogója és adjon számukra áldott emlékezést és megbékélést.
– Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: A ránk következő héten, hétfőn a bibliaóra, valamint csütörtökön a hétközi istentisztelet elmarad. Október 31-én, kedden délután 5h-tól ünnepi istentiszteletet tartunk a közösségi házban. November 1-én, délután 4h-tól a köztemető ravatalozójánál megemlékezést és gyászistentiszteletet tartunk. A ránk következő vasárnap délelőtt 10h-tól istentiszteletet tartunk a közösségi házban, este 5h-tól pedig az 56-os forradalom és szabadságharc vérbefolytására emlékezünk. A megemlékezés után együtt átvonulunk a diktatúra áldozatainak emlékművéhez, és közös hitvallással zárjuk az alkalmat.
– Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
– Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Református Nyugdíjasok Napja 2017.

Hirdetések (2017. október 22.)

– Október 18-án, szerdán délelőtt 10h-kor csendítéssel jeleztük, hogy földi életének 75esztendős szakaszát megfutva megtért az Örökkévalóságba Adamecz Dezsőné született Tari Julianna, aki a Felsőbuda út 12. szám alatti lakosunk volt. Mai alkalmunk után is az ő emlékére szólnak a harangok. Temetésére a ránk következő kedden, délután 2h-kor kerül majd sor a tiszafüredi köztemetőben. A Minden Kegyelem Istene legyen a gyászolók pártfogója és adjon számukra áldott emlékezést és megbékélést.
– Október 20-án déli 12h-kor harangszóval emlékeztünk K. Szabó Mihály atyánkfiára, aki a Húszöles út 128. szám alatt lakott és 9évvel ezelőtt hallotta meg Isten hazahívó szavát. Az Úr adjon áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
– Hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 3h-tól kerül sor a Református Nyugdíjasok Napjára a közösségi házban. A ránk következő héten, hétfőn ünnepi megemlékezést tartunk a közösségi házban, majd keddtől péntekig minden este 5h-tól tartunk bűnbánati alkalmat szintén a közösségi házban. Vasárnap, a megszokott időben délelőtt 10h-tól ünnepi istentiszteletet tartunk itt, a templomban, melyen megterítjük az Úrnak szent asztalát. Ünnepi alkalmain rendje, hirdetőtáblánkon és elektronikus felületeinken is olvasható.
– Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat. Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.