Egyéb kategória bejegyzései

Tiszafüreden a Vándorbiblia (2017. szeptember 14.)

Ünnepi Tanévnyitó Istentisztelet (2017. szeptember 1.)

Hirdetések (2017. augusztus 27.)

 • Augusztus 24-én, csütörtökön délelőtt ½9h-kor harangszóval emlékeztünk Balogh Mihály atyánkfiára, aki az Aradi vértanúk út 8/a. szám alatti lakos volt és 23évvel ezelőtt költözött az Örökkévalóságba.
 • Augusztus 26-án, délelőtt 11h-kor Csala Ferenc emlékére szóltak a harangok, aki a Józsa út 20. szám alatt lakott és 40évvel ezelőtt hallotta meg Istenünk hazahívó szavát. Mai alkalmunk után is az ő emlékére szólnak harangjaink.
 • A Minden Kegyelem Ura adjon áldott emlékezést és megbékélést a hátramaradottak számára.
 • Augusztus 24. hétközi istentisztelet után presbiteri a választás okán 1 határozat. 2017/23. Presbiterjelöltek: Ábrahám Joachim, Balázsi Gábor, Fegyvernekiné Varga Erzsébet, Gaál Ildikó, Gyémánt Jánosné, K. Szabó István, Kiss Attila, Kolozsvári Imréné, Koncz Károly, Lipcsey Ákos, Molnárné Plaskó Csilla, Oláh Istvánné, Ozsváth János, Rácz Gábor, Szőkéné Szövetes Etelka, Takács Jánosné. Gondnokjelölt: Balázsi Gábor. A gyülekezet előtti bemutatásukra Szeptember 17-én, az istentisztelet után kerül majd sor. A Választási közgyűlés időpontja: Szeptember 24-én, az istentisztelet után.
 • Hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-kor megtartjuk hétzáró alkalmunkat itt a templomban. Hétfőn délután 5h-tól bibliaórát tartunk a parókián. Szerdán délután 5h-tól az énekkar tart összpróbát a templomban. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi alkalmat tartunk a templomban, majd imaórát a parókián. Pénteken délelőtt 10h-tól tanévnyitó hálaadást tartunk a templomban, melyen ünnepi hangversenyt ad Mága Zoltán és zenekara. A ránk következő vasárnapon délelőtt 10h-tól istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, majd délután 5h-kor tartunk hétzáró alkalmat a közösségi házban.
 • Alakalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2017. augusztus 20.)

 • A ránk következő csütörtökön, a hétközi istentisztelet után presbiteri gyűlést tartunk itt a templomban. A meghívókat már át lehet venni a Lelkipásztori Hivatalban.
 • Hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután 5h-kor a hétzáró alkalom, és hétfőn délután 5h-tól a bibliaóra elmarad. Csütörtökön délután 5h-kor hétközi alkalmat tartunk a közösségi házban, majd azt követően imaórát a parókián. A ránk következő vasárnapon délelőtt 10h-tól istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, majd délután 5h-kor tartunk hétzáró alkalmat a közösségi házban.
 • – Alakalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat. Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.

Hirdetések (2017. augusztus 13.)

 • Augusztus 7-én hétfőn és 8-án, kedden délelőtt 11h-kor szóltak a harangok Áncsán Jánosné született Fodor Gizella emlékére, aki a Téglás út 59. szám alatt lakott és 2évvel ezelőtt hallotta meg Istenünk hazahívó szavát.
 • 9-én, szerdán délelőtt 9h-kor harangszóval emlékeztünk Virág Ferencné született B. Nagy Erzsébetre, aki a Kornyikszőlő út 45. szám alatt lakott és 12évvel ezelőtt költözött az Örökkévalóságba.
 • 11-én, pénteken este 6h-kor Csordás Kálmán atyánkfia emlékére szóltak a harangok, aki 28évvel ezelőtt hagyta hátra ezt a látható világot, melyben földi sátorháza a Gyöngyvirág út 20. szám alatt állt.
 • A Kegyelmes Isten adjon megbékélést és áldott emlékezést a hátramaradottak számára.
 • Az énekkar tagjainak hirdetem, hogy hétfőn, a bűnbánati istentisztelet után összpróbára kerül sor itt a templomban.
 • Végezetre hallgassuk meg heti rendünket: Ma délután hétzáró istentiszteletet tartunk itt a templomban. A ránk következő héten hétfőtől péntekig minden este 5h-tól tartunk bűnbánati istentiszteletet szintén ezen a helyen. Vasárnap délelőtt 10h-kor ünnepi istentiszteletre hívogatjuk a testvéreket, melyen az Úrnak szent asztalát is megterítjük, valamint megszegjük az újkenyeret. Az ünnepre való tekintettel a hétzáró istentisztelet 20-án elmarad.
 • Alkalmainkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat.
 • Az Úr legyen Nemzetünk, Anyaszentegyházunk és Gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen.